هیات رسانه ای گرجستان در دانشکده خبر

به گزارش روابط عمومی هیات رسانه ای گرجستان روز دوشنبه با حضور  در دانشکده خبر از بخش های مختلف آن بازدید میکنند.
هیات رسانه ای شامل ١۵ نفر از خبرنگاران ،روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای گرجستان هستند که روز دوشنبه با حضور در دانشکده خبر در برگزاری کارگاه آموزشی و تخصصی شرکت میکنند و از خبرگزاری ها و موسسه ایران بازدید خواهند کرد.

[del.icio.us] [Facebook] [Google] [Technorati] [Twitter] [Yahoo!] [Email]

دانلود سریال

قرآن