امام رضا(ع) مصداق بارز عالم به زمان بودند/ شرکت امام رضا(ع) در جلسات مناظره برای پاسخگویی به شبهات

امام رضا(ع) مصداق بارز عالم به زمان بودند/ شرکت امام رضا(ع) در جلسات مناظره برای پاسخگویی به شبهات

خبرگزاری فارس: امام رضا(ع) مصداق بارز عالم به زمان بودند/ شرکت امام رضا(ع) در جلسات مناظره برای پاسخگویی به شبهات

آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قم، ضمن تسلیت سالروز شهادت امام رضا(ع) اظهار کرد: مطالعه زندگی امام رضا(ع) ما را به این نکته می‌رساند که خارج از اینکه امام را معصوم می‌دانیم، بلکه مصداق بارز عالم به الزمان بودند و زمان‌آگاهی، دغدغه مسائل روز و انجام حرکت درخور را داشتند.

وی خاطرنشان کرد: بنی عباس در دوران امام رضا(ع) بنا به دلایلی فضای علمی کشور بزرگ اسلامی آن روز را باز کردند، بنابراین افراد متخصص و غیرمتخصص بسیار آسان اظهار نظر می‌کردند، امام در این زمینه به شرکت در جلسات مناظره می‌پرداختند و به شبهات روز پاسخ می‌دادند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه در دوران پیشوای هشتم شیعیان فضایی ایجاد شده بود تا برخی خود را در حاشیه  امن ببرند، گفت: در آن دوران برخی بیان می‌کردند به دلیل آنکه سید و از نسل فاطمه زهرا(س) هستیم، عذاب نخواهیم شد، از جمله برادرشان زید بن موسی بن جعفر(ع) بود. امام رضا(ع) برای اینکه این توهم را از بین ببرند، می‌فرمایند هیچ ملاکی به جز تقوا نیست.

وی با اشاره به دروان امامت امام رضا(ع) خاطرنشان کرد: امام حدیث معروف را درباره امامت مطرح می‌کنند که از هیچ یک از ائمه در مورد امامت چنین بیانی نداریم.

آیت‌الله علیدوست پذیرش ولایتعهدی امام رضا(ع) را مورد توجه قرار داد و افزود: برخی اوقات تحلیل ما این است که ولایتعهدی را به حضرت تحمیل کردند ولی حضرت تمایلی به این کار نداشتند و تا پایان اجبار و اضطرار بود، بنابراین به طور طبیعی نباید دنبال پیام باشیم.

وی خاطرنشان کرد:‌ در حقیقت آنچه برای امام مسلمین اصالت دارد، مصلحت اسلام و مسلمین است، به گونه‌ای که ممکن است در مقطعی مصلحت مسلمین اقتضا کند، عزلت را انتخاب کند، یا حتی زندان برود یا به شهادت برسد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم عنوان کرد: ممکن است در مقطعی پستی بپذیرد، اگرچه می‌داند به فرجام نمی‌رسد بنابراین اگر پذیرش ولایتعهدی امام رضا(ع) را اختیاری در نظر بگیریم، آنچه برای امام مسلمین باید اصالت داشته باشد، مصلحت اسلام و مسلمین است.

امام رضا(ع) مصداق بارز عالم به زمان بودند/ شرکت امام رضا(ع) در جلسات مناظره برای پاسخگویی به شبهات

(image)

آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قم، ضمن تسلیت سالروز شهادت امام رضا(ع) اظهار کرد: مطالعه زندگی امام رضا(ع) ما را به این نکته می‌رساند که خارج از اینکه امام را معصوم می‌دانیم، بلکه مصداق بارز عالم به الزمان بودند و زمان‌آگاهی، دغدغه مسائل روز و انجام حرکت درخور را داشتند.

وی خاطرنشان کرد: بنی عباس در دوران امام رضا(ع) بنا به دلایلی فضای علمی کشور بزرگ اسلامی آن روز را باز کردند، بنابراین افراد متخصص و غیرمتخصص بسیار آسان اظهار نظر می‌کردند، امام در این زمینه به شرکت در جلسات مناظره می‌پرداختند و به شبهات روز پاسخ می‌دادند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه در دوران پیشوای هشتم شیعیان فضایی ایجاد شده بود تا برخی خود را در حاشیه  امن ببرند، گفت: در آن دوران برخی بیان می‌کردند به دلیل آنکه سید و از نسل فاطمه زهرا(س) هستیم، عذاب نخواهیم شد، از جمله برادرشان زید بن موسی بن جعفر(ع) بود. امام رضا(ع) برای اینکه این توهم را از بین ببرند، می‌فرمایند هیچ ملاکی به جز تقوا نیست.

وی با اشاره به دروان امامت امام رضا(ع) خاطرنشان کرد: امام حدیث معروف را درباره امامت مطرح می‌کنند که از هیچ یک از ائمه در مورد امامت چنین بیانی نداریم.

آیت‌الله علیدوست پذیرش ولایتعهدی امام رضا(ع) را مورد توجه قرار داد و افزود: برخی اوقات تحلیل ما این است که ولایتعهدی را به حضرت تحمیل کردند ولی حضرت تمایلی به این کار نداشتند و تا پایان اجبار و اضطرار بود، بنابراین به طور طبیعی نباید دنبال پیام باشیم.

وی خاطرنشان کرد:‌ در حقیقت آنچه برای امام مسلمین اصالت دارد، مصلحت اسلام و مسلمین است، به گونه‌ای که ممکن است در مقطعی مصلحت مسلمین اقتضا کند، عزلت را انتخاب کند، یا حتی زندان برود یا به شهادت برسد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم عنوان کرد: ممکن است در مقطعی پستی بپذیرد، اگرچه می‌داند به فرجام نمی‌رسد بنابراین اگر پذیرش ولایتعهدی امام رضا(ع) را اختیاری در نظر بگیریم، آنچه برای امام مسلمین باید اصالت داشته باشد، مصلحت اسلام و مسلمین است.