“حیدر” در بادیگارد، خود حاتمی‌کیاست

“حیدر” در بادیگارد، خود حاتمی‌کیاست

به گزارش جهان، مهدی حسینی‌وند در گفت‌وگو با فارس، در ارتباط با تدوین فیلم سینمایی «بادیگارد»، به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا و همچنین کار کردن با وی گفت: کار کردن با ابراهیم حاتمی‌کیا بسیار سخت و لذت‌بخش است. به دلیل اینکه او جزو آن دسته از کارگردانانی است که در تمام مراحل کامل شدن فیلم سینمایی خود حضور دارد و جز به جز آن را دنبال می‌کند. او تلاش می‌کند همه اتفاقات لازم برای اثرش از فیلتر خود او عبور کند اما در عین حال کارگردانی است که به شدت از نیروهای خود و توانمندی آنها استفاده می‌کند. تدوینگر در کاری که با حاتمی‌کیا به صورت مشترک انجام می‌دهد در شرایطی که توضیح دادم باز هم احساس آزادی عمل می‌کند. حتی در جهتی که مد نظر دارد.

وی در ادامه عنوان کرد:‌ در مراحلی از تدوین فیلم سینمایی «بادیگارد»، تا حدی که کار را پیش می‌بردم ابراهیم خودش حضور پیدا می‌کرد و در مورد پیشروی کار و آنچه که اتفاق افتاده بود، صحبت می‌کند. حاتمی‌کیا از چیزی که می‌خواهد کوتاه نمی‌آید اما نه به این معنی که خواسته‌اش را به طرف مقابلش دیکته و حقنه کند. این کارگردان در حین کار اطرافیانش را آزاد می‌گذارد تا به راحتی بتواند تخیل کنند، پیشنهاد دهند و در نهایت خودش تمام آنها را از نگاه خود عبور می‌دهد و با نکته‌هایی که می‌گوید سعی می‌کند اتفاقاتی که مد نظر دارد برای فیلم بیفتد.

تدوینگر فیلم سینمایی «چ»، با تأکید بر اینکه مونتاژ فیلم سینمایی «بادیگار»،کار سختی بود، عنوان کرد:‌ این اثر سینمایی بسیار پُر پلان بود و همین موضوع تدوین آن را پیچیده و سخت می‌کرد اما به واقع می‌توانم بگویم برای «بادیگارد» در هنگام مونتاژ اتفاقات بسیار خوبی افتاد. پیش از این هم بارها اشاره کرده‌ام بخشی از اتفاقات خوب برای آثار حاتمی‌کیا با پیگیری نکاتی که مد نظر دارد در مونتاژ نیز رخ می‌دهد و این نیز به دلیل حضور این کارگردان پای میز تدوین است و در این شرایط من به عنوان تدوینگر مکمل کار او می‌شوم و این نکته بسیار حائز اهمیت است.

حسنی‌وند در ادامه افزود: همواره سعی کرده‌ام در طول مدت کاری‌ام خودم را به فیلمنامه و فضای موجود و هر آنچه که کارگردان در راستای بهتر پرداخته شدن روایت فیلمنامه در نظر دارد، نزدیک کنم. در چنین شرایطی به راحتی می‌توانم در چارچوبی که شکل گرفته است تخیل کنم و از خلاقیت خود نیز بهره ببرم. در این فضا ابراهیم حاتمی‌کیا به شدت به تو راه می‌دهد تا در این مسیر گام برداری. این شرایط باعث می‌شود اتفاق بهتری برای تدوین یک اثر سینمایی بیفتد.

وی در ادامه افزود: صحنه فیلمبرداری شده در داخل تونل جزو سکانس‌هایی در «بادیگارد» است که بسیار برایش زحمت کشیده شده است. به خصوص اینکه در داخل تونل یک تدوین موازی نیز صورت می‌گرفت که حساسیت کار را برای هر چه بهتر رساندن موضوع مورد نظر بیشتر می‌کرد. این بخش در مونتاژ زمان بسیار زیادی را به خود اختصاص داد. یک سوم زمان مونتاژ در «بادیگارد» صرف سکانس تونل شد.

او همچنین اظهار کرد:‌ به شدت به این پروژه و سوژه‌ای که در آن قرار داشت مسلط شده بودم و می‌توانستم در آن فضا به راحتی کارم را پیش ببرم. تمام نکاتی که به آن اشاره کردم حاصل صحنه‌هایی است که در «بادیگارد» شاهد بودیم.

این تدوینگر در ارتباط با سوژه‌ای که ابراز کرد آن را شناخته است،‌گفت:‌ شخصاً حاج‌حیدر را پذیرفته بودم و آن را به عنوان یک قهرمان کاملاً دوست داشتم. جدای از این مباحث به لحاظ حسی و  عاطفی به شدت به این اثر سینمایی نزدیک شده بودم. زمانی که مراحل فنی فیلم به اتمام رسید و برای نمایش آماده شد وقتی آن را دیدیم دریافتیم تأثیرات حسی که مد نظر داریم، در فیلم انجام شده است. با حاج‌حیدر احساس نزدیکی می‌کنم و به او نیز حق می‌دهم.

حسینی‌وند با انتقاد از برخی نقدهای غیراصولی و کارشناسی گفت: در جایی خواندم که نگارنده عنوان کرده بود حاج‌حیدر چرا از مردم طلبکار است اما اتفاقاً به نظر من حاج‌حیدر از مردم طلبکار نبود. اما در رسانه‌ها هیچکس جواب این نقد را ندارد. با کمی نگاه منصفانه متوجه می‌شدیم که حیدر از مدیران و مسئولین طلبکار بود.

این تدوینگر گفت: به نظر من ابراهیم حاتمی‌کیا زمانی که سوژه‌ای را برای پرداخت انتخاب می‌کند باید حتماً آن را بفهمد و درکش کند و احساس کند که می‌خواهد آن حرف را بزند در «بادیگارد»، هم دقیقاً با صحبت‌هایی که انجام شد،‌ کاملاً این اتفاق افتاده بود و احساس می‌کردیم که نیاز است این حرف گفته شود و به نوعی فکر می‌کنم شاید حیدر خود حاتمی‌کیا بود. احساس می‌کنم به خودش بسیار نزدیک است؛ به آن روزهای خودش.

“حیدر” در بادیگارد، خود حاتمی‌کیاست

به گزارش جهان، مهدی حسینی‌وند در گفت‌وگو با فارس، در ارتباط با تدوین فیلم سینمایی «بادیگارد»، به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا و همچنین کار کردن با وی گفت: کار کردن با ابراهیم حاتمی‌کیا بسیار سخت و لذت‌بخش است. به دلیل اینکه او جزو آن دسته از کارگردانانی است که در تمام مراحل کامل شدن فیلم سینمایی خود حضور دارد و جز به جز آن را دنبال می‌کند. او تلاش می‌کند همه اتفاقات لازم برای اثرش از فیلتر خود او عبور کند اما در عین حال کارگردانی است که به شدت از نیروهای خود و توانمندی آنها استفاده می‌کند. تدوینگر در کاری که با حاتمی‌کیا به صورت مشترک انجام می‌دهد در شرایطی که توضیح دادم باز هم احساس آزادی عمل می‌کند. حتی در جهتی که مد نظر دارد.

وی در ادامه عنوان کرد:‌ در مراحلی از تدوین فیلم سینمایی «بادیگارد»، تا حدی که کار را پیش می‌بردم ابراهیم خودش حضور پیدا می‌کرد و در مورد پیشروی کار و آنچه که اتفاق افتاده بود، صحبت می‌کند. حاتمی‌کیا از چیزی که می‌خواهد کوتاه نمی‌آید اما نه به این معنی که خواسته‌اش را به طرف مقابلش دیکته و حقنه کند. این کارگردان در حین کار اطرافیانش را آزاد می‌گذارد تا به راحتی بتواند تخیل کنند، پیشنهاد دهند و در نهایت خودش تمام آنها را از نگاه خود عبور می‌دهد و با نکته‌هایی که می‌گوید سعی می‌کند اتفاقاتی که مد نظر دارد برای فیلم بیفتد.

تدوینگر فیلم سینمایی «چ»، با تأکید بر اینکه مونتاژ فیلم سینمایی «بادیگار»،کار سختی بود، عنوان کرد:‌ این اثر سینمایی بسیار پُر پلان بود و همین موضوع تدوین آن را پیچیده و سخت می‌کرد اما به واقع می‌توانم بگویم برای «بادیگارد» در هنگام مونتاژ اتفاقات بسیار خوبی افتاد. پیش از این هم بارها اشاره کرده‌ام بخشی از اتفاقات خوب برای آثار حاتمی‌کیا با پیگیری نکاتی که مد نظر دارد در مونتاژ نیز رخ می‌دهد و این نیز به دلیل حضور این کارگردان پای میز تدوین است و در این شرایط من به عنوان تدوینگر مکمل کار او می‌شوم و این نکته بسیار حائز اهمیت است.

حسنی‌وند در ادامه افزود: همواره سعی کرده‌ام در طول مدت کاری‌ام خودم را به فیلمنامه و فضای موجود و هر آنچه که کارگردان در راستای بهتر پرداخته شدن روایت فیلمنامه در نظر دارد، نزدیک کنم. در چنین شرایطی به راحتی می‌توانم در چارچوبی که شکل گرفته است تخیل کنم و از خلاقیت خود نیز بهره ببرم. در این فضا ابراهیم حاتمی‌کیا به شدت به تو راه می‌دهد تا در این مسیر گام برداری. این شرایط باعث می‌شود اتفاق بهتری برای تدوین یک اثر سینمایی بیفتد.

وی در ادامه افزود: صحنه فیلمبرداری شده در داخل تونل جزو سکانس‌هایی در «بادیگارد» است که بسیار برایش زحمت کشیده شده است. به خصوص اینکه در داخل تونل یک تدوین موازی نیز صورت می‌گرفت که حساسیت کار را برای هر چه بهتر رساندن موضوع مورد نظر بیشتر می‌کرد. این بخش در مونتاژ زمان بسیار زیادی را به خود اختصاص داد. یک سوم زمان مونتاژ در «بادیگارد» صرف سکانس تونل شد.

او همچنین اظهار کرد:‌ به شدت به این پروژه و سوژه‌ای که در آن قرار داشت مسلط شده بودم و می‌توانستم در آن فضا به راحتی کارم را پیش ببرم. تمام نکاتی که به آن اشاره کردم حاصل صحنه‌هایی است که در «بادیگارد» شاهد بودیم.

این تدوینگر در ارتباط با سوژه‌ای که ابراز کرد آن را شناخته است،‌گفت:‌ شخصاً حاج‌حیدر را پذیرفته بودم و آن را به عنوان یک قهرمان کاملاً دوست داشتم. جدای از این مباحث به لحاظ حسی و  عاطفی به شدت به این اثر سینمایی نزدیک شده بودم. زمانی که مراحل فنی فیلم به اتمام رسید و برای نمایش آماده شد وقتی آن را دیدیم دریافتیم تأثیرات حسی که مد نظر داریم، در فیلم انجام شده است. با حاج‌حیدر احساس نزدیکی می‌کنم و به او نیز حق می‌دهم.

حسینی‌وند با انتقاد از برخی نقدهای غیراصولی و کارشناسی گفت: در جایی خواندم که نگارنده عنوان کرده بود حاج‌حیدر چرا از مردم طلبکار است اما اتفاقاً به نظر من حاج‌حیدر از مردم طلبکار نبود. اما در رسانه‌ها هیچکس جواب این نقد را ندارد. با کمی نگاه منصفانه متوجه می‌شدیم که حیدر از مدیران و مسئولین طلبکار بود.

این تدوینگر گفت: به نظر من ابراهیم حاتمی‌کیا زمانی که سوژه‌ای را برای پرداخت انتخاب می‌کند باید حتماً آن را بفهمد و درکش کند و احساس کند که می‌خواهد آن حرف را بزند در «بادیگارد»، هم دقیقاً با صحبت‌هایی که انجام شد،‌ کاملاً این اتفاق افتاده بود و احساس می‌کردیم که نیاز است این حرف گفته شود و به نوعی فکر می‌کنم شاید حیدر خود حاتمی‌کیا بود. احساس می‌کنم به خودش بسیار نزدیک است؛ به آن روزهای خودش.

“حیدر” در بادیگارد، خود حاتمی‌کیاست

خرید بک لینک

دانلود سریال و آهنگ