تقاضا برای طرح اتو خدمت سایپا همچنان ادامه دارد

تقاضا برای طرح اتو خدمت سایپا همچنان ادامه دارد

به گزارش سایپا نیوز،  رضا تقوی گفت: گروه خودروسازی سایپا چندی قبل و برای اولین بار در کشور اقدام به ایجاد طرح جدید” اتو خدمت سایپا” با شرایط استثنایی نمود که پس از ثبت نام مشتریان در این روش، مبلغی به صورت ماهیانه به عنوان هزینه سفر به حساب شان واریز می شود و در این طرح انواع محصولات سواری گروه اعم از خانواده X100 ، X200 ،برلیانس، سراتو و آریو قابل ارائه می باشد.

وی افزود: از جمله شرایطی که سبب شده این طرح همچنان مورد استقبال مشتریان قرار گیرد به غیر از هدیه ویژه می توان به قیمت قطعی، انتخاب محصول، تغییر نوع خودرو ثبت نامی در زمان تحویل خودرو و زمان تحویل به دلخواه مشتریان اشاره نمود.

تقوی تاکید کرد: متقاضیان می توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به نمایندگی های مجاز گروه خودروسازی سایپا در سراسر کشور مراجعه کنند.

تقاضا برای طرح اتو خدمت سایپا همچنان ادامه دارد

به گزارش سایپا نیوز،  رضا تقوی گفت: گروه خودروسازی سایپا چندی قبل و برای اولین بار در کشور اقدام به ایجاد طرح جدید” اتو خدمت سایپا” با شرایط استثنایی نمود که پس از ثبت نام مشتریان در این روش، مبلغی به صورت ماهیانه به عنوان هزینه سفر به حساب شان واریز می شود و در این طرح انواع محصولات سواری گروه اعم از خانواده X100 ، X200 ،برلیانس، سراتو و آریو قابل ارائه می باشد.

وی افزود: از جمله شرایطی که سبب شده این طرح همچنان مورد استقبال مشتریان قرار گیرد به غیر از هدیه ویژه می توان به قیمت قطعی، انتخاب محصول، تغییر نوع خودرو ثبت نامی در زمان تحویل خودرو و زمان تحویل به دلخواه مشتریان اشاره نمود.

تقوی تاکید کرد: متقاضیان می توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به نمایندگی های مجاز گروه خودروسازی سایپا در سراسر کشور مراجعه کنند.