ائتلاف غافلگیرکننده دو پرسپولیسی برای فصل نقل‌و انتقالات

ائتلاف غافلگیرکننده دو پرسپولیسی برای فصل نقل‌و انتقالات

در شرایطی که باشگاه پرسپولیس رسما لیست مازاد خود را اعلام نکرده و حتی درباره بازیکنانی که قراردادشان به اتمام رسیده اطلاع رسانی نداشته است، بحث عدم تمایل برانکو ایوانکوویچ به حفظ دو کاپیتان این تیم یعنی محسن بنگر و علیرضا نورمحمدی مهمترین موضوع نقل و انتقالاتی این روزهای باشگاه محسوب می شود.

 

در همین زمینه دو مدافع پرسپولیس که منتظر اعلام رسمی باشگاه هستند تا تکلیف خود را برای فصل بعد بدانند با هم قرار گذاشته اند که در صورت جدایی از این تیم به یک پیشنهاد  مشترک پاسخ مثبت بدهند و فصل آینده را در یک تیم بازی کنند.

 

این اتفاق در صورت قطعی شدن  از این منظر جالب خواهد بود که در تاریخ باشگاه پرسپولیس سابقه نداشته که در پایان یک فصل دو کاپیتان تیم جدا شوند وفصل بعد را مجددا در تیمی دیگر کنار هم بازی کنند.

 

کاپ

ائتلاف غافلگیرکننده دو پرسپولیسی برای فصل نقل‌و انتقالات

در شرایطی که باشگاه پرسپولیس رسما لیست مازاد خود را اعلام نکرده و حتی درباره بازیکنانی که قراردادشان به اتمام رسیده اطلاع رسانی نداشته است، بحث عدم تمایل برانکو ایوانکوویچ به حفظ دو کاپیتان این تیم یعنی محسن بنگر و علیرضا نورمحمدی مهمترین موضوع نقل و انتقالاتی این روزهای باشگاه محسوب می شود.

 

در همین زمینه دو مدافع پرسپولیس که منتظر اعلام رسمی باشگاه هستند تا تکلیف خود را برای فصل بعد بدانند با هم قرار گذاشته اند که در صورت جدایی از این تیم به یک پیشنهاد  مشترک پاسخ مثبت بدهند و فصل آینده را در یک تیم بازی کنند.

 

این اتفاق در صورت قطعی شدن  از این منظر جالب خواهد بود که در تاریخ باشگاه پرسپولیس سابقه نداشته که در پایان یک فصل دو کاپیتان تیم جدا شوند وفصل بعد را مجددا در تیمی دیگر کنار هم بازی کنند.

 

کاپ