رکورد جالب یک استقلالی در لیگ پانزدهم/ دریافت ۱۲۵ میلیون تومان برای هر بازی!

رکورد جالب یک استقلالی در لیگ پانزدهم/ دریافت ۱۲۵ میلیون تومان برای هر بازی!

آندرانیک تیموریان از نیم فصل دوم به جمع شاگردان مجید جلالی در سایپا پیوسته است. او در سازمان لیگ قرارداد ۵۰۰ میلیونی با سایپا به ثبت رسانده و جالب اینجاست که تا پایان هفته بیست و هفتم، فقط ۴ بازی برای سایپا انجام داده است. از طرفی ممکن است آندو به خاطر مصدومیت نتواند در سه مسابقه بعدی سایپا هم به میدان برود واگر چنین اتفاقی رخ دهد، سایپایی ها این ۵۰۰ میلیون تومان را فقط برای ۴ بازی به آندرانیک داده اند. به عبارتی برای هر مسابقه، ۱۲۵ میلیون تومان به او پرداخت می شود.

رکورد جالب یک استقلالی در لیگ پانزدهم/ دریافت ۱۲۵ میلیون تومان برای هر بازی!

آندرانیک تیموریان از نیم فصل دوم به جمع شاگردان مجید جلالی در سایپا پیوسته است. او در سازمان لیگ قرارداد ۵۰۰ میلیونی با سایپا به ثبت رسانده و جالب اینجاست که تا پایان هفته بیست و هفتم، فقط ۴ بازی برای سایپا انجام داده است. از طرفی ممکن است آندو به خاطر مصدومیت نتواند در سه مسابقه بعدی سایپا هم به میدان برود واگر چنین اتفاقی رخ دهد، سایپایی ها این ۵۰۰ میلیون تومان را فقط برای ۴ بازی به آندرانیک داده اند. به عبارتی برای هر مسابقه، ۱۲۵ میلیون تومان به او پرداخت می شود.