مدافع جدید پرسپولیس پول گرفت و ماندنی شد +تصویر

مدافع جدید پرسپولیس پول گرفت و ماندنی شد +تصویر

باشگاه پرسپولیس پیش قرارداد آنتونی گولچ را به حسابش واریز کرد تا این بازیکن بدون دغدغه در تمرینات سرخپوشان شرکت کند. این مدافع کروات به خاطر عدم دریافت پیش قرادادش از وضعیت خود در پرسپولیس ناراضی بود و حتی تا آستانه فسخ قراداد با سرخپوشان پیش رفت اما در نهایت پس از دریافت پولش راضی به ماندن شد.

 

گولچ اخیرا در صفحه اجتماعی خود خبر از ماندنش در پرسپولیس داده بود و این موضوع بعد از دریافت پولش از باشگاه پرسپولیس اتفاق افتاد.

 

تسنیم

مدافع جدید پرسپولیس پول گرفت و ماندنی شد +تصویر

باشگاه پرسپولیس پیش قرارداد آنتونی گولچ را به حسابش واریز کرد تا این بازیکن بدون دغدغه در تمرینات سرخپوشان شرکت کند. این مدافع کروات به خاطر عدم دریافت پیش قرادادش از وضعیت خود در پرسپولیس ناراضی بود و حتی تا آستانه فسخ قراداد با سرخپوشان پیش رفت اما در نهایت پس از دریافت پولش راضی به ماندن شد.

 

گولچ اخیرا در صفحه اجتماعی خود خبر از ماندنش در پرسپولیس داده بود و این موضوع بعد از دریافت پولش از باشگاه پرسپولیس اتفاق افتاد.

 

تسنیم