آشنایی با کمک های سرمربی “استقلال” / همکار زنگا تا بدنساز انگلیسی

آشنایی با کمک های سرمربی “استقلال” / همکار زنگا تا بدنساز انگلیسی

منصوریان در حالی کار خود را در استقلال آغاز کرده است که نسبت به فصل گذشته کادر فنی او تنها دو تغییر داشته است. محمد خرمگاه و علی چینی که در نفت تهران دو فصل موفق را با منصوریان داشتند او را در استقلال نیز همراهی می کنند است تا سرمربی جدید آبی ها نشان دهد به دوستان قدیمی خود اعتماد زیادی دارد. خرمگاه در کنار منصوریان تمرین دهنده استقلال است و در بسیاری از تصمیمات کلیدی و مهم مدافع پیشین استقلالی ها مشاور اصلی سرمربی جوان آبی ها است.
صالح مصطفوی دستیار سوم استقلال است که شاید به اندازه دیگر دستیاران منصوریان نام بزرگی نداشته باشد اما تجربه همکاری وی در تیم ملی با دوست صمیمی منصوریان، میک درموت او را تبدیل به یکی از افراد تاثیر گذار نیمکت استقلال کرده است. مصطفوی که سابقه همکاری با والتر زنگا و گوران اریکسون را در کارنامه خود دارد بنا بر خواسته منصوریان از گروه آنالیز به کادر فنی اضافه شده است تا نقش مهم تری در تصمیم گیری های این تیم داشته باشد.
حمید بابازاده دیگر تغییری است که منصوریان با حضور در استقلال در میان دستیاران خود ایجاد کرده است. بابازاده که در زمان بازیگری منصوریان یکی از همبازیان او بود با درخواست رحمتی و اعتماد منصوریان به کادرفنی اضافه شد تا بار دیگر پس از دو سال غیبت یکی از اعضای کادر فنی آبی ها باشد.
استیون جونز بدنساز انگلیسی است که با توصیه میک درموت به کادر فنی استقلال اضافه شده است و این روزها خبر تمرینات سخت و سنگین او در ایروان مخابره می شود. جونز سابقه حضور در میدلزبورو، زنیت روسیه و تیم های عربی را در کارنامه خود دارد و به عنوان آخرین عضو کادر فنی استقلال به جمع آبی ها اضافه شده است تا کادر منصوریان در لیگ شانزدهم با حضور او تکمیل شود.

آشنایی با کمک های سرمربی “استقلال” / همکار زنگا تا بدنساز انگلیسی

منصوریان در حالی کار خود را در استقلال آغاز کرده است که نسبت به فصل گذشته کادر فنی او تنها دو تغییر داشته است. محمد خرمگاه و علی چینی که در نفت تهران دو فصل موفق را با منصوریان داشتند او را در استقلال نیز همراهی می کنند است تا سرمربی جدید آبی ها نشان دهد به دوستان قدیمی خود اعتماد زیادی دارد. خرمگاه در کنار منصوریان تمرین دهنده استقلال است و در بسیاری از تصمیمات کلیدی و مهم مدافع پیشین استقلالی ها مشاور اصلی سرمربی جوان آبی ها است.
صالح مصطفوی دستیار سوم استقلال است که شاید به اندازه دیگر دستیاران منصوریان نام بزرگی نداشته باشد اما تجربه همکاری وی در تیم ملی با دوست صمیمی منصوریان، میک درموت او را تبدیل به یکی از افراد تاثیر گذار نیمکت استقلال کرده است. مصطفوی که سابقه همکاری با والتر زنگا و گوران اریکسون را در کارنامه خود دارد بنا بر خواسته منصوریان از گروه آنالیز به کادر فنی اضافه شده است تا نقش مهم تری در تصمیم گیری های این تیم داشته باشد.
حمید بابازاده دیگر تغییری است که منصوریان با حضور در استقلال در میان دستیاران خود ایجاد کرده است. بابازاده که در زمان بازیگری منصوریان یکی از همبازیان او بود با درخواست رحمتی و اعتماد منصوریان به کادرفنی اضافه شد تا بار دیگر پس از دو سال غیبت یکی از اعضای کادر فنی آبی ها باشد.
استیون جونز بدنساز انگلیسی است که با توصیه میک درموت به کادر فنی استقلال اضافه شده است و این روزها خبر تمرینات سخت و سنگین او در ایروان مخابره می شود. جونز سابقه حضور در میدلزبورو، زنیت روسیه و تیم های عربی را در کارنامه خود دارد و به عنوان آخرین عضو کادر فنی استقلال به جمع آبی ها اضافه شده است تا کادر منصوریان در لیگ شانزدهم با حضور او تکمیل شود.