تاسیس فراکسیون ولایت با 188 نماینده به ریاست لاریجانی

تاسیس فراکسیون ولایت با 188 نماینده به ریاست لاریجانی

به گزارش جهان، منتخب مردم قم در مجلس از انتخاب نام فراکسیون ولایت برای فراکسیون فراگیر خبر داد.
احمد امیرآبادی منتخب مردم قم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به برگزاری نشست امروز فراکسیون فراگیر، گفت: در نشست امروز تصمیم گیری شد که نام فراکسیون ولایت برای این فراکسیون برگزیده شود.
 
وی با اعلام اینکه 188 نفر دز نشست امروز حضور دارنذ، اظهار داشت: آقای لاریجانی به عنوان گزینه فراکسیون برای ریاست مجلس دهم برگزیده شد.
 

تاسیس فراکسیون ولایت با 188 نماینده به ریاست لاریجانی

به گزارش جهان، منتخب مردم قم در مجلس از انتخاب نام فراکسیون ولایت برای فراکسیون فراگیر خبر داد.
احمد امیرآبادی منتخب مردم قم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به برگزاری نشست امروز فراکسیون فراگیر، گفت: در نشست امروز تصمیم گیری شد که نام فراکسیون ولایت برای این فراکسیون برگزیده شود.
 
وی با اعلام اینکه 188 نفر دز نشست امروز حضور دارنذ، اظهار داشت: آقای لاریجانی به عنوان گزینه فراکسیون برای ریاست مجلس دهم برگزیده شد.
 

تاسیس فراکسیون ولایت با 188 نماینده به ریاست لاریجانی

car