جنگ “هشتگی#” در حلب سوریه

جنگ “هشتگی#” در حلب سوریه

به گزارش جهان به نقل از العالم، سوری ها در مقابل هشتگ ادعایی «حلب می سوزد» که رسانه های مخالفان به راه انداخته اند، هشتگ «زنده باد حلب» را ایجاد کردند.
 
سوری ها به ویژه ساکنان حلب با این اقدام، اهداف گمراه کننده ای را که پشت هشتگ «حلب می سوزد» وجود دارد، فاش و هشتگ «زنده باد حلب» را ایجاد کردند و به جای رنگ قرمز که نشانه نابودی است، رنگ سبز را برای آن برگزیدند که کنایه از زندگی است.
 
برخی از رسانه های عربی که درباره حوادث سوریه دروغ پرداری می کنند، هشتگ «حلب می سوزد» را در دستور کار خود قرار داده اند تا به اهداف خود برسند.
 
در این حال یکی از فعالان در صفحه خود در فیس بوک نوشت: ساکنان حلب شهر خود را تنها در مدت سه سال بعد از ویرانی آن و کشته شدن یک سوم جمعیت در زلزله سال 1830 بازسازی کردند و اکنون نیز قادرند این تجربه موفقیت آمیز را بلافاصله بعد از توقف جنگ تکرار کنند؛ جنگی که برخی کشورها از طریق مزدوران خود در داخل سوریه به راه انداختند.    
 
همچنین هشتگ های دیگری ایجاد شده است مانند «حلب را از دست مزدوران اردوغان نجات دهید»، «کودکان حلب را نجات دهید» و «حلب را از راکت های مخالفان نجات دهید». همچنین هشتگ «قربانیان راکت های مخالفان» ایجاد شده است که به انتشار عکس های ویرانی ها و غیرنظامیانی اختصاص دارد که در حملات گروههای مسلح شهید یا زخمی شده اند.
 
رسانه های مخالفان سوری در روزهای اخیر از زمان اقدام افراد مسلح به نقض توافق (آتش بس)، تبلیغات گمراه کننده بی سابقه ای با عنوان «حلب می سوزد» به راه انداخته اند و واقعیت های حوادث این شهر را وارونه جلوه می دهند و ارتش سوریه را به قتل و ویرانی متهم می کنند تا بر جنایات تروریست ها علیه این شهر و ساکنان آن سرپوش بگذارند اما این اقدام آن ها همانند دیگر اقدامات به علت هوشیاری سوری ها، با شکست مواجه شده است.

جنگ “هشتگی#” در حلب سوریه

به گزارش جهان به نقل از العالم، سوری ها در مقابل هشتگ ادعایی «حلب می سوزد» که رسانه های مخالفان به راه انداخته اند، هشتگ «زنده باد حلب» را ایجاد کردند.
 
سوری ها به ویژه ساکنان حلب با این اقدام، اهداف گمراه کننده ای را که پشت هشتگ «حلب می سوزد» وجود دارد، فاش و هشتگ «زنده باد حلب» را ایجاد کردند و به جای رنگ قرمز که نشانه نابودی است، رنگ سبز را برای آن برگزیدند که کنایه از زندگی است.
 
برخی از رسانه های عربی که درباره حوادث سوریه دروغ پرداری می کنند، هشتگ «حلب می سوزد» را در دستور کار خود قرار داده اند تا به اهداف خود برسند.
 
در این حال یکی از فعالان در صفحه خود در فیس بوک نوشت: ساکنان حلب شهر خود را تنها در مدت سه سال بعد از ویرانی آن و کشته شدن یک سوم جمعیت در زلزله سال 1830 بازسازی کردند و اکنون نیز قادرند این تجربه موفقیت آمیز را بلافاصله بعد از توقف جنگ تکرار کنند؛ جنگی که برخی کشورها از طریق مزدوران خود در داخل سوریه به راه انداختند.    
 
همچنین هشتگ های دیگری ایجاد شده است مانند «حلب را از دست مزدوران اردوغان نجات دهید»، «کودکان حلب را نجات دهید» و «حلب را از راکت های مخالفان نجات دهید». همچنین هشتگ «قربانیان راکت های مخالفان» ایجاد شده است که به انتشار عکس های ویرانی ها و غیرنظامیانی اختصاص دارد که در حملات گروههای مسلح شهید یا زخمی شده اند.
 
رسانه های مخالفان سوری در روزهای اخیر از زمان اقدام افراد مسلح به نقض توافق (آتش بس)، تبلیغات گمراه کننده بی سابقه ای با عنوان «حلب می سوزد» به راه انداخته اند و واقعیت های حوادث این شهر را وارونه جلوه می دهند و ارتش سوریه را به قتل و ویرانی متهم می کنند تا بر جنایات تروریست ها علیه این شهر و ساکنان آن سرپوش بگذارند اما این اقدام آن ها همانند دیگر اقدامات به علت هوشیاری سوری ها، با شکست مواجه شده است.

جنگ “هشتگی#” در حلب سوریه

آپدیت نود 32 نود روزه

دانلود سریال و آهنگ