چند درصد از نمایندگان مجلس تغییر کردند؟ + نمودار

گروه سیاسی: با اعلام نتایج نهایی انتخابات مجلس شورای اسلامی این سوال در ذهن ایجاد می شود که چند درصد نمایندگان مجلس تغییر کرده اند؟ آیا این روند اتفاق عجیبی است و یا روند عادی در تاریخ انتخابات محسوب می شود.

همانطور که در نمودار مشاهده می کنید تغییر نمایندگان هر دوره مجلس نسبت به دورi قبل یک روند عادی به شمار می رود.
چند درصد از نمایندگان مجلس تغییر کردند؟ + نمودار

[del.icio.us] [Facebook] [Google] [Technorati] [Twitter] [Yahoo!] [Email]

اتومبیل

عرفان دینی