اتحاد هواداران ماشین و تراکتور قبل از دربی + تصویر

اتحاد هواداران ماشین و تراکتور قبل از دربی + تصویر

اتحاد هواداران ماشین و تراکتور قبل از دربی + عکس

به گزارش کاپ، در حالی که قبل از آغاز فصل پیش بینی می شد یکی از دربی های پرتماشاگر تبریز امسال میان ماشین سازی و گسترش فولاد برگزار شود اما به دلیل نبود زمین مناسب در تبریز حضور تماشاگران در این مسابقه با محدودیت روبه رو است.

به نظر می رسد چند هزار هوادار ۲ تیم از ساعتی قبل از بازی به تشویق تیمشان مشغول شدند و جالب است بدانید که در کنار یکدیگر راهی ورزشگاه می شوند.

اتحاد هواداران ماشین و تراکتور قبل از دربی + تصویر

(image)

به گزارش کاپ، در حالی که قبل از آغاز فصل پیش بینی می شد یکی از دربی های پرتماشاگر تبریز امسال میان ماشین سازی و گسترش فولاد برگزار شود اما به دلیل نبود زمین مناسب در تبریز حضور تماشاگران در این مسابقه با محدودیت روبه رو است.

به نظر می رسد چند هزار هوادار ۲ تیم از ساعتی قبل از بازی به تشویق تیمشان مشغول شدند و جالب است بدانید که در کنار یکدیگر راهی ورزشگاه می شوند.