علم الهدی: آلوده کردن جوانان به مفاسد اخلاقی، نقشه دشمن برای تسلط بر کشور است

علم الهدی: آلوده کردن جوانان به مفاسد اخلاقی، نقشه دشمن برای تسلط بر کشور است

به گزارش افق نیوز به نقل از سایت اینترنتی علم الهدی،‌ آیت الله علم الهدی امام جمعه مشهد در خطبه های نمازجمعه امروز این شهر گفت:

– آلوده کردن جوانان به مفاسد اخلاقی، نقشه دشمن برای تسلط بر کشور است

– تمام سعی استکبار جهانی بر این است که دین را زمین بزند و سفره دین را از زیر پای مردم جمع کند.

– اگر بنا شد جوانانِ این مردم دنبال شهوت‌رانی، عیاشی و گناه رفتند و در مفاسد اخلاقی و اجتماعی آلوده شدند، این‌ها دیگر روی مین نمی‌روند و آن‌وقت است که دشمن بر ما مسلط می‌شود.

– ۲۸ مرداد برای امروزِ جامعه و کشور ما یک تجربه برای آمریکا و یک عبرت برای مردم به‌ پا خواسته مسلمان و متدین این کشور است. در دو مطلب این تجربه و عبرت نسبت به ۲۸ مرداد وجود دارد.

–  جدایی روحانیت از نهضت مردمی، عامل سقوط دولت مصدق بود

–  در جریان کودتای امریکایی ۲۸ مرداد و سقوط نهضت ملی مردم ایران ثابت شد در هر حرکت آزادی بخش و در هر نهضت عدالت‌خواهی تا زمانی که دین و روحانیت در عرصه نهضت و حرکت است، هیچ نیرویی نمی تواند آن را شکست دهد اما اگر دین و روحانیت از عرصه حرکت و نهضت جدا شد، این نهضت ساقط شدنی و به خاک مالیدنی است. ۲۸ مرداد این را ثابت کرد.

– مردمی که جوانان‌شان می‌روند روی میدان مین و از تمام بدن‌شان فقط دو تا قلم استخوان باقی می‌ماند و با دشمنان خدا می‌جنگند.

– عناصر لائیک و بی‌بندوبار تنها پیاده نظام دشمن هستند

– در خیابان‌های تهران فاحشه‌ها روی ماشین‌ها و کامیون‌ها برای برگرداندن شاه و اجرای این کودتای امریکایی شعار می‌دادند. اراذل و اوباش بودند. یکی از افراد خودش برای من نقل می‌کرد؛ می گفت در دروازه شمران، چهارراه هدایت، آن روز دیدم این شعبان بی‌مخ و دستیارانش، یک جوان دانشجویی که طرفدار نهضت ملی بود را گرفتند، روی زمین خواباندند و با چاقو روی پیشانی‌اش «یا خائن» را کندند. این شقاوت و این حرکت؛ این‌ دسته پیاده نظام امریکایی هستند. اگر بنا شد جریان‌های لائیک بیایند در عرصه جامعه ما اردوکشی کنند، کار تا به این‌جا پیش می‌رود و لذا این باید به عنوان یک عبرت برای مردم ما مشخص باشد.

– برادران، خواهران؛ این احزاب و جریان‌های سیاسی که در عرصه رقابت سیاسی دنبال استخدام لائیک‌ها و بی‌دین‌ها هستند، بدانند اگر بی‌دین‌ها و لائیک‌ها را به خیال خودشان استخدام کردند؛ این‌طور نیست که آن‌ها در سایه اردوکشی جریان‌های بی‌دین و لاابالی بی‌بندوبار به قدرت برسند؛ (بلکه) این دشمنان خارجیِ ما هستند که بر آن‌ها مسلط می‌شوند و نمونه‌اش ۲۸ مرداد (است) که یک تجربه عبرت عینی برای مردم ما است.

– این که در هر عرصه و بحران رقابت سیاسی انتخاباتی، یک عده جریان‌های سیاسی راه می‌افتند از لاابالی‌گری، ولنگاری و بی‌بندوباری حمایت می‌کنند، به خیال این‌که یک مشت جوان بی‌دین و دختر و پسر لائیک را در استخدام حرکت سیاسی خودشان در بیاورند، این‌ها بدانند اگر بنا شد صحنه جامعه ما صحنه اردوکشی لائیک شد، این به نفع دشمن است، نه به نفع وزارت و وکالت آن‌ها.

– در جریان فتنه ۸۸ دقیقا امریکایی‌ها همین نقشه را پیاده کردند. یعنی تجربه ۲۸ مرداد را در فتنه ۸۸ خواستند پیاده کنند که اردوکشی‌های خیابانی به وسیله جریان‌های لائیکی که شعار می‌دادند «نه غزه، نه لبنان» و «جمهوری ایرانی»، خواستند به وسیله این‌ها بیایند نقشه کودتای ۲۸ مرداد را دوباره اجرا کنند و یک ربع قرن دیگر مستشاران چکمه به پای امریکایی بر گرده این مردم مسلط شوند که هوشیاری و هوشیارسازی این رهبر حکیم فرزانه و پایمردی شما مردم، این نقشه دشمن را نقش بر آب کرد.

علم الهدی: آلوده کردن جوانان به مفاسد اخلاقی، نقشه دشمن برای تسلط بر کشور است

به گزارش افق نیوز به نقل از سایت اینترنتی علم الهدی،‌ آیت الله علم الهدی امام جمعه مشهد در خطبه های نمازجمعه امروز این شهر گفت:

– آلوده کردن جوانان به مفاسد اخلاقی، نقشه دشمن برای تسلط بر کشور است

– تمام سعی استکبار جهانی بر این است که دین را زمین بزند و سفره دین را از زیر پای مردم جمع کند.

– اگر بنا شد جوانانِ این مردم دنبال شهوت‌رانی، عیاشی و گناه رفتند و در مفاسد اخلاقی و اجتماعی آلوده شدند، این‌ها دیگر روی مین نمی‌روند و آن‌وقت است که دشمن بر ما مسلط می‌شود.

– ۲۸ مرداد برای امروزِ جامعه و کشور ما یک تجربه برای آمریکا و یک عبرت برای مردم به‌ پا خواسته مسلمان و متدین این کشور است. در دو مطلب این تجربه و عبرت نسبت به ۲۸ مرداد وجود دارد.

–  جدایی روحانیت از نهضت مردمی، عامل سقوط دولت مصدق بود

–  در جریان کودتای امریکایی ۲۸ مرداد و سقوط نهضت ملی مردم ایران ثابت شد در هر حرکت آزادی بخش و در هر نهضت عدالت‌خواهی تا زمانی که دین و روحانیت در عرصه نهضت و حرکت است، هیچ نیرویی نمی تواند آن را شکست دهد اما اگر دین و روحانیت از عرصه حرکت و نهضت جدا شد، این نهضت ساقط شدنی و به خاک مالیدنی است. ۲۸ مرداد این را ثابت کرد.

– مردمی که جوانان‌شان می‌روند روی میدان مین و از تمام بدن‌شان فقط دو تا قلم استخوان باقی می‌ماند و با دشمنان خدا می‌جنگند.

– عناصر لائیک و بی‌بندوبار تنها پیاده نظام دشمن هستند

– در خیابان‌های تهران فاحشه‌ها روی ماشین‌ها و کامیون‌ها برای برگرداندن شاه و اجرای این کودتای امریکایی شعار می‌دادند. اراذل و اوباش بودند. یکی از افراد خودش برای من نقل می‌کرد؛ می گفت در دروازه شمران، چهارراه هدایت، آن روز دیدم این شعبان بی‌مخ و دستیارانش، یک جوان دانشجویی که طرفدار نهضت ملی بود را گرفتند، روی زمین خواباندند و با چاقو روی پیشانی‌اش «یا خائن» را کندند. این شقاوت و این حرکت؛ این‌ دسته پیاده نظام امریکایی هستند. اگر بنا شد جریان‌های لائیک بیایند در عرصه جامعه ما اردوکشی کنند، کار تا به این‌جا پیش می‌رود و لذا این باید به عنوان یک عبرت برای مردم ما مشخص باشد.

– برادران، خواهران؛ این احزاب و جریان‌های سیاسی که در عرصه رقابت سیاسی دنبال استخدام لائیک‌ها و بی‌دین‌ها هستند، بدانند اگر بی‌دین‌ها و لائیک‌ها را به خیال خودشان استخدام کردند؛ این‌طور نیست که آن‌ها در سایه اردوکشی جریان‌های بی‌دین و لاابالی بی‌بندوبار به قدرت برسند؛ (بلکه) این دشمنان خارجیِ ما هستند که بر آن‌ها مسلط می‌شوند و نمونه‌اش ۲۸ مرداد (است) که یک تجربه عبرت عینی برای مردم ما است.

– این که در هر عرصه و بحران رقابت سیاسی انتخاباتی، یک عده جریان‌های سیاسی راه می‌افتند از لاابالی‌گری، ولنگاری و بی‌بندوباری حمایت می‌کنند، به خیال این‌که یک مشت جوان بی‌دین و دختر و پسر لائیک را در استخدام حرکت سیاسی خودشان در بیاورند، این‌ها بدانند اگر بنا شد صحنه جامعه ما صحنه اردوکشی لائیک شد، این به نفع دشمن است، نه به نفع وزارت و وکالت آن‌ها.

– در جریان فتنه ۸۸ دقیقا امریکایی‌ها همین نقشه را پیاده کردند. یعنی تجربه ۲۸ مرداد را در فتنه ۸۸ خواستند پیاده کنند که اردوکشی‌های خیابانی به وسیله جریان‌های لائیکی که شعار می‌دادند «نه غزه، نه لبنان» و «جمهوری ایرانی»، خواستند به وسیله این‌ها بیایند نقشه کودتای ۲۸ مرداد را دوباره اجرا کنند و یک ربع قرن دیگر مستشاران چکمه به پای امریکایی بر گرده این مردم مسلط شوند که هوشیاری و هوشیارسازی این رهبر حکیم فرزانه و پایمردی شما مردم، این نقشه دشمن را نقش بر آب کرد.