ایران در ازای «هیچ» از ما امتیاز می‌خواهد

ایران در ازای «هیچ» از ما امتیاز می‌خواهد

به گزارش جهان به نقل از فارس، پس از آنکه دولت اوباما از احتمال درنظر گرفتن تسهیلاتی در دسترسی ایران به دلار در مبادلات خارجی خبر داد، مخالفان قدرتمند برجام در واشنگتن در برابر این اقدام احتمالی دولت خود صف‌آرایی قطعی و محکمی کردند.
 
«اِد رویس» از نمایندگان بلندپایه مجلس آمریکا و رئیس کمیسیون امور خارجی این نهاد هم در همین راستا مقاله‌ای در روزنامه واشنگتن پست نوشته و مدعی شده که ایران در پسابرجام «هیچ» اقدام مثبتی نداشته متناسب با «امتیازات اضافی و فرابرجامی» از خود بروز نداده است.
 
در این مقاله آمده است: «ایران باید فعلاً منتظر رشد اقتصادی که از توافق هسته‌ای پرزیدنت اوباما باشد و در همین حال امتیازات اضافی‌ای را -خارج از توافق- در قبال «هیچ» (از ما) می‌خواهد.
 
رویس در ادامه مستقیماً به اصل مطلب خود یعنی «دلار» پرداخته و نوشته: «جمعه اوباما از گزارشاتی که می‌گفت به ایران اجازه دسترسی مستقیم به دلار داده می‌شود عقب‌نشینی کرد ولی با گفته‌های خود، همه راه‌های رژیم (نظام ایران) برای دسترسی به دلار از طریق خانه‌های تهاتر خارجی را نبست؛ به عبارت دیگر، به ایران اجازه داده می‌شود که با دلار، پول‌شویی کند و دولت نیز چشم خود را بر این قضیه خواهد بست.»
 
اِد رویس این اقدام دولت اوباما را، بدعهدی و پایبند نماندن به تعهداتی که روزهای پس از انعقاد توافق هسته‌ای به مردم خود داده، ارزیابی کرده و نوشته که با این اقدام اوباما، تحریم‌های حقوق بشری و موشکی ایران، با قدرت و قوت اعمال نخواهد شد.
 
رویس حرف دل صهیونیست‌ها را زده و نوشته: «ایران می‌خواهد این تحریم‌ها خاتمه یابد و با دسترسی بهتر به نظام مالی بین الملل، به رشد اقتصادی خود سرعت دهد؛ اما کشورهایی که می‌خواهند سرمایه‌های بین‌المللی را جذب کنند نباید پول‌های هنگفت به تروریست ها بدهند و ساخت تجهیزات پرتاب سلاح هسته‌ای (موشک) را سرعت بخشند. همسایگانشان را هم نباید به نابودی تهدید کنند.»
 
نماینده جمهوری‌خواه مجلس با هشدار به دولت اوباما نوشته: «اجازه دسترسی ایران جنگ‌طلب به دلار یعنی در خطر انداختن اقتصادمان و کشورمان.»
 
رویس در انتها برای کنگره هم نسخه‌ای پیشنهادی داشته و نوشته: «کنگره باید با صراحت و شفافیت اعلام کند که تا وقتی رژیم ایران، برنامه موشکی غیرقانونی خود را کنار نگذارد و به تغذیه مالی تروریست‌ها ادامه دهد، حتی یک سنت دیگر از محل کاهش تحریم‌ها دریافت نخواهد کرد.»

ایران در ازای «هیچ» از ما امتیاز می‌خواهد

به گزارش جهان به نقل از فارس، پس از آنکه دولت اوباما از احتمال درنظر گرفتن تسهیلاتی در دسترسی ایران به دلار در مبادلات خارجی خبر داد، مخالفان قدرتمند برجام در واشنگتن در برابر این اقدام احتمالی دولت خود صف‌آرایی قطعی و محکمی کردند.
 
«اِد رویس» از نمایندگان بلندپایه مجلس آمریکا و رئیس کمیسیون امور خارجی این نهاد هم در همین راستا مقاله‌ای در روزنامه واشنگتن پست نوشته و مدعی شده که ایران در پسابرجام «هیچ» اقدام مثبتی نداشته متناسب با «امتیازات اضافی و فرابرجامی» از خود بروز نداده است.
 
در این مقاله آمده است: «ایران باید فعلاً منتظر رشد اقتصادی که از توافق هسته‌ای پرزیدنت اوباما باشد و در همین حال امتیازات اضافی‌ای را -خارج از توافق- در قبال «هیچ» (از ما) می‌خواهد.
 
رویس در ادامه مستقیماً به اصل مطلب خود یعنی «دلار» پرداخته و نوشته: «جمعه اوباما از گزارشاتی که می‌گفت به ایران اجازه دسترسی مستقیم به دلار داده می‌شود عقب‌نشینی کرد ولی با گفته‌های خود، همه راه‌های رژیم (نظام ایران) برای دسترسی به دلار از طریق خانه‌های تهاتر خارجی را نبست؛ به عبارت دیگر، به ایران اجازه داده می‌شود که با دلار، پول‌شویی کند و دولت نیز چشم خود را بر این قضیه خواهد بست.»
 
اِد رویس این اقدام دولت اوباما را، بدعهدی و پایبند نماندن به تعهداتی که روزهای پس از انعقاد توافق هسته‌ای به مردم خود داده، ارزیابی کرده و نوشته که با این اقدام اوباما، تحریم‌های حقوق بشری و موشکی ایران، با قدرت و قوت اعمال نخواهد شد.
 
رویس حرف دل صهیونیست‌ها را زده و نوشته: «ایران می‌خواهد این تحریم‌ها خاتمه یابد و با دسترسی بهتر به نظام مالی بین الملل، به رشد اقتصادی خود سرعت دهد؛ اما کشورهایی که می‌خواهند سرمایه‌های بین‌المللی را جذب کنند نباید پول‌های هنگفت به تروریست ها بدهند و ساخت تجهیزات پرتاب سلاح هسته‌ای (موشک) را سرعت بخشند. همسایگانشان را هم نباید به نابودی تهدید کنند.»
 
نماینده جمهوری‌خواه مجلس با هشدار به دولت اوباما نوشته: «اجازه دسترسی ایران جنگ‌طلب به دلار یعنی در خطر انداختن اقتصادمان و کشورمان.»
 
رویس در انتها برای کنگره هم نسخه‌ای پیشنهادی داشته و نوشته: «کنگره باید با صراحت و شفافیت اعلام کند که تا وقتی رژیم ایران، برنامه موشکی غیرقانونی خود را کنار نگذارد و به تغذیه مالی تروریست‌ها ادامه دهد، حتی یک سنت دیگر از محل کاهش تحریم‌ها دریافت نخواهد کرد.»

ایران در ازای «هیچ» از ما امتیاز می‌خواهد

فروش بک لینک