تمایل از طرف نظام بانکی برای همکاری با سایپا زیاد است

تمایل از طرف نظام بانکی برای همکاری با سایپا زیاد است

به گزارش سایپا نیوز: در راستای همکاری های دوجانبه مالی،  نشست دو جانبه صنعت و بانک  با حضور دکتر مهدی جمالی مدیرعامل گروه خودرو سازی سایپا، دکتر هادی اخلاقی فیض آثار مدیر عامل بانک ملت و مدیران ارشد دو طرف برگزار شد.

مدیر عامل گروه خودرو سازی سایپا در خصوص افزایش تعاملات بیشتر صنعت خودرو سازی و صنعت پولی و مالی کشور گفت: صنعت خودرو سازی به عنوان موتور مولد تولید همواره نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور داشته است.

وی اظهار کرد: گروه خودروسازی سایپا در سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۵۳٫۲ درصد افزایش تولید داشته است که این مهم بدون کمک سیستم پولی و مالی کشور امکانپذیر نبوده و امید است بانک ملت با توجه به جایگاه ارزنده ای که در داخل و خارج از کشور دارد بخش اعتباری، ریالی و ارزی گروه سایپا را در راستای توسعه زیرساخت و افزایش تولید کمک کند.

جمالی افزود: گروه سایپا با رشد و افزایش تولیدی که در سال جاری داشت، نزدیک به نیم درصد به رشد اقتصادی کشور کمک کرده است و مطمئناً اگر سیستم مالی کشور نگاه ویژه ای به صنعت خودروسازی به عنوان موتور مولد اقتصاد کشور داشته باشد، رسیدن به رشد ۵ درصدی که از اهداف اقتصادی کشور است دور از دسترس نیست.

مدیر عامل گروه سایپا عنوان کرد: با رونق و رشد چرخه تولید شرکت سایپا، صنایع دیگر از جمله فولادسازی، نساجی، پلیمر و لاستیک نیز فعال می شود و این موضوع می تواند موجب ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی شود.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به حضور ۱۲۰۰ قطعه ساز به عنوان زنجیره تامین گروه سایپا و نقش آنها در رشد و توسعه صنعت خودروسازی، لازم است تا این شرکت های قطعه ساز نیز از حمایت های مالی بانک ها در خصوص تخصیص منابع ریالی و ارزی برخوردار شوند.

وی افزود: گروه سایپا برای اولین بار درصنعت کشور، اوراق مشارکت به ارزش ۵۰۰۰ میلیارد ریال در سیستم مالی کشور عرضه کرده و امید است با حمایت های بانک ملت و سایر بانک ها در راستای موانع و مشکلاتی که صنایع کوچک و بزرگ با آن درگیر هستند، شاهد رشد و توسعه صنعت خودرو سازی کشور باشیم و این همکاری های دوجانبه نهایتا موجب ارتقای صنعت کشور خواهد شد.

در ادامه نشست، هادی اخلاقی مدیر عامل بانک ملت در خصوص همکاری دوجانبه بانک و صنعت گفت: بخش تولید به طور کلی و صنعت خودروسازی به صورت مشخص تاثیر قابل توجهی در تحریک و ارتقای سطح تولید ناخالص داخلی دارد، بانک ملت هم خود را موظف می داند تا در کنار صنعت خودروسازی کشور که یکی از سرمایه های وزین نظام اقتصادی کشور است از لحاظ تعاملات داخلی و بین المللی در راستای ارتقای ظرفیت های تولید داخلی همراه این صنعت مولد باشد.

مدیر عامل بانک ملت افزود: بانک ملت در تامین منابع مورد نیاز برای طرح های بلند مدت و کوتاه مدت از جمله سرمایه در گردش، در راستای افزایش ظرفیت های تولید گروه سایپا آمادگی دارد تا در حد امکان موانع و مشکلات مالی پیش روی تولید کنندگان را در راستای اقتصاد مقاومتی و سال اقدام و عمل تسهیل کند.

وی گفت: درخواست های گروه سایپا در خصوص افزایش خطوط اعتباری، تامین منابع لازم جهت تخصیص تسهیلات ارزی، ایجاد ظرفیت هایی برای صدور ضمانت نامه ها و ال سی  در این نشست مورد توافق قرار گرفت و امید است با توجه به هماهنگی های انجام شده ظرف یک ماه آینده تمامی توافقات عملیاتی شود.

وی در خصوص شرایط مالی و تولید شرکت سایپا عنوان کرد: ارزیابی نظام بانکی با توجه به عملکردی که بر اساس صورت های مالی سایپا، وجود دارد حاکی از این است که ظرفیت های گروه سایپا ارتقاء محسوسی پیدا کرده است و به واسطه همین رشد و ارتقاء ظرفیت ها است که از طرف نظام بانکی تمایل به همکاری با گروه سایپا همواره زیاد است.

وی در پایان گفت: بعد از برجام توافقاتی که صنعت خودروسازی کشور از جمله سایپا با موسسات و شرکت های مطرح خودروساز خارجی داشتند نشان از توان و اعتبار گروه سایپا در سطوح داخلی و خارجی است که منجر به سرمایه گذاری و همکاری مشترک می شود و امیدواریم بانک ملت در همین راستا بتواند همکاری های بیشتری با گروه سایپا داشته باشد که موجب افزایش ظرفیت های صنعت خودروسازی در داخل کشور شود.

تمایل از طرف نظام بانکی برای همکاری با سایپا زیاد است

به گزارش سایپا نیوز: در راستای همکاری های دوجانبه مالی،  نشست دو جانبه صنعت و بانک  با حضور دکتر مهدی جمالی مدیرعامل گروه خودرو سازی سایپا، دکتر هادی اخلاقی فیض آثار مدیر عامل بانک ملت و مدیران ارشد دو طرف برگزار شد.

مدیر عامل گروه خودرو سازی سایپا در خصوص افزایش تعاملات بیشتر صنعت خودرو سازی و صنعت پولی و مالی کشور گفت: صنعت خودرو سازی به عنوان موتور مولد تولید همواره نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور داشته است.

وی اظهار کرد: گروه خودروسازی سایپا در سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۵۳٫۲ درصد افزایش تولید داشته است که این مهم بدون کمک سیستم پولی و مالی کشور امکانپذیر نبوده و امید است بانک ملت با توجه به جایگاه ارزنده ای که در داخل و خارج از کشور دارد بخش اعتباری، ریالی و ارزی گروه سایپا را در راستای توسعه زیرساخت و افزایش تولید کمک کند.

جمالی افزود: گروه سایپا با رشد و افزایش تولیدی که در سال جاری داشت، نزدیک به نیم درصد به رشد اقتصادی کشور کمک کرده است و مطمئناً اگر سیستم مالی کشور نگاه ویژه ای به صنعت خودروسازی به عنوان موتور مولد اقتصاد کشور داشته باشد، رسیدن به رشد ۵ درصدی که از اهداف اقتصادی کشور است دور از دسترس نیست.

مدیر عامل گروه سایپا عنوان کرد: با رونق و رشد چرخه تولید شرکت سایپا، صنایع دیگر از جمله فولادسازی، نساجی، پلیمر و لاستیک نیز فعال می شود و این موضوع می تواند موجب ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی شود.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به حضور ۱۲۰۰ قطعه ساز به عنوان زنجیره تامین گروه سایپا و نقش آنها در رشد و توسعه صنعت خودروسازی، لازم است تا این شرکت های قطعه ساز نیز از حمایت های مالی بانک ها در خصوص تخصیص منابع ریالی و ارزی برخوردار شوند.

وی افزود: گروه سایپا برای اولین بار درصنعت کشور، اوراق مشارکت به ارزش ۵۰۰۰ میلیارد ریال در سیستم مالی کشور عرضه کرده و امید است با حمایت های بانک ملت و سایر بانک ها در راستای موانع و مشکلاتی که صنایع کوچک و بزرگ با آن درگیر هستند، شاهد رشد و توسعه صنعت خودرو سازی کشور باشیم و این همکاری های دوجانبه نهایتا موجب ارتقای صنعت کشور خواهد شد.

در ادامه نشست، هادی اخلاقی مدیر عامل بانک ملت در خصوص همکاری دوجانبه بانک و صنعت گفت: بخش تولید به طور کلی و صنعت خودروسازی به صورت مشخص تاثیر قابل توجهی در تحریک و ارتقای سطح تولید ناخالص داخلی دارد، بانک ملت هم خود را موظف می داند تا در کنار صنعت خودروسازی کشور که یکی از سرمایه های وزین نظام اقتصادی کشور است از لحاظ تعاملات داخلی و بین المللی در راستای ارتقای ظرفیت های تولید داخلی همراه این صنعت مولد باشد.

مدیر عامل بانک ملت افزود: بانک ملت در تامین منابع مورد نیاز برای طرح های بلند مدت و کوتاه مدت از جمله سرمایه در گردش، در راستای افزایش ظرفیت های تولید گروه سایپا آمادگی دارد تا در حد امکان موانع و مشکلات مالی پیش روی تولید کنندگان را در راستای اقتصاد مقاومتی و سال اقدام و عمل تسهیل کند.

وی گفت: درخواست های گروه سایپا در خصوص افزایش خطوط اعتباری، تامین منابع لازم جهت تخصیص تسهیلات ارزی، ایجاد ظرفیت هایی برای صدور ضمانت نامه ها و ال سی  در این نشست مورد توافق قرار گرفت و امید است با توجه به هماهنگی های انجام شده ظرف یک ماه آینده تمامی توافقات عملیاتی شود.

وی در خصوص شرایط مالی و تولید شرکت سایپا عنوان کرد: ارزیابی نظام بانکی با توجه به عملکردی که بر اساس صورت های مالی سایپا، وجود دارد حاکی از این است که ظرفیت های گروه سایپا ارتقاء محسوسی پیدا کرده است و به واسطه همین رشد و ارتقاء ظرفیت ها است که از طرف نظام بانکی تمایل به همکاری با گروه سایپا همواره زیاد است.

وی در پایان گفت: بعد از برجام توافقاتی که صنعت خودروسازی کشور از جمله سایپا با موسسات و شرکت های مطرح خودروساز خارجی داشتند نشان از توان و اعتبار گروه سایپا در سطوح داخلی و خارجی است که منجر به سرمایه گذاری و همکاری مشترک می شود و امیدواریم بانک ملت در همین راستا بتواند همکاری های بیشتری با گروه سایپا داشته باشد که موجب افزایش ظرفیت های صنعت خودروسازی در داخل کشور شود.