جزییاتی از منازعه رضاییان با پرسپولیس؛رامین از فیفا ITC می گیرد

جزییاتی از منازعه رضاییان با پرسپولیس؛رامین از فیفا ITC می گیرد

جزییاتی از منازعه رضاییان با پرسپولیس؛رامین از فیفا ITC می گیرد

به گزارش کاپ، داستان رامین رضاییان و پرسپولیس پیچیده شده است و خیلی ها شاید از ابتدا و به طور دقیق در چند و چون آن نباشند. پس حتما این گزارش را مطالعه کنید.

رامین رضاییان به استناد این بند که اگر تا پانزده خرداد با او تسویه کامل نشود آزاد است؛ با تیم ترکیه ای قرارداد بسته است. او بر این باور است ۷۵درصد دریافتی داشته و باشگاه در دفاعیه خود اعلام داشته رضاییان طبق این اسناد ۸۱درصد دریافتی داشته است. سه درصد مالیات تکلیفی اش می شود و دریافتی اش لاجرم ریش از صد در صد بوده!

ترکاشوند درباره علت جریمه رضاییان اظهار داشت :رضاییان بخاطر یکی دو مساله اخلاقی و انضباطی در تیم جریمه شد.

حال باید دید سازمان لیگ و کمیته انضباطی فدراسیون این جریمه را رسمی و قانونی می دانند.اگر رضاییان می ماند قطعا جریمه ای در کار نبود و قطعا پرسپولیس برای عدم بهره برداری از این بند جریمه سنگین ببست درصدی را اعمال کرده تا ثابت کند با رضاییان تسویه کرده است.

فعلا سازمان لیگ و فدراسیون تحت فشار باشگاه پرسپولیس است. باشگاه دیروز و پس از انتشار خبر ثبت فسخ یکطرفه قرارداد رضاییان در سازمان لیگ توسط نماینده اش بشدت موضع گرفت و خمارلو، مدیر روابط عمومی این باشگاه اعلام کرد:  شهبازی مسوول نقل و انتقالات قاتل پرسپولیس است. آنها چرا بدون استعلام از ما فسخ را ثبت کردند.

حتی باشگاه پرسپولیس اعلام داشت سازمان لیگ با پرسپولبس خصومت دارد.پس از آن فراخوانی در فضای مجازی دست به دست بین هواداران چرخید که بخاطر فسخ یکطرفه مقابل فدراسیون تجمع می کنیم.

پس از این هیاهو رایزنی های مسولان سازمان لیگ و باشگاه پرسپولبس برای محکوم کردن رضاییان آغاز شد.حال به نظر می رسد کار به فیفا کشیده شود چون در صورت محکومیت احتمالی رضاییان توسط کمیته انضباطی فدراسیون باشگاه ریزه اسپور و رضاییان پرونده را به فیفا ارجاع دهند.

در چنین مواردی فدراسیون اگر ای تی سی صادر نکند فیفا خود ای تی سی را صادر کرده و بعد پرونده و اسناد طرفین را بررسی می کند.پس ای تی سی رضاییان صادر خواهد شد.تجربه موارد قبلی این را می گوید.حال باید دید جریمه بیست درصدی توسط باشگاه پرسپولیس از سوی فدراسیون ایران و فیفا تایید می شود یا خیر.

جزییاتی از منازعه رضاییان با پرسپولیس؛رامین از فیفا ITC می گیرد

(image)

به گزارش کاپ، داستان رامین رضاییان و پرسپولیس پیچیده شده است و خیلی ها شاید از ابتدا و به طور دقیق در چند و چون آن نباشند. پس حتما این گزارش را مطالعه کنید.

رامین رضاییان به استناد این بند که اگر تا پانزده خرداد با او تسویه کامل نشود آزاد است؛ با تیم ترکیه ای قرارداد بسته است. او بر این باور است ۷۵درصد دریافتی داشته و باشگاه در دفاعیه خود اعلام داشته رضاییان طبق این اسناد ۸۱درصد دریافتی داشته است. سه درصد مالیات تکلیفی اش می شود و دریافتی اش لاجرم ریش از صد در صد بوده!

ترکاشوند درباره علت جریمه رضاییان اظهار داشت :رضاییان بخاطر یکی دو مساله اخلاقی و انضباطی در تیم جریمه شد.

حال باید دید سازمان لیگ و کمیته انضباطی فدراسیون این جریمه را رسمی و قانونی می دانند.اگر رضاییان می ماند قطعا جریمه ای در کار نبود و قطعا پرسپولیس برای عدم بهره برداری از این بند جریمه سنگین ببست درصدی را اعمال کرده تا ثابت کند با رضاییان تسویه کرده است.

فعلا سازمان لیگ و فدراسیون تحت فشار باشگاه پرسپولیس است. باشگاه دیروز و پس از انتشار خبر ثبت فسخ یکطرفه قرارداد رضاییان در سازمان لیگ توسط نماینده اش بشدت موضع گرفت و خمارلو، مدیر روابط عمومی این باشگاه اعلام کرد:  شهبازی مسوول نقل و انتقالات قاتل پرسپولیس است. آنها چرا بدون استعلام از ما فسخ را ثبت کردند.

حتی باشگاه پرسپولیس اعلام داشت سازمان لیگ با پرسپولبس خصومت دارد.پس از آن فراخوانی در فضای مجازی دست به دست بین هواداران چرخید که بخاطر فسخ یکطرفه مقابل فدراسیون تجمع می کنیم.

پس از این هیاهو رایزنی های مسولان سازمان لیگ و باشگاه پرسپولبس برای محکوم کردن رضاییان آغاز شد.حال به نظر می رسد کار به فیفا کشیده شود چون در صورت محکومیت احتمالی رضاییان توسط کمیته انضباطی فدراسیون باشگاه ریزه اسپور و رضاییان پرونده را به فیفا ارجاع دهند.

در چنین مواردی فدراسیون اگر ای تی سی صادر نکند فیفا خود ای تی سی را صادر کرده و بعد پرونده و اسناد طرفین را بررسی می کند.پس ای تی سی رضاییان صادر خواهد شد.تجربه موارد قبلی این را می گوید.حال باید دید جریمه بیست درصدی توسط باشگاه پرسپولیس از سوی فدراسیون ایران و فیفا تایید می شود یا خیر.