چرخش ۱۸۰ درجه ای بمب مدنظر پرسپولیس به سمت استقلال

چرخش ۱۸۰ درجه ای بمب مدنظر پرسپولیس به سمت استقلال

بازارگرمی های کاوه رضایی وارد مرحله تازه شد. وی بی سر و صدا پای میز مذاکره با استقلال نشست. کاوه وقتی با پرسپولیس به بن بست خورد، مدعی شد ترجیح می دهد به اروپا برود، حتی اگر قرار باشد در یک لیگ درجه دو بازی کند اما انگار آدمیرا واکر اتریش و بروندبی دانمارک بیشتر از صد و بیست هزار تا صد و پنجاه هزار یورو به او نمی دهند و این مبلغ نمی تواند حتی پیش درآمد خوبی برای لژیونر شدن رضایی باشد.

به همین دلیل کاوه دیشب تغییر مسیر داد و سمت استقلال پیچید. کاوه با مدیران استقلال پای میز مذاکره نشست و علیرضا منصوریان امیدوارانه به نزدیکانش گفت سهمیه ششم استقلال رضایی است.

اگر مذاکره با استقلال بازارگرمی جدید نباشد، استقلال و رضایی امروز قرارداد می بندند.

چرخش ۱۸۰ درجه ای بمب مدنظر پرسپولیس به سمت استقلال

بازارگرمی های کاوه رضایی وارد مرحله تازه شد. وی بی سر و صدا پای میز مذاکره با استقلال نشست. کاوه وقتی با پرسپولیس به بن بست خورد، مدعی شد ترجیح می دهد به اروپا برود، حتی اگر قرار باشد در یک لیگ درجه دو بازی کند اما انگار آدمیرا واکر اتریش و بروندبی دانمارک بیشتر از صد و بیست هزار تا صد و پنجاه هزار یورو به او نمی دهند و این مبلغ نمی تواند حتی پیش درآمد خوبی برای لژیونر شدن رضایی باشد.

به همین دلیل کاوه دیشب تغییر مسیر داد و سمت استقلال پیچید. کاوه با مدیران استقلال پای میز مذاکره نشست و علیرضا منصوریان امیدوارانه به نزدیکانش گفت سهمیه ششم استقلال رضایی است.

اگر مذاکره با استقلال بازارگرمی جدید نباشد، استقلال و رضایی امروز قرارداد می بندند.