غییر دوباره ساختار بانوان ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها

غییر دوباره ساختار بانوان ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها/ ترفیع جایگاه بانوان از رئیس کارگروه به معاونت ورزش

ساختار ورزش بانوان ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها باردیگر تغییر کرد تا معاون بانوان استان‌ها به ارتقاء جایگاه خود دلخوش کنند و در اختیار گرفتن امور و تصمیم گیری‌ها شرایط بهتری داشته باشند.

تغییر ساختار ورزش بانوان در ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها موضوعی است که با چالش‌ها و مشکلاتی مواجه بوده است. بعد از آخرین تغییر ساختار ورزش بانوان در ادارات کل ورزش و جوانان به نظر می‌رسد وضعیت بانوان بهتر شده است و اختیارات بیشتری برای تصمیم گیری دارند. موضوعی که درددل بسیاری از بانوان استان‌ها از جمله فاطمه سلیمی معاون امور بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران است.

وی می‌گوید: از سال 1390 که معاون ورزش بانوان استان‌ها برداشته شد، وجاهت قانونی در ورزش استان‌ها نداریم. وقتی به عنوان رئیس گروه فعالیت می‌کنیم هیچ جایگاهی نداریم و وجاهت ما در مقابل سایر رئیس گروه‌ها پائین تر و زیر صفر است.

در عین حال مرضیه اکبرآبادی، معاون امور بانوان ورزش و جوانان آن زمان معتقد است؛ تا سال 1392 که  من در این بخش فعالیت می‌کردم، در مجلس تصویب شد که ساختار بانوان استان‌ها به معاونت بانوان تغییر یافت و به عبارت دیگر در زمان من امور بانوان استان‌ها به صورت کارگروهی نبود.

وی افزود: بعد از اینکه دولت یازدهم روی کار آمد که فکر می‌کنم در دوره خانم رباب شهریان بود، شنیدم ساختار استان‌ها را تغییر داده و به کارگروه ورزش بانوان تغییر کرده است. به عبارت دیگر من در وزارت ورزش و جوانان معاون ورزش همگانی و بانوان بودم که دو معاونت یکی شده بود، اما بعد از من ورزش همگانی را به صورت معاونت مستقل درآوردند و از همان زمان بانوان را به کارگروه تغییر دادند.

در هر صورت پس از مدت‌ها موقعیت پیشین بانوان استان‌ها تغییر کرد و به سال‌ها قبل که به صورت معاونت فعالیت می‌کردند، بازگشت، اما مهین فرهادی‌زاد، معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان که به تازگی خبر از ارتقاء جایگاه بانوان استان‌ها می‌دهد، در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم این چنین می‌گوید: پیش از این پنج استان بزرگتر کشور معاون امور بانوان داشتند و بقیه رئیس گروه بودند که معاونت این پنج استان نیز از آنها گرفته شد و همه به شکل رئیس گروه درآمدند، اما در حال حاضر همه استان‌ها معاون ورزش بانوان را در ساختار تشکیلاتی ادارات کل ورزش و جوانان دارند که تمامی بخش‌های مربوط به بخش بانوان را اداره می‌کنند.

وی ادامه داد: از آنجایی که مدیران کل ورزش و جوانان استان‌ها باید بتوانند بخش ورزش بانوان را که یکی از مهمترین بخش‌های فعالیت‌های ورزشی در حوزه‌های مختلف را اجرایی کنند و هیچ کسی جز بانوان توانایی اجرایی و عملیاتی شدن برنامه‌ها را ندارند نگاه مدیریتی خاصی برای همه مدیران ادارات کل ورزش و جوانان وجود داشت، اما در حال حاضر بانوان با توجه به مسئولیتی که به همراه اختیار به آنها داده می‌شود و براساس شرایط پستی می‌توانند با اختیارات بیشتر و مسئولیتی که در حوزه فعالیت‌شان وجود دارد برنامه‌های زنان را در حوزه ورزش همگانی قهرمانی و با هماهنگی هیئت‌های مختلف ورزشی اداره کنند و پیگیر فعالیت‌های بانوان در استان خودشان باشند.

فرهادی‌زاد با اشاره به بهبود شرایط بانوان با تغییر ساختار در ادارات کل استان ها خاطرنشان کرد: با ارتقاء مسئولین ورزش بانوان استان‌ها از رئیس گروه به معاونت ورزش استان‌ها شرایط بهتری برای هدایت برنامه‌های ورزش زنان در استان‌ها ایجاد شد و با این تغییر ساختار ادارات کل ورزش و جوانان در بخش بانوان با یک شرایط بهتری می‌توانند در حوزه‌های مختلف از جمله ورزش همگانی، قهرمانی و فرهنگی به فعالیت‌های خود ادامه دهند و با نظارت قویتر در حوزه‌های تصمیم سازی و تصمیم گیری می‌توانند با اجرای برنامه‌ها در سطح عملیاتی شرایط بهتری را در بخش بانوان ایجاد کنند.

به هر روی این تغییر ساختار ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها اگرچه به سود بانوان شده است اما سوال اینجاست چرا با علم به بهبود شرایط تصمیم گیری و اختیارات در حالت معاونت ورزش بانوان، جایگاه شان به رئیس کارگروه تغییر و تنزل کرد تا چند سالی اختیارات کمتری داشته باشند و یا اصلا حق دخالت و تصمیم گیری در امور بانوان را نداشته باشند؟ آیا این تغییر ساختار براساس فکر و برنامه‌ای جهت پیشرفت ورزش استان‌ها انجام می‌شود؟ آیا بانوان در استان‌ها حق تصمیم گیری دارند و یا باید به تصمیمات و صحبت‌های رئیس اداره کل ورزش و جوانان استان خود گوش فرادهند؟

فرهادی‌زاد همچنین در راستای بهبود شرایط مسئولان ورزش بانوان با اشاره به پیگیری تغییر شرایط نواب رئیس بانوان از طریق تصویب نهایی اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی اظهار داشت: با پیگیری‌هایی که به عمل می‌آید مصوبات آخر هم از ناحیه نهادهای قانونی انجام می‌شود و براساس مصوب شدن اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی، نواب رئیس بانوان مسئولیت‌های خود را به شکل قانونمند و به همراه داشتن اختیار برعهده می‌گیرند و فضای کار قویتری برای تصمیم گیری و انجام امور به دست خواهند آورد.

معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان در پایان درباره استعفای مرجان محمودی، نایب رئیس بانوان فدراسیون دوچرخه سواری به دلیل تغییر مکان فدراسیون دوچرخه‌سواری گفت: من هم در جریان این اتفاق هستم، اما هنوز استعفایی به دست من نرسیده است و امیدوارم فدراسیون دوچرخه سواری بتواند از نیروی توانمند محمودی به خوبی استفاده کند.