پیرزن ۷۴ساله آمریکایی با خودرو به جمعیت زد

پیرزن ۷۴ساله آمریکایی با خودرو به جمعیت زد

شبکه خبری آمریکایی ‘ای.بی.سی نیوز’ روز دوشنبه با انتشار این خبر گزارش داد : این حادثه یکشنبه شب (شب گذشته) در منطقه ‘پارما هایتس’ (Parma Heights) درحومه شهر ‘کلیولند’ ایالت اوهایو رخ داد.
بنا براین گزارش، یک زن ۷۴ ساله با خودرو به جمعیت حدود یکصد نفری که دراین کنسرت باز شرکت کرده بودند، برخورد کرد.
پلیس محلی علت این حادثه را اشتباه راننده در تشخیص دادن بین پدال گاز و ترمز خودرو گزارش کرد.
پلیس سن مجروحان این حادثه را بین ۵۰ تا ۷۰ سال اعلام کرد که شش نفر از آنها به بیمارستان منتقل شدند و وضعیت دو نفر از مجروحان نیز وخیم اعلام شده ؛ راننده مسن این خودرو نیز از جمله مجروحان این حادثه است.
ای.بی.سی نیوز افزود: درحالی که تحقیقات درمورد این حادثه در حال انجام است اما پلیس تاکنون پرونده ای علیه عامل این سانحه تشکیل نداده است.
ایالت اوهایو با ۱۱۶هزار کیلومتر مربع وسعت و با جمعیتی بالغ بر ۱۱ میلیون و ۶۰۰هزار نفر در شمال شرق آمریکا واقع است.

پیرزن ۷۴ساله آمریکایی با خودرو به جمعیت زد

شبکه خبری آمریکایی ‘ای.بی.سی نیوز’ روز دوشنبه با انتشار این خبر گزارش داد : این حادثه یکشنبه شب (شب گذشته) در منطقه ‘پارما هایتس’ (Parma Heights) درحومه شهر ‘کلیولند’ ایالت اوهایو رخ داد.
بنا براین گزارش، یک زن ۷۴ ساله با خودرو به جمعیت حدود یکصد نفری که دراین کنسرت باز شرکت کرده بودند، برخورد کرد.
پلیس محلی علت این حادثه را اشتباه راننده در تشخیص دادن بین پدال گاز و ترمز خودرو گزارش کرد.
پلیس سن مجروحان این حادثه را بین ۵۰ تا ۷۰ سال اعلام کرد که شش نفر از آنها به بیمارستان منتقل شدند و وضعیت دو نفر از مجروحان نیز وخیم اعلام شده ؛ راننده مسن این خودرو نیز از جمله مجروحان این حادثه است.
ای.بی.سی نیوز افزود: درحالی که تحقیقات درمورد این حادثه در حال انجام است اما پلیس تاکنون پرونده ای علیه عامل این سانحه تشکیل نداده است.
ایالت اوهایو با ۱۱۶هزار کیلومتر مربع وسعت و با جمعیتی بالغ بر ۱۱ میلیون و ۶۰۰هزار نفر در شمال شرق آمریکا واقع است.