تلاشگران عرصه تولید نقش ارزنده ای در توسعه اقتصادی ایفا می کنند

تلاشگران عرصه تولید نقش ارزنده ای در توسعه اقتصادی ایفا می کنند

به گزارش افق به نقل از ایکوپرس متن اطلاعیه مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو به مناسبت «روز کارگر» به این شرح است:

 

باسمه تعالی

 

«کارگر»، واژه مقدس و ارزشمند قاموس بشری به ویژه فرهنگ دینی و ملی ماست که مصادیق آن سرمایه‌های گران قدری هستند که به وجودشان در عرصه تولید و صنعت کشور می‌بالیم و روز آنان را که از پیش تازان توسعه و پیشرفت به شمار می‌روند به همگان، به ویژه پویندگان و تلاشگران خانواده بزرگ گروه صنعتی ایران خودرو  صمیمانه تبریک می‌گوییم.

 

ارج‌نهادن به مقام گران سنگ کارگران به عنوان سرمایه‌های فکری و خلاق و بازوان سترگ حرکت چرخه تولید در کشور، وظیفه همه ما در تمامی زمان‌هاست و بر این اساس به پاس خدمات صادقانه و زحمات بی‌دریغ و مومنانه این عزیزان، تلاش شان را تقدیس کرده و مقام شان را گرامی‌ می‌داریم.

 

نیک می‌دانیم که تحقق آرمان‌های بزرگ کشور جز با کوشش پی گیر، تلاش مجدانه و اندیشه خلاق کارگران عزیز، میسر و مقدور نیست، لذا در سالی که بنا به فرموده مقام معظم رهبری هدف در کشور، پی گیری شعار «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» قلمداد می‌شود، ضمن تاکید بر ضرورت مشارکت و همکاری این قشر سازنده به عنوان ستون اصلی تولید و رکن اساسی توسعه اقتصادی، بدون شک تحقق این شعار بر گرده‌های ستبر این رادمردان است.

 

اهتمام کارگران علاوه بر آن که چرخش منظومه تولید کشور را تماشایی می‌کند، تلاش مقدسی در راه تامین معیشت زندگی محسوب می‌شود که بزرگان دین همواره آن را ستوده‌ و زخم و پینه دست زحمت‌کشان این عرصه را به بوسه مهر نواخته‌اند. لذاست که با تاسی به سیره این بزرگان، کوشش بی‌بدیل این سرمایه‌های ارزشمند انسانی را ارج نهاده و همت شان را تقدیس می‌کنیم.

 

به علاوه خرسندیم که در خانواده بزرگ گروه صنعتی ایران خودرو در کنار انبوه این بزرگ مردان و زنانی هستیم که در کسوت مقدس کارگری، خدمات ارزنده‌ای را در راه پیشبرد اهداف سازمانی ارایه کرده‌اند؛ تلاش‌گرانی که به همکاری با ایشان برای ماموریتی بزرگ که همانا آبادانی کشور است، مفتخریم و هر توفیقی در عرصه صنعت خودرو را وابسته به صبر هوشمندانه، تلاش پی گیر و همت بلند آنان می‌دانیم.

 

تاکید می‌کنیم در این مقطع که کشور عزیزمان ایران در تلاش است تا در سایه تحولات روی ‌داده بتواند حرکت خود به سوی قله‌های تعالی و پیشرفت را سرعت بخشد و عزت و عظمت ایران اسلامی را فزونی بخشد، این تلاشگران عرصه تولید و کار هستند که با صبر، استقامت و اعتقاد راسخ خود در خلق این تاریخ پرشکوه نقشی ارزنده ایفا می‌کنند، درخت تناور عزت به عرق جبین ایشان آبیاری می‌شود و برگ زرین توسعه اقتصادی نیز به گوهر وجود ناب شان مزین خواهد بود.

 

با تبریک مجدد روز کارگر به همه کارگران گرامی و پویندگان اصیل و خدوم، به ویژه همکاران ارجمندم در گروه صنعتی ایران خودرو، از آنان قدردانی می‌کنم و آرزومند سلامت و بهروزی شان از درگاه خداوند متعال هستم.

تلاشگران عرصه تولید نقش ارزنده ای در توسعه اقتصادی ایفا می کنند

به گزارش افق به نقل از ایکوپرس متن اطلاعیه مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو به مناسبت «روز کارگر» به این شرح است:

 

باسمه تعالی

 

«کارگر»، واژه مقدس و ارزشمند قاموس بشری به ویژه فرهنگ دینی و ملی ماست که مصادیق آن سرمایه‌های گران قدری هستند که به وجودشان در عرصه تولید و صنعت کشور می‌بالیم و روز آنان را که از پیش تازان توسعه و پیشرفت به شمار می‌روند به همگان، به ویژه پویندگان و تلاشگران خانواده بزرگ گروه صنعتی ایران خودرو  صمیمانه تبریک می‌گوییم.

 

ارج‌نهادن به مقام گران سنگ کارگران به عنوان سرمایه‌های فکری و خلاق و بازوان سترگ حرکت چرخه تولید در کشور، وظیفه همه ما در تمامی زمان‌هاست و بر این اساس به پاس خدمات صادقانه و زحمات بی‌دریغ و مومنانه این عزیزان، تلاش شان را تقدیس کرده و مقام شان را گرامی‌ می‌داریم.

 

نیک می‌دانیم که تحقق آرمان‌های بزرگ کشور جز با کوشش پی گیر، تلاش مجدانه و اندیشه خلاق کارگران عزیز، میسر و مقدور نیست، لذا در سالی که بنا به فرموده مقام معظم رهبری هدف در کشور، پی گیری شعار «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» قلمداد می‌شود، ضمن تاکید بر ضرورت مشارکت و همکاری این قشر سازنده به عنوان ستون اصلی تولید و رکن اساسی توسعه اقتصادی، بدون شک تحقق این شعار بر گرده‌های ستبر این رادمردان است.

 

اهتمام کارگران علاوه بر آن که چرخش منظومه تولید کشور را تماشایی می‌کند، تلاش مقدسی در راه تامین معیشت زندگی محسوب می‌شود که بزرگان دین همواره آن را ستوده‌ و زخم و پینه دست زحمت‌کشان این عرصه را به بوسه مهر نواخته‌اند. لذاست که با تاسی به سیره این بزرگان، کوشش بی‌بدیل این سرمایه‌های ارزشمند انسانی را ارج نهاده و همت شان را تقدیس می‌کنیم.

 

به علاوه خرسندیم که در خانواده بزرگ گروه صنعتی ایران خودرو در کنار انبوه این بزرگ مردان و زنانی هستیم که در کسوت مقدس کارگری، خدمات ارزنده‌ای را در راه پیشبرد اهداف سازمانی ارایه کرده‌اند؛ تلاش‌گرانی که به همکاری با ایشان برای ماموریتی بزرگ که همانا آبادانی کشور است، مفتخریم و هر توفیقی در عرصه صنعت خودرو را وابسته به صبر هوشمندانه، تلاش پی گیر و همت بلند آنان می‌دانیم.

 

تاکید می‌کنیم در این مقطع که کشور عزیزمان ایران در تلاش است تا در سایه تحولات روی ‌داده بتواند حرکت خود به سوی قله‌های تعالی و پیشرفت را سرعت بخشد و عزت و عظمت ایران اسلامی را فزونی بخشد، این تلاشگران عرصه تولید و کار هستند که با صبر، استقامت و اعتقاد راسخ خود در خلق این تاریخ پرشکوه نقشی ارزنده ایفا می‌کنند، درخت تناور عزت به عرق جبین ایشان آبیاری می‌شود و برگ زرین توسعه اقتصادی نیز به گوهر وجود ناب شان مزین خواهد بود.

 

با تبریک مجدد روز کارگر به همه کارگران گرامی و پویندگان اصیل و خدوم، به ویژه همکاران ارجمندم در گروه صنعتی ایران خودرو، از آنان قدردانی می‌کنم و آرزومند سلامت و بهروزی شان از درگاه خداوند متعال هستم.