تصادف نیمار با فراری ۲۰۰ هزار پوندی! +تصویر

تصادف نیمار با فراری ۲۰۰ هزار پوندی! +تصویر

ستاره بارسلونا دچار سانحه رانندگی شد.
به گزارش بانک ورزش، نیمار صبح امروز دچار حادثه رانندگی شد و دلیل آن سرعت بالای خودروی این ستاره برزیلی عنوان شده است.
این در حالی است که ماشین فراری نیمار ارزشی به قیمت ۲۰۰ هزار پوند داشته است. حال عمومی این ستاره برزیلی خوب است و نیمار در پرواز بارسلونا برای بازی برابر رئال سوسیه داد نیز حضور داشته است.

 

تصادف نیمار با فراری ۲۰۰ هزار پوندی! +تصویر

ستاره بارسلونا دچار سانحه رانندگی شد.
به گزارش بانک ورزش، نیمار صبح امروز دچار حادثه رانندگی شد و دلیل آن سرعت بالای خودروی این ستاره برزیلی عنوان شده است.
این در حالی است که ماشین فراری نیمار ارزشی به قیمت ۲۰۰ هزار پوند داشته است. حال عمومی این ستاره برزیلی خوب است و نیمار در پرواز بارسلونا برای بازی برابر رئال سوسیه داد نیز حضور داشته است.

 

(image)