اسامی “یاران اعتدال” برای انتخابات خبرگان

به گزارش جهان به نقل از تسنیم،  لیست «یاران اعتدال» متشکل از برخی کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری با سرلیستی حسن روحانی منتشر شد.
 
اسامی لیست یاران اعتدال به شرح زیر است:
 
1-حسن روحانی
 
2- هاشمی رفسنجانی
 
3-محمد امامی کاشانی
 
4-ابراهیم امینی
 
5-دکتر سید محمود علوی
 
6-قربانعلی دری نجف آبادی
 
7-محمد محمدی نیک (ری شهری)
 
8-سید محمد سجادی عطاآبادی
 
9-محمدعلی موحدی کرمانی
 
10-محسن قمی
 
11-سید ابوالفضل میرمحمدی
 
12-محمد علی تسخیری
 
13- محسن اسماعیلی
 
14- سید هاشم بطحایی
 
15-محمد علی امین
 
16-محمد حسن زالی

اسکای نیوز

سپهر نیوز