پیش‌بینی رشد ۵ % اقتصاد در سال جاری

پیش‌بینی رشد ۵ % اقتصاد در سال جاری

به گزارش جهان به نقل از مهر، محمدباقر نوبخت، عصر امروز در جلسه توسعه سرمایه گذاری استان کرمان که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، اظهار داشت: نیازمند مشارکت بخش خصوصی برای تکمیل این طرح ها هستیم و در صورتی که بخش خصوصی وارد عمل شود، می توانیم این طرح ها را سریعتر به پایان برسانیم.
 
وی بیان کرد: باید از همه ظرفیت های قانونی برای مشارکت بخش خصوصی در اتمام طرح های نیمه تمام استفاده شود تا این طرح ها هر چه سریعتر برای مردم قابل بهره برداری باشد.
 
سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه ششم توسعه تاکید کرد: باید در سال نخست این برنامه رشد خیزشی داشته باشیم و امیدواریم به رشد ۵ درصدی اقتصادی که برای امسال پیش بینی شده است، دست یابیم.
 
نوبخت با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه بر چند موضوع خاص متمرکز خواهیم شد، تصریح کرد: سه موضوع مهم آب، محیط زیست و وضعیت صندوق های بازنشستگی از مسائل مهمی است که در برنامه ششم توسعه به طور خاص روی آن متمرکز شده ایم.
 
نوبخت تصریح کرد: برای ۷۳۴ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری سالانه نیز برنامه ریزی مشخصی وجود دارد و بخش‌های پیشرانی در این برنامه برای رسیدن به رشد هشت درصدی در اقتصاد کشور تدوین شده است.
 
رئیس سازمان و مدیریت برنامه ریزی کشور گفت: در سال جاری برای دستیابی به این رشد همراه با استمرار سیاست مهار تورم، بروی مشارکت گسترده بخش خصوصی حساب باز کرده ایم و اطمینان داریم اگر اقتصاد ما مردمی شود، می توانیم با تجهیز منابع، درون زایی اقتصاد را با روابط مطلوب برون گرا داشته باشیم.

پیش‌بینی رشد ۵ % اقتصاد در سال جاری

به گزارش جهان به نقل از مهر، محمدباقر نوبخت، عصر امروز در جلسه توسعه سرمایه گذاری استان کرمان که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، اظهار داشت: نیازمند مشارکت بخش خصوصی برای تکمیل این طرح ها هستیم و در صورتی که بخش خصوصی وارد عمل شود، می توانیم این طرح ها را سریعتر به پایان برسانیم.
 
وی بیان کرد: باید از همه ظرفیت های قانونی برای مشارکت بخش خصوصی در اتمام طرح های نیمه تمام استفاده شود تا این طرح ها هر چه سریعتر برای مردم قابل بهره برداری باشد.
 
سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه ششم توسعه تاکید کرد: باید در سال نخست این برنامه رشد خیزشی داشته باشیم و امیدواریم به رشد ۵ درصدی اقتصادی که برای امسال پیش بینی شده است، دست یابیم.
 
نوبخت با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه بر چند موضوع خاص متمرکز خواهیم شد، تصریح کرد: سه موضوع مهم آب، محیط زیست و وضعیت صندوق های بازنشستگی از مسائل مهمی است که در برنامه ششم توسعه به طور خاص روی آن متمرکز شده ایم.
 
نوبخت تصریح کرد: برای ۷۳۴ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری سالانه نیز برنامه ریزی مشخصی وجود دارد و بخش‌های پیشرانی در این برنامه برای رسیدن به رشد هشت درصدی در اقتصاد کشور تدوین شده است.
 
رئیس سازمان و مدیریت برنامه ریزی کشور گفت: در سال جاری برای دستیابی به این رشد همراه با استمرار سیاست مهار تورم، بروی مشارکت گسترده بخش خصوصی حساب باز کرده ایم و اطمینان داریم اگر اقتصاد ما مردمی شود، می توانیم با تجهیز منابع، درون زایی اقتصاد را با روابط مطلوب برون گرا داشته باشیم.

پیش‌بینی رشد ۵ % اقتصاد در سال جاری

خرید بک لینک

wolrd press news

دسترسی ۸۰ % خانوار به اینترنت پرسرعت

دسترسی ۸۰ % خانوار به اینترنت پرسرعت

به گزارش جهان به نقل از مهر، محمدعلی آریانیان در تشریح سیاستهای اقتصاد مقاومتی شرکت ارتباطات زیرساخت بر توسعه زیرساخت های ارتباطی با استفاده از توانمندی های داخلی و دانش بومی تاکید کرد و گفت: تامین امنیت در فضای مجازی و توسعه شبکه پهن باند ۲ راهکار اصلی عملیاتی سازی این سیاست است.
 
معاون نظارت راهبردی و برنامه ریزی ارتباطات زیرساخت کشور توضیح داد: برای تامین امنیت در فضای مجازی استقرار ۱۰۰ درصدی سامانه صیانت اجتماعی و سامانه­ های امنیت شبکه را در دست اجرا داریم و برای توسعه شبکه پهن باند نیز برنامه هایی با هدف امکان دسترسی ۸۰ درصدی خانوارها به پهن باند، افزایش سرعت دسترسی مشترک به حداقل ۲۰مگابیت بر ثانیه و افزایش ظرفیت ترانزیت و ارتباطات بین‌الملل در دست اقدام است.
 
وی گفت: برای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی، نیازمند اجرای چهار طرح توسعه همه جانبه شبکه‌های مادر مخابراتی، توسعه و بهینه سازی خدمات شبکه‌های مادر مخابراتی، توسعه سرمایه انسانی و راهبردهای حاکمیتی و ارتقاء بهره‌وری و توسعه ارتباطات بین الملل هستیم. در این راستا اجرای طرح توسعه همه جانبه با توسعه شبکه کابل فیبرنوری، ارتقای شبکه انتقال، توسعه شبکه ملی دیتا و سوئیچ، توسعه مدیریت و امنیت شبکه دیتا و توسعه پهنای باند بین الملل عملیاتی می‌شود.
 
معاون نظارت راهبردی و برنامه ریزی ارتباطات زیرساخت کشور، تصریح کرد: برای توسعه و بهینه سازی خدمات شبکه های مادر مخابراتی، راهکارهایی چون بهینه سازی سیستم های انتقال، بازاریابی خدمات، بهینه سازی سیستمهای تغذیه نیرو، بهینه سازی های مدیریت و امنیت شبکه، شبکه دیتا و سوئیچ، شبکه فیبرنوری، ساختمان و تاسیسات و نظارت و ارزیابی فنی شبکه های مادر مخابراتی پیش بینی شده است.
 
آریانیان با اشاره به طرح توسعه سرمایه انسانی و راهبردهای حاکمیتی و ارتقاء بهره‌وری گفت: حفاظت فیزیکی، پدافند غیر عامل و سیستم امنیتی یکپارچه در تمام حوزه ها مورد توجه قرار دارد و برای طرح توسعه ارتباطات بین الملل نیز، توسعه ترانزیت، توسعه و ایجاد IXP بین المللی و IXP منطقه‌ای در ایران و تبدیل سوئیچ بین‌الملل به NGN به عنوان برنامه های ویژه در دستور کار است.
 
وی اضافه کرد: همچنین توسعه سرویسها، سرمایه گذاری در فیبرهای نوری بین الملل، ایجاد POP بین الملل در ایران و سایر کشورها و ایجاد پردیس ارتباطی (بومهن ،همدان ، اصفهان) و توسعه و بازاریابی سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات بین الملل مورد توجه قرار دارد.

دسترسی ۸۰ % خانوار به اینترنت پرسرعت

به گزارش جهان به نقل از مهر، محمدعلی آریانیان در تشریح سیاستهای اقتصاد مقاومتی شرکت ارتباطات زیرساخت بر توسعه زیرساخت های ارتباطی با استفاده از توانمندی های داخلی و دانش بومی تاکید کرد و گفت: تامین امنیت در فضای مجازی و توسعه شبکه پهن باند ۲ راهکار اصلی عملیاتی سازی این سیاست است.
 
معاون نظارت راهبردی و برنامه ریزی ارتباطات زیرساخت کشور توضیح داد: برای تامین امنیت در فضای مجازی استقرار ۱۰۰ درصدی سامانه صیانت اجتماعی و سامانه­ های امنیت شبکه را در دست اجرا داریم و برای توسعه شبکه پهن باند نیز برنامه هایی با هدف امکان دسترسی ۸۰ درصدی خانوارها به پهن باند، افزایش سرعت دسترسی مشترک به حداقل ۲۰مگابیت بر ثانیه و افزایش ظرفیت ترانزیت و ارتباطات بین‌الملل در دست اقدام است.
 
وی گفت: برای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی، نیازمند اجرای چهار طرح توسعه همه جانبه شبکه‌های مادر مخابراتی، توسعه و بهینه سازی خدمات شبکه‌های مادر مخابراتی، توسعه سرمایه انسانی و راهبردهای حاکمیتی و ارتقاء بهره‌وری و توسعه ارتباطات بین الملل هستیم. در این راستا اجرای طرح توسعه همه جانبه با توسعه شبکه کابل فیبرنوری، ارتقای شبکه انتقال، توسعه شبکه ملی دیتا و سوئیچ، توسعه مدیریت و امنیت شبکه دیتا و توسعه پهنای باند بین الملل عملیاتی می‌شود.
 
معاون نظارت راهبردی و برنامه ریزی ارتباطات زیرساخت کشور، تصریح کرد: برای توسعه و بهینه سازی خدمات شبکه های مادر مخابراتی، راهکارهایی چون بهینه سازی سیستم های انتقال، بازاریابی خدمات، بهینه سازی سیستمهای تغذیه نیرو، بهینه سازی های مدیریت و امنیت شبکه، شبکه دیتا و سوئیچ، شبکه فیبرنوری، ساختمان و تاسیسات و نظارت و ارزیابی فنی شبکه های مادر مخابراتی پیش بینی شده است.
 
آریانیان با اشاره به طرح توسعه سرمایه انسانی و راهبردهای حاکمیتی و ارتقاء بهره‌وری گفت: حفاظت فیزیکی، پدافند غیر عامل و سیستم امنیتی یکپارچه در تمام حوزه ها مورد توجه قرار دارد و برای طرح توسعه ارتباطات بین الملل نیز، توسعه ترانزیت، توسعه و ایجاد IXP بین المللی و IXP منطقه‌ای در ایران و تبدیل سوئیچ بین‌الملل به NGN به عنوان برنامه های ویژه در دستور کار است.
 
وی اضافه کرد: همچنین توسعه سرویسها، سرمایه گذاری در فیبرهای نوری بین الملل، ایجاد POP بین الملل در ایران و سایر کشورها و ایجاد پردیس ارتباطی (بومهن ،همدان ، اصفهان) و توسعه و بازاریابی سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات بین الملل مورد توجه قرار دارد.

دسترسی ۸۰ % خانوار به اینترنت پرسرعت

خرید بک لینک

موزیک سرا

50 % داعشی‌ها تبعه کشورهای عربی هستند

50 % داعشی‌ها تبعه کشورهای عربی هستند

به گزارش جهان به نقل از العالم، “عدی الخدران” از فرماندهان نیروهای مردمی عراق موسوم به “حشد شعبی” روز پنجشبه گفت: ما اطلاعات دقیقی در اختیار داریم که براساس آن گروه تروریستی داعش با انتشار یک فیلم، در حال برنامه ریزی برای اعلام موجودیت شاخه های نظامی اش در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان است.

پایگاه عراقی سومریه نیوز در این باره به نقل از الخدران نوشت: براساس اطلاعات موجود، داعش برای تشکیل این شاخه های نظامی در هر کشور، از عناصری دارای تابعیت کشورهای حاشیه خلیج فارس بهره خواهد گرفت و این اقدام در راستای برنامه های گسترش دامنه نفوذ و عملیات این گروهک انجام می گیرد. این در حالی است که در برخی از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، ذاتا بستر مناسب فکری برای داعش وجود دارد.

این فرمانده عراقی افزود: 50 درصد عناصر خارجی داعش، از اتباع کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس هستند و این امر باعث شده است تا این گروه با هدف گسترش دامنه نفوذ، به فکر تشکیل شاخه های مسلح برای شمار فراوان تیم های مخفی خود در این کشورها بیفتد.

خدران پیش بینی کرد در مرحله آینده تحولات امنیتی پیش بینی نشده ای در کشورهای حاشیه خلیج فارس به وقوع بپیوندد. این در حالی است که با وجود بی توجهی کشورهای مذکور به خطرات داعش، این گروهک بارزترین تهدید امنیتی برای آنها به شمار می آید.
 
داعش ساخته و پرداخته سرویسهای اطلاعاتی و جاسوسی آمریکایی و اسرائیلی است و تفکرات آن برخاسته از وهابیت است. با ایجاد این گروه شمار قابل توجهی از افراطی‌ها از کشورهای مختلف حتی آمریکا و کشورهای اروپایی، در سایه سکوت مقامات آن کشورها و با همکاری سرویسهای اطلاعاتی غربی و همپیمانان آنها در منطقه به راحتی توانستند به این گروه تروریستی ملحق شوند. اما اکنون بازگشت این تروریستها به کشورهای خود، به یکی از بزرگترین مشکلات آن کشورها تبدیل شده است.
 

50 % داعشی‌ها تبعه کشورهای عربی هستند

به گزارش جهان به نقل از العالم، “عدی الخدران” از فرماندهان نیروهای مردمی عراق موسوم به “حشد شعبی” روز پنجشبه گفت: ما اطلاعات دقیقی در اختیار داریم که براساس آن گروه تروریستی داعش با انتشار یک فیلم، در حال برنامه ریزی برای اعلام موجودیت شاخه های نظامی اش در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان است.

پایگاه عراقی سومریه نیوز در این باره به نقل از الخدران نوشت: براساس اطلاعات موجود، داعش برای تشکیل این شاخه های نظامی در هر کشور، از عناصری دارای تابعیت کشورهای حاشیه خلیج فارس بهره خواهد گرفت و این اقدام در راستای برنامه های گسترش دامنه نفوذ و عملیات این گروهک انجام می گیرد. این در حالی است که در برخی از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، ذاتا بستر مناسب فکری برای داعش وجود دارد.

این فرمانده عراقی افزود: 50 درصد عناصر خارجی داعش، از اتباع کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس هستند و این امر باعث شده است تا این گروه با هدف گسترش دامنه نفوذ، به فکر تشکیل شاخه های مسلح برای شمار فراوان تیم های مخفی خود در این کشورها بیفتد.

خدران پیش بینی کرد در مرحله آینده تحولات امنیتی پیش بینی نشده ای در کشورهای حاشیه خلیج فارس به وقوع بپیوندد. این در حالی است که با وجود بی توجهی کشورهای مذکور به خطرات داعش، این گروهک بارزترین تهدید امنیتی برای آنها به شمار می آید.
 
داعش ساخته و پرداخته سرویسهای اطلاعاتی و جاسوسی آمریکایی و اسرائیلی است و تفکرات آن برخاسته از وهابیت است. با ایجاد این گروه شمار قابل توجهی از افراطی‌ها از کشورهای مختلف حتی آمریکا و کشورهای اروپایی، در سایه سکوت مقامات آن کشورها و با همکاری سرویسهای اطلاعاتی غربی و همپیمانان آنها در منطقه به راحتی توانستند به این گروه تروریستی ملحق شوند. اما اکنون بازگشت این تروریستها به کشورهای خود، به یکی از بزرگترین مشکلات آن کشورها تبدیل شده است.
 

50 % داعشی‌ها تبعه کشورهای عربی هستند

فروش بک لینک