محسن رضایی: برای زیر سوال بردن امام، دور جدیدی از حملات به احمدآقا را شروع کرده‌اند

محسن رضایی: برای زیر سوال بردن امام، دور جدیدی از حملات به احمدآقا را شروع کرده‌اند

به گزارش افق، متن این یادداشت که در صفحه شخصی اینستاگرام محسن رضایی منتشر شده، به شرح زیر است:

سیداحمد خمینی سیاستمداری مجاهد و ایثارگر که مانند شمعی پای ملت ایران و امام سوخت.

پیشنهادهایی مثل نخست وزیری بنی صدر را از اول انقلاب رد کرد و هیچ تلاشی هم برای جانشین شدن پدر بزرگوارش نکرد. در عوض نقل قول ایشان از حضرت امام در رهبری مقام معظم رهبری بسیار تعیین کننده بود.

او بارها تلاش کرد که آیت‌الله منتظری از روبه رو شدن با امام کنار رود.

امام عزیز پیش‌بینی کرده بود که پس از او به احمد آقا هجوم کنند و امروز بی‌بی‌سی، آل سعود و اسراییل برای زیر سوال بردن امام، دور جدیدی از حملات به احمدآقا را شروع کرده‌اند.

منبع:

محسن رضایی: برای زیر سوال بردن امام، دور جدیدی از حملات به احمدآقا را شروع کرده‌اند

به گزارش افق، متن این یادداشت که در صفحه شخصی اینستاگرام محسن رضایی منتشر شده، به شرح زیر است:

سیداحمد خمینی سیاستمداری مجاهد و ایثارگر که مانند شمعی پای ملت ایران و امام سوخت.

پیشنهادهایی مثل نخست وزیری بنی صدر را از اول انقلاب رد کرد و هیچ تلاشی هم برای جانشین شدن پدر بزرگوارش نکرد. در عوض نقل قول ایشان از حضرت امام در رهبری مقام معظم رهبری بسیار تعیین کننده بود.

او بارها تلاش کرد که آیت‌الله منتظری از روبه رو شدن با امام کنار رود.

امام عزیز پیش‌بینی کرده بود که پس از او به احمد آقا هجوم کنند و امروز بی‌بی‌سی، آل سعود و اسراییل برای زیر سوال بردن امام، دور جدیدی از حملات به احمدآقا را شروع کرده‌اند.

منبع: