شوخی کاربران با مانکن لباس های المپیک+تصویر

شوخی کاربران با مانکن لباس های المپیک+تصویر

 بعد از آنکه یکی از ایرادات طرح اولیه لباس های کاروان المپیک ایران مانکن های نامناسب و به اصلاح کج وکوله بود عده ای از کاربران شبکه های اجتماعی با انتشار تصویری از خود در نقش این مانکن ها، آن ها را به تمسخر گرفتند.

کاربران در جایگاه مانکن لباس های المپیک+عکس
کاربران در جایگاه مانکن لباس های المپیک+عکس
yjc.ir

شوخی کاربران با مانکن لباس های المپیک+تصویر

 بعد از آنکه یکی از ایرادات طرح اولیه لباس های کاروان المپیک ایران مانکن های نامناسب و به اصلاح کج وکوله بود عده ای از کاربران شبکه های اجتماعی با انتشار تصویری از خود در نقش این مانکن ها، آن ها را به تمسخر گرفتند.

(image)
(image)
yjc.ir