پیام پرحاشیه سرمربی “پرسپولیس ” و درخواست از”هواداران” +تصویر

پیام پرحاشیه سرمربی “پرسپولیس ” و درخواست از”هواداران” +تصویر

برانکو ایوانکوویچ در صفحه ای که منتسب به او در فعال است، عکسی از شادی جنجالی محسن مسلمان و فرشاد احمدزاده منتشر کرده که در چند بازی اخیر حواشی زیادی را به وجود آورده است. به نظر می رسد سرمربی کروات پرسپولیس با این عکس برای هواداران تیم رقیب کری خوانی کرده است. او همچنین نوشته است: «برای بازی با گسترش دعا کنید. ایشاالله می بریم.»

 

 

پیام پرحاشیه سرمربی “پرسپولیس ” و درخواست از”هواداران” +تصویر

برانکو ایوانکوویچ در صفحه ای که منتسب به او در فعال است، عکسی از شادی جنجالی محسن مسلمان و فرشاد احمدزاده منتشر کرده که در چند بازی اخیر حواشی زیادی را به وجود آورده است. به نظر می رسد سرمربی کروات پرسپولیس با این عکس برای هواداران تیم رقیب کری خوانی کرده است. او همچنین نوشته است: «برای بازی با گسترش دعا کنید. ایشاالله می بریم.»

 

(image)