مرگ 1000 انگلیسی‌ بر اثر آلودگی هوا

مرگ 1000 انگلیسی‌ بر اثر آلودگی هوا

به گزارش جهان به نقل از ایسنا، کمیته محیط زیست، غذا و امور روستایی انگلیس که از اعضای پارلمان این کشور تشکیل شده با انتشار گزارشی ضمن اعلام آمار فوق بر ضرورت ایجاد «مناطق هوای پاک» در شماری از شهرهای کوچک و بزرگ این کشور تاکید کرد.

مقامات این کمیته تاکید کردند که در این مناطق باید تلاش شود تا خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی – عروقی، تنفسی و سایر امراض ناشی از آلودگی هوا که با مرگ زودرس حدود 50 هزار نفر در سال مرتبط است، کاهش یابد.

به گزارش پایگاه اینترنتی نیوز‌جی‌اس، اعضای دپارتمان محیط زیست، غذا و امور روستایی انگلیس (Defra) چندین طرح‌ احداث مناطق جدید هوای پاک را برای پنج مورد از آلوده‌ترین شهرهای این کشور آماده کرده‌اند اما معتقدند که برای کاهش اثرات مخرب آلاینده‌ها روی سلامت انسان و محیط زیست، تلاش‌های بیشتر مورد نیاز است.

این کمیته از دولت انگلیس خواسته تا به تمام شوراها در زمینه مقابله با آلودگی ناشی از وسایل نقلیه در خارج و داخل مناطق هوای پاک اختیارات بیشتری بدهد و قدرت اجرایی آنها را در موارد ممنوعیت تردد یا اخذ حق شارژ از خودروهای شخصی در شرایط، مکان‌ها و زمان‌های خاص افزایش دهد.

اعضای این کمیته همچنین خواستار گسترش عملی کشاورزی مدرن با هدف کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای و دیگر آلاینده‌ها شدند.

مرگ 1000 انگلیسی‌ بر اثر آلودگی هوا

به گزارش جهان به نقل از ایسنا، کمیته محیط زیست، غذا و امور روستایی انگلیس که از اعضای پارلمان این کشور تشکیل شده با انتشار گزارشی ضمن اعلام آمار فوق بر ضرورت ایجاد «مناطق هوای پاک» در شماری از شهرهای کوچک و بزرگ این کشور تاکید کرد.

مقامات این کمیته تاکید کردند که در این مناطق باید تلاش شود تا خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی – عروقی، تنفسی و سایر امراض ناشی از آلودگی هوا که با مرگ زودرس حدود 50 هزار نفر در سال مرتبط است، کاهش یابد.

به گزارش پایگاه اینترنتی نیوز‌جی‌اس، اعضای دپارتمان محیط زیست، غذا و امور روستایی انگلیس (Defra) چندین طرح‌ احداث مناطق جدید هوای پاک را برای پنج مورد از آلوده‌ترین شهرهای این کشور آماده کرده‌اند اما معتقدند که برای کاهش اثرات مخرب آلاینده‌ها روی سلامت انسان و محیط زیست، تلاش‌های بیشتر مورد نیاز است.

این کمیته از دولت انگلیس خواسته تا به تمام شوراها در زمینه مقابله با آلودگی ناشی از وسایل نقلیه در خارج و داخل مناطق هوای پاک اختیارات بیشتری بدهد و قدرت اجرایی آنها را در موارد ممنوعیت تردد یا اخذ حق شارژ از خودروهای شخصی در شرایط، مکان‌ها و زمان‌های خاص افزایش دهد.

اعضای این کمیته همچنین خواستار گسترش عملی کشاورزی مدرن با هدف کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای و دیگر آلاینده‌ها شدند.

مرگ 1000 انگلیسی‌ بر اثر آلودگی هوا

آپدیت نود 32 ورژن 6

استخدام