تحویل شهر آفتاب به برگزارکنندگان نمایشگاه کتاب تهران در هفته آینده

تحویل شهر آفتاب به برگزارکنندگان نمایشگاه کتاب تهران در هفته آینده

محمد صائبی درباره تبلیغات و اطلاع رسانی نمایشگاه کتاب تهران در داخل ایستگاه‌ها و قطارهای مترو گفت: با توجه به اینکه هرساله معاونت فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری متروی تهران تبلیغات و معرفی کتاب نمایشگاه کتاب تهران را در داخل ایستگاه‌ها در برنامه کاری خود دارد، امسال نیز تبلیغات در ایستگاه‌های منتهی به شهرآفتاب آغاز شده است.

وی افزود: به محض افتتاح ایستگاه شهر آفتاب، تبلیغات بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران در داخل ایستگاه و قطارها آغاز خواهد شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری متروی تهران اجرای برنامه‌های فرهنگی به مناسبت برگزاری نمایشگاه کتاب تهران را در ایستگاه‌های انتهایی خط ۱ از دیگر تبلیغات معاونت فرهنگی و اجتماعی متروی تهران در این راستا اعلام کرد.

تحویل شهر آفتاب به برگزارکنندگان نمایشگاه کتاب تهران در هفته آینده

همچنین مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران از تحویل مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب طبق برنامه‌ریزی انجام شده در هفته آینده به برگزارکنندگان بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران خبر داد.

محسن ترک‌آبادی درباره تحویل مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب به نمایشگاه کتاب تهران، گفت: مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب برابر زمان‌بندی اولیه نمایشگاه کتاب تهران آماده بهره‌برداری است و تا هفته آینده در اختیار معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تشکل‌های نشر جهت برگزاری نمایشگاه کتاب قرار می‌گیرد.

وی افزود: مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب برابر زمان‌بندی اولیه جهت برگزاری بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران در دو فاز انجام شد که فاز اول آن به اتمام رسیده است و فاز دوم آن نیز هفته آینده به پایان می‌رسد و تحویل برگزار کنندگان نمایشگاه کتاب تهران می‌شود.

بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از ۱۵ تا ۲۵ اردیبهشت در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب برگزار می‌شود. مجموعه شهر آفتاب در اتوبان خلیج فارس، روبه روی حرم مطهر امام خمینی (ره) قرار دارد.

تحویل شهر آفتاب به برگزارکنندگان نمایشگاه کتاب تهران در هفته آینده

محمد صائبی درباره تبلیغات و اطلاع رسانی نمایشگاه کتاب تهران در داخل ایستگاه‌ها و قطارهای مترو گفت: با توجه به اینکه هرساله معاونت فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری متروی تهران تبلیغات و معرفی کتاب نمایشگاه کتاب تهران را در داخل ایستگاه‌ها در برنامه کاری خود دارد، امسال نیز تبلیغات در ایستگاه‌های منتهی به شهرآفتاب آغاز شده است.

وی افزود: به محض افتتاح ایستگاه شهر آفتاب، تبلیغات بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران در داخل ایستگاه و قطارها آغاز خواهد شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری متروی تهران اجرای برنامه‌های فرهنگی به مناسبت برگزاری نمایشگاه کتاب تهران را در ایستگاه‌های انتهایی خط ۱ از دیگر تبلیغات معاونت فرهنگی و اجتماعی متروی تهران در این راستا اعلام کرد.

تحویل شهر آفتاب به برگزارکنندگان نمایشگاه کتاب تهران در هفته آینده

همچنین مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران از تحویل مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب طبق برنامه‌ریزی انجام شده در هفته آینده به برگزارکنندگان بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران خبر داد.

محسن ترک‌آبادی درباره تحویل مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب به نمایشگاه کتاب تهران، گفت: مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب برابر زمان‌بندی اولیه نمایشگاه کتاب تهران آماده بهره‌برداری است و تا هفته آینده در اختیار معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تشکل‌های نشر جهت برگزاری نمایشگاه کتاب قرار می‌گیرد.

وی افزود: مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب برابر زمان‌بندی اولیه جهت برگزاری بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران در دو فاز انجام شد که فاز اول آن به اتمام رسیده است و فاز دوم آن نیز هفته آینده به پایان می‌رسد و تحویل برگزار کنندگان نمایشگاه کتاب تهران می‌شود.

بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از ۱۵ تا ۲۵ اردیبهشت در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب برگزار می‌شود. مجموعه شهر آفتاب در اتوبان خلیج فارس، روبه روی حرم مطهر امام خمینی (ره) قرار دارد.