زنانیکه تحت تعقیب” اینترپل” هستند

زنانیکه تحت تعقیب” اینترپل” هستند

به گزارش جهان به نقل از عصر ایران، این روزها، بازار گمانه زنی ها درباره یک زن ایرانی که پلیس بین الملل بازداشت کرده، داغ است.

ماجرا از آنجا شروع شد که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد یکی از عوامل انفجار 7 تیر در محل حزب جمهوری اسلامی، توسط پلیس بین الملل دستگیر شده است .

سپس اعلام شد که وی، یک زن است.
 
بنابر این گزارش؛ هنوز پلیس نام وی را اعلام نکرده است ولی با مراجعه به سایت پلیس بین الملل، تنها نام 4 زن ایرانی دیده می شود: خدیجه سیانی، محترم مددی و زهرا حیدری مورچه‌خورتی.

این دو نفر آخری اما کمتر از 40 سال دارند و طبیعتاً نمی توانند فرد مورد نظر باشند. اما دو زن اول، 64 و 60 ساله اند و سن و سال شان به حادثه تروریستی 7 تیر 1360 می خورد.
 
آیا یکی از این دو زن بازداشت شده است؟(هر چند یکی شان به اتهام شیادی تحت تعقیب است) یا اطلاعات مندرج در سایت پلیس بین الملل، دقیق نیست؟ اگر هیچکدام از این دو هم نباشند، شاید بتوان گفت که بعد از دستگیری فرد مورد نظر، سایت پلیس بین الملل بروزرسانی شده است.
 
به هر حال، باید منتظر ماند و دید که کدام متهم تروریستی 35 سال بعد از فاجعه بازداشت شده است؟

هر چه باشد این خبر بهانه ای شد تا سری به سایت پلیس بین الملل بزنیم و دریابیم 4 زن ایرانی تحت تعقیب پلیس های جهان اند که دو نفرشان، تابعیت مضاعف ایرانی-کانادایی دارند.

* تکمیلی
 
بر اساس گزارش برخی خبرگزاریهای، فهیمه اروانی نام تروریستی است که در آلبانی دستگیر شد اما ظاهرا آزاد شده و به ایران عودت داده نخواهد شد.

مقامات رسمی هنوز در این باره اظهار نظر رسمی نکرده  اند.

زنانیکه تحت تعقیب” اینترپل” هستند

به گزارش جهان به نقل از عصر ایران، این روزها، بازار گمانه زنی ها درباره یک زن ایرانی که پلیس بین الملل بازداشت کرده، داغ است.

ماجرا از آنجا شروع شد که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد یکی از عوامل انفجار 7 تیر در محل حزب جمهوری اسلامی، توسط پلیس بین الملل دستگیر شده است .

سپس اعلام شد که وی، یک زن است.
 
بنابر این گزارش؛ هنوز پلیس نام وی را اعلام نکرده است ولی با مراجعه به سایت پلیس بین الملل، تنها نام 4 زن ایرانی دیده می شود: خدیجه سیانی، محترم مددی و زهرا حیدری مورچه‌خورتی.

این دو نفر آخری اما کمتر از 40 سال دارند و طبیعتاً نمی توانند فرد مورد نظر باشند. اما دو زن اول، 64 و 60 ساله اند و سن و سال شان به حادثه تروریستی 7 تیر 1360 می خورد.
 
آیا یکی از این دو زن بازداشت شده است؟(هر چند یکی شان به اتهام شیادی تحت تعقیب است) یا اطلاعات مندرج در سایت پلیس بین الملل، دقیق نیست؟ اگر هیچکدام از این دو هم نباشند، شاید بتوان گفت که بعد از دستگیری فرد مورد نظر، سایت پلیس بین الملل بروزرسانی شده است.
 
به هر حال، باید منتظر ماند و دید که کدام متهم تروریستی 35 سال بعد از فاجعه بازداشت شده است؟

هر چه باشد این خبر بهانه ای شد تا سری به سایت پلیس بین الملل بزنیم و دریابیم 4 زن ایرانی تحت تعقیب پلیس های جهان اند که دو نفرشان، تابعیت مضاعف ایرانی-کانادایی دارند.

* تکمیلی
 
بر اساس گزارش برخی خبرگزاریهای، فهیمه اروانی نام تروریستی است که در آلبانی دستگیر شد اما ظاهرا آزاد شده و به ایران عودت داده نخواهد شد.

مقامات رسمی هنوز در این باره اظهار نظر رسمی نکرده  اند.

زنانیکه تحت تعقیب” اینترپل” هستند

فروش بک لینک

پرس نیوز