تصویری جالب از مدافع تازه وارد قرمزها/ فصلی با اتفاقات خوب در کنار هواداران پرسپولیس

تصویری جالب از مدافع تازه وارد قرمزها/ فصلی با اتفاقات خوب در کنار هواداران پرسپولیس

آنتونی گولچ، مدافع استرالیایی پرسپولیس با جدایی بنگر، شماره ۶ این تیم را بر تن می کند.
آنتونی گولچ، مدافع استرالیایی پرسپولیس با جدایی بنگر، شماره ۶ این تیم را بر تن می کند.

 

این مدافع از بدو ورودش به این تیم، رابطه خوبی با هواداران پرسپولیس داشته و نشان داده راه و روش محبوب شدن را به خوبی بلد است.

 

کری خوانی های متعدد و عکس هایی به سبک و سیاقی که در زیر مشاهده می کنید، این مدافع را قبل از شروع لیگ جزو بازیکنان محبوب پرسپولیس قرار داده است.

 

گولچ در جدیدترین اقدام، عکس زیر را که به نظر می رسد هوادارانش برایش درست کرده اند در منتشر کرده و در توضیح آن نوشت: این فصل با اتفاقات خوبی در کنارتان هستم. ممنونم رفقا.

 

تصویری جالب از مدافع تازه وارد قرمزها/ فصلی با اتفاقات خوب در کنار هواداران پرسپولیس

آنتونی گولچ، مدافع استرالیایی پرسپولیس با جدایی بنگر، شماره ۶ این تیم را بر تن می کند.
آنتونی گولچ، مدافع استرالیایی پرسپولیس با جدایی بنگر، شماره ۶ این تیم را بر تن می کند.

 

این مدافع از بدو ورودش به این تیم، رابطه خوبی با هواداران پرسپولیس داشته و نشان داده راه و روش محبوب شدن را به خوبی بلد است.

 

کری خوانی های متعدد و عکس هایی به سبک و سیاقی که در زیر مشاهده می کنید، این مدافع را قبل از شروع لیگ جزو بازیکنان محبوب پرسپولیس قرار داده است.

 

گولچ در جدیدترین اقدام، عکس زیر را که به نظر می رسد هوادارانش برایش درست کرده اند در منتشر کرده و در توضیح آن نوشت: این فصل با اتفاقات خوبی در کنارتان هستم. ممنونم رفقا.

 

(image)