“بیمه اجباری” تاکسی‌ها اختیاری شد

“بیمه اجباری” تاکسی‌ها اختیاری شد

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، با وجود اعتراض مکرر رانندگان تاکسی به حذف بیمه تأمین اجتماعی اما ماجرا به گونه ای به پایان رسید که برای همیشه حمایت بیمه ای تأمین اجتماعی از رانندگان تاکسی قطع شد.

قطع بیمه تاکسی ها در پایتخت و دیگر نقاط کشور محل مناقشه چندین سازمان دولتی و غیردولتی شده است برخی معتقدند که قطع بیمه از سوی تاکسیرانی صورت گرفته و عده ای دیگر می گویند که تأمین اجتماعی کوتاهی کرده است .این کشمکش ها تا آنجا ادامه دارد که امروز بسیاری از رانندگان تاکسی از ابتدایی ترین حق خود یعنی داشتن دفترچه بیمه درمانی تأمین اجتماعی محروم مانده اند.

در نشست 24 شهریور ماه 94 محمد باقر نوبخت،سخنگوی دولت یازدهم پیرامون قطع بیمه تاکسیرانی گفته بود که سازمان تأمین اجتماعی  در این زمینه اقدام می کند.

وی بیان کرده بود: اینطور نیست که هر ماه باید حق بیمه از سوی دولت به این سازمان داده شود. معمولاً حسابی بین دولت و تأمین اجتماعی است و این سازمان باید تعهدات خود را دنبال کند و من در این رابطه پیگیری می کنم.

در حالی که مدیرعامل سازمان تاکسیرانی درباره قطع بیمه تاکسیرانان بیان می‌کند که مشکل حل شده،شواهد حاکی از آن است که تبدیل شدن بیمه رانندگان تاکسی به بیمه اختیاری راهکار آقای مظفر برای حل مشکل تاکسیرانان بی حمایت است.

میثم مظفر درباره قطع بیمه برخی از تاکسیران‌ها اظهار داشت: مدتی بود که قدرالسهم بیمه تاکسیران‌ها که توسط دولت تأمین و پرداخت می‌شد قطع شده بود.

وی افزود: خوشبختانه با پیگیری‌های صورت گرفته و توجه دولت این مشکل حل شد؛ براین اساس همه تاکسیران‌هایی که از اردیبهشت سال 94 یارانه تأمین اجتماعی آنها که 50 درصد توسط دولت پرداخت می‌شد قطع شده بود می‌توانند به شعب تأمین اجتماعی مراجعه و از تخفیف بیمه تاکسیران‌ها بهره‌مند شوند.

به گزارش تسنیم، یکی از سخت‌ترین شغل‌ها، شغل «راننده تاکسی» است که باید در تمام فصول سال از صبح تا شب در خیابان‌ها رانندگی کند و اگر چند روزی قصد سفر کردن، استراحت کردن در منزل را داشته باشد، یا بیمار باشد و نتواند کار کند، از مزد آن روز بی‌بهره می‌ماند. در واقع این شغل، شغلی بدون مرخصی است و سرما و گرما هم سرش نمی‌شود! با این اوصاف چگونه این توجیح پذیرفتی است که به خاطر عدم پرداخت حق بیمه دولت به تأمین اجتماعی یا عدم پرداخت سهم بیمه تاکسی از سوی شرکت های کارگزاری به شعبات تأمین اجتماعی بیمه این افراد قطع شود و از کمترین حمایت اجتماعی محروم شوند؟!

اما به راستی علت قطع بیمه رانندگان تاکسی چیست؟!

  بنابر گزارش میدانی خبرنگار تسنیم، اما امروز مشکل چیز دیگری است. تا چندی پیش تعاونی تاکسیرانی از عدم پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به عنوان علت قطع بیمه یاد می‌کرد اما امروز با تجمع جمعی از تاکسیرانان مقابل تعاونی تاکسیرانی در خیابان ملک تهران خبر از عدم اختصاص در روند پرداخت حق بیمه های رانندگان تاکسی به تأمین اجتماعی داد.

رانندگان تاکسی حق بیمه خود را به این تعاونی پرداخت می‌کردند و هیئت مدیره این تعاونی حق بیمه سهم نیروی کار(رانندگان تاکسی) را به حساب صندوق تأمین اجتماعی واریز می کرد. بر اساس گزارش‌های میدانی خبرنگار تسنیم از تاکسی‌های معترض مقابل این ساختمان گویا یکی از اعضای این تعاونی حق بیمه ها را از تاکسی‌ها دریافت کرده اما به حساب صندوق تأمین اجتماعی واریز نکرده است و همین موضوع باعث عدم خدمات دهی تأمین اجتماعی به این قشر زحمت کش شده است.

اما پاسخ آقای مدیرعامل درباره این موضوع چنین است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران تصریح کرد: این یارانه توسط دولت مجدداً برقرار شده و مشکل برای تاکسیران‌های جدید برطرف شده است. حتی افرادی که از گذشته مشکلاتی در حوزه بیمه داشتند یا قدرالسهم خود را به شرکت‌های کارگزاری بیمه پرداخت می‌کردند اما این شرکت‌ها حق بیمه را به بیمه واریز نکردند، می‌توانند به صورت مستقیم به شعبه صادر کننده بیمه خود مراجعه کنند.

مظفر ادامه داد: بنابراین مشکلی که به دلیل عدم توجه برخی کارگزاری‌ها برای تاکسیران‌ها به‌وجود آمده بود حل شده و تاکسیران‌ها می‌توانند به جای مراجعه به این شرکت‌ها به شعبه صادرکننده بیمه مراجعه کنند و هیچگونه نگرانی نداشته باشند.

اما مشکل تاکسی ها اینگونه است که شعبات تأمین اجتماعی رانندگان را معرفی به بیمه غیراجباری کرده اند. یعنی با وجود عدم پرداخت قدرالسهم رانندگان تاکسی از سوی شرکت های کارگزاری به شعبات تأمین اجتماعی، اکنون شعبات تأمین اجتماعی برگه ” فرم معرفی متقاضیان بیمه با ماهیت اختیاری(غیراجباری) ” را به تاکسی‌های معترض داده اند.

“بیمه اجباری” تاکسی‌ها اختیاری شد

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، با وجود اعتراض مکرر رانندگان تاکسی به حذف بیمه تأمین اجتماعی اما ماجرا به گونه ای به پایان رسید که برای همیشه حمایت بیمه ای تأمین اجتماعی از رانندگان تاکسی قطع شد.

قطع بیمه تاکسی ها در پایتخت و دیگر نقاط کشور محل مناقشه چندین سازمان دولتی و غیردولتی شده است برخی معتقدند که قطع بیمه از سوی تاکسیرانی صورت گرفته و عده ای دیگر می گویند که تأمین اجتماعی کوتاهی کرده است .این کشمکش ها تا آنجا ادامه دارد که امروز بسیاری از رانندگان تاکسی از ابتدایی ترین حق خود یعنی داشتن دفترچه بیمه درمانی تأمین اجتماعی محروم مانده اند.

در نشست 24 شهریور ماه 94 محمد باقر نوبخت،سخنگوی دولت یازدهم پیرامون قطع بیمه تاکسیرانی گفته بود که سازمان تأمین اجتماعی  در این زمینه اقدام می کند.

وی بیان کرده بود: اینطور نیست که هر ماه باید حق بیمه از سوی دولت به این سازمان داده شود. معمولاً حسابی بین دولت و تأمین اجتماعی است و این سازمان باید تعهدات خود را دنبال کند و من در این رابطه پیگیری می کنم.

در حالی که مدیرعامل سازمان تاکسیرانی درباره قطع بیمه تاکسیرانان بیان می‌کند که مشکل حل شده،شواهد حاکی از آن است که تبدیل شدن بیمه رانندگان تاکسی به بیمه اختیاری راهکار آقای مظفر برای حل مشکل تاکسیرانان بی حمایت است.

میثم مظفر درباره قطع بیمه برخی از تاکسیران‌ها اظهار داشت: مدتی بود که قدرالسهم بیمه تاکسیران‌ها که توسط دولت تأمین و پرداخت می‌شد قطع شده بود.

وی افزود: خوشبختانه با پیگیری‌های صورت گرفته و توجه دولت این مشکل حل شد؛ براین اساس همه تاکسیران‌هایی که از اردیبهشت سال 94 یارانه تأمین اجتماعی آنها که 50 درصد توسط دولت پرداخت می‌شد قطع شده بود می‌توانند به شعب تأمین اجتماعی مراجعه و از تخفیف بیمه تاکسیران‌ها بهره‌مند شوند.

به گزارش تسنیم، یکی از سخت‌ترین شغل‌ها، شغل «راننده تاکسی» است که باید در تمام فصول سال از صبح تا شب در خیابان‌ها رانندگی کند و اگر چند روزی قصد سفر کردن، استراحت کردن در منزل را داشته باشد، یا بیمار باشد و نتواند کار کند، از مزد آن روز بی‌بهره می‌ماند. در واقع این شغل، شغلی بدون مرخصی است و سرما و گرما هم سرش نمی‌شود! با این اوصاف چگونه این توجیح پذیرفتی است که به خاطر عدم پرداخت حق بیمه دولت به تأمین اجتماعی یا عدم پرداخت سهم بیمه تاکسی از سوی شرکت های کارگزاری به شعبات تأمین اجتماعی بیمه این افراد قطع شود و از کمترین حمایت اجتماعی محروم شوند؟!

اما به راستی علت قطع بیمه رانندگان تاکسی چیست؟!

  بنابر گزارش میدانی خبرنگار تسنیم، اما امروز مشکل چیز دیگری است. تا چندی پیش تعاونی تاکسیرانی از عدم پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به عنوان علت قطع بیمه یاد می‌کرد اما امروز با تجمع جمعی از تاکسیرانان مقابل تعاونی تاکسیرانی در خیابان ملک تهران خبر از عدم اختصاص در روند پرداخت حق بیمه های رانندگان تاکسی به تأمین اجتماعی داد.

رانندگان تاکسی حق بیمه خود را به این تعاونی پرداخت می‌کردند و هیئت مدیره این تعاونی حق بیمه سهم نیروی کار(رانندگان تاکسی) را به حساب صندوق تأمین اجتماعی واریز می کرد. بر اساس گزارش‌های میدانی خبرنگار تسنیم از تاکسی‌های معترض مقابل این ساختمان گویا یکی از اعضای این تعاونی حق بیمه ها را از تاکسی‌ها دریافت کرده اما به حساب صندوق تأمین اجتماعی واریز نکرده است و همین موضوع باعث عدم خدمات دهی تأمین اجتماعی به این قشر زحمت کش شده است.

اما پاسخ آقای مدیرعامل درباره این موضوع چنین است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران تصریح کرد: این یارانه توسط دولت مجدداً برقرار شده و مشکل برای تاکسیران‌های جدید برطرف شده است. حتی افرادی که از گذشته مشکلاتی در حوزه بیمه داشتند یا قدرالسهم خود را به شرکت‌های کارگزاری بیمه پرداخت می‌کردند اما این شرکت‌ها حق بیمه را به بیمه واریز نکردند، می‌توانند به صورت مستقیم به شعبه صادر کننده بیمه خود مراجعه کنند.

مظفر ادامه داد: بنابراین مشکلی که به دلیل عدم توجه برخی کارگزاری‌ها برای تاکسیران‌ها به‌وجود آمده بود حل شده و تاکسیران‌ها می‌توانند به جای مراجعه به این شرکت‌ها به شعبه صادرکننده بیمه مراجعه کنند و هیچگونه نگرانی نداشته باشند.

اما مشکل تاکسی ها اینگونه است که شعبات تأمین اجتماعی رانندگان را معرفی به بیمه غیراجباری کرده اند. یعنی با وجود عدم پرداخت قدرالسهم رانندگان تاکسی از سوی شرکت های کارگزاری به شعبات تأمین اجتماعی، اکنون شعبات تأمین اجتماعی برگه ” فرم معرفی متقاضیان بیمه با ماهیت اختیاری(غیراجباری) ” را به تاکسی‌های معترض داده اند.

“بیمه اجباری” تاکسی‌ها اختیاری شد

اندروید

لردگان