تلویزیون LCD یک هوادار دو آتیشه! + تصویر

تلویزیون LCD یک هوادار دو آتیشه! + تصویر

پدر استقلالی خانواده بعد از گل چهارم پرسپولیس ال. سی. دی تلویزیون را به این روز درآورد.

تلویزیون LCD یک استقلالی متعصب! + عکس

تلویزیون LCD یک هوادار دو آتیشه! + تصویر

پدر استقلالی خانواده بعد از گل چهارم پرسپولیس ال. سی. دی تلویزیون را به این روز درآورد.

(image)