وزیر دفاع ایتالیا: ناتو در مبارزه با تروریست‌ها مشارکت می‌کند

وزیر دفاع ایتالیا: ناتو در مبارزه با تروریست‌ها مشارکت می‌کند

پینوتی،وزیر دفاع ایتالیا

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری ایتارتاس، روبرتا پینوتی، وزیر دفاع ایتالیا گفت: شبه‌نظامیانی که از مناطق بحرانی آمده‌اند، خطرناک هستند و باید تحت کنترل کامل باشند و این رویه خصوصا در مناطقی که داعش به صورت کامل شکست خورده است، اهمیت مضاعفی دارد.

این مقام ارشد تاکید کرد: ما در واشنگتن با متحدان خود در ناتو درباره اینکه چطور باید این کار را انجام دهیم که شبه‌نظامیان از تجربه خود برای سازماندهی حملات تروریستی در اروپا استفاده نکنند، گفت‌وگو کردیم.

به گفته او، اصلی‌ترین ابزار در همکاری، تبادل اطلاعاتی  میان سرویس‌های اطلاعاتی کشورهاست. با این حال وزیر دفاع ایتالیا گفت: همکاری میان متحدان در مبارزه با تروریست‌ها در تمامی سطوح انجام خواهد شد. مشارکت ایتالیا در ائتلاف ضد داعش بالاست و تا اواخر اکتبر، ۱۴۰۰ پرسنل در جناح‌های مختلف مستقر می‌شوند. از جمله می‌توان به استقرار پرسنل در پایگاه کویت که ایتالیایی‌ها در آن مسوول حمایت لجستیکی از بمب‌افکن های ائتلاف هستند، تا مشارکت در آموزش پلیس و نیروهای امنیتی در سد موصل اشاره کرد.

وزیر دفاع ایتالیا همچنین تاکید کرد که آموزش نیروهای محلی در لیبی برای مبارزه با داعش همانجا اهمیت بسیاری دارد.

وزیر دفاع ایتالیا: ناتو در مبارزه با تروریست‌ها مشارکت می‌کند

(image)

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری ایتارتاس، روبرتا پینوتی، وزیر دفاع ایتالیا گفت: شبه‌نظامیانی که از مناطق بحرانی آمده‌اند، خطرناک هستند و باید تحت کنترل کامل باشند و این رویه خصوصا در مناطقی که داعش به صورت کامل شکست خورده است، اهمیت مضاعفی دارد.

این مقام ارشد تاکید کرد: ما در واشنگتن با متحدان خود در ناتو درباره اینکه چطور باید این کار را انجام دهیم که شبه‌نظامیان از تجربه خود برای سازماندهی حملات تروریستی در اروپا استفاده نکنند، گفت‌وگو کردیم.

به گفته او، اصلی‌ترین ابزار در همکاری، تبادل اطلاعاتی  میان سرویس‌های اطلاعاتی کشورهاست. با این حال وزیر دفاع ایتالیا گفت: همکاری میان متحدان در مبارزه با تروریست‌ها در تمامی سطوح انجام خواهد شد. مشارکت ایتالیا در ائتلاف ضد داعش بالاست و تا اواخر اکتبر، ۱۴۰۰ پرسنل در جناح‌های مختلف مستقر می‌شوند. از جمله می‌توان به استقرار پرسنل در پایگاه کویت که ایتالیایی‌ها در آن مسوول حمایت لجستیکی از بمب‌افکن های ائتلاف هستند، تا مشارکت در آموزش پلیس و نیروهای امنیتی در سد موصل اشاره کرد.

وزیر دفاع ایتالیا همچنین تاکید کرد که آموزش نیروهای محلی در لیبی برای مبارزه با داعش همانجا اهمیت بسیاری دارد.