آمار و احتمالات ته جدول؛ همه معادلات سقوط لیگ‌برتر

آمار و احتمالات ته جدول؛ همه معادلات سقوط لیگ‌برتر

آی اسپورت- سقوط استقلال اهواز به لیگ یک قطعی شده و برای تعیین دو «یار» دیگر آنها باید منتظر هفته پایانی بود تا مشخص شود کدام تیم از بین ملوان، راه آهن و سیاه جامگان در لیگ برتر ماندنی شده و دو تای دیگر راهی لیگ پایین تر خواهند شد. در این هفته ملوان باید رودرروی سیاه جامگان در مشهد بایستد و راه آهن هم مهمان پرسپولیس در آزادی خواهد بود.

* ملوان ۲۷ امتیاز

            ببرد، سقوط نمی کند. مساوی کند سقوط نمی کند اگر راه آهن نبرد یا با اختلاف کمتر از ۲ گل ببرد. ببازد، سقوط نمی کند اگر با اختلاف کمتر از یک گل شکست بخورد و راه آهن هم نبرد.

* راه آهن ۲۵ امتیاز

ببازد، سقوط می کند. مساوی کند، سقوط می کند. ببرد و ملوان هم برنده شود، سقوط می کند. راه آهن فقط در صورتی سقوط نمی کند که ببرد و ملوان نبرد.

* سیاه جامگان ۲۴ امتیاز

سیاه جامگان ببازد، سقوط می کند. سیاه جامگان مساوی کند، سقوط می کند. سیاه جامگان ببرد، سقوط می کند مگر اینکه با اختلاف دو گل برنده شود و راه آهن هم نبرد.

آمار و احتمالات ته جدول؛ همه معادلات سقوط لیگ‌برتر

آی اسپورت- سقوط استقلال اهواز به لیگ یک قطعی شده و برای تعیین دو «یار» دیگر آنها باید منتظر هفته پایانی بود تا مشخص شود کدام تیم از بین ملوان، راه آهن و سیاه جامگان در لیگ برتر ماندنی شده و دو تای دیگر راهی لیگ پایین تر خواهند شد. در این هفته ملوان باید رودرروی سیاه جامگان در مشهد بایستد و راه آهن هم مهمان پرسپولیس در آزادی خواهد بود.

* ملوان ۲۷ امتیاز

            ببرد، سقوط نمی کند. مساوی کند سقوط نمی کند اگر راه آهن نبرد یا با اختلاف کمتر از ۲ گل ببرد. ببازد، سقوط نمی کند اگر با اختلاف کمتر از یک گل شکست بخورد و راه آهن هم نبرد.

* راه آهن ۲۵ امتیاز

ببازد، سقوط می کند. مساوی کند، سقوط می کند. ببرد و ملوان هم برنده شود، سقوط می کند. راه آهن فقط در صورتی سقوط نمی کند که ببرد و ملوان نبرد.

* سیاه جامگان ۲۴ امتیاز

سیاه جامگان ببازد، سقوط می کند. سیاه جامگان مساوی کند، سقوط می کند. سیاه جامگان ببرد، سقوط می کند مگر اینکه با اختلاف دو گل برنده شود و راه آهن هم نبرد.