یک نظرسنجی و حکایت “خر مش رجب”

یک نظرسنجی و حکایت “خر مش رجب”

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، یک سایت حامی دولت یازدهم طی یک نظرسنجی از مخاطبان خود خواست مسئول غارت 2 میلیارد دلاری از اموال ملت ایران توسط آمریکا را انتخاب کنند. 

این سایت در گزینه‌های خود بدون اشاره به نام آمریکا از مخاطبان خود خواسته از بین “محمود احمدی‌نژاد”، “سعید جلیلی” و “نمایندگان مجلس” یکی را به عنوان مقصر غارت 2 میلیارد دلاری اموال ملت ایران انتخاب کنند.
 
چنان رویه‌ای پیش‌تر نیز توسط برخی مقامات دولت یازدهم به کار گرفته شده است. برخی شخصیت‌های دولتی از جمله اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور نیز دولت قبل را مسئول این غارت معرفی کرده‌اند. بعضی از رسانه‌های وابسته به جبهه دوم خرداد نیز در گزارش‌های خود در این باره بدون محکوم کردن آمریکا، معطوف کردن تقصیرها به گردن دولت قبل را ساده‌ترین و کارسازترین گزینه دیده‌اند. 
 

این روزها چنین رویکردی درباره غارت 2 میلیارد دلاری اموال ایران توسط آمریکا با یک حکایت قدیمی ایرانی مشابه‌سازی می‌شود؛ در این حکایت جالب نیز پس از وقوع امر دزدی، همسایگان و آشنایان به جای سرزنش دزد، تقصیرها را به گردن صاحبخانه انداخته و او را شماتت می‌کنند. مشروح این حکایت به این شرح است:

در زمان‌های قدیم، نه خیلی دور، نه خیلی نزدیک، در دهی از دهات ایران، مشهدی رجب نامی بود که یک خر داشت؛ از قضای روزگار شبی،‌ دزدی نابکار خر را از طویله می‌رباید . صبح با داد و قال مشهدی رجب همه جمع می شوند و بعد از فهمیدن ماجرا هرکسی نظری میدهد. اولی می گوید عجب خر نفهمی بوده ؟؟!!! اگر عرعر میکرد و جفتک می انداخت دزد فرار میکرد. دومی می‌گوید: مشهدی رجب مرد حسابی این قفل کوچک که زدی طویله مشکل دارد، یک قفل بزرگ میزدی ، دزد خر را نمی برد. سومی می‌گوید: آخه، مرد حسابی اگر برای طویله چراغ میگذاشتی، دزد را می دیدی. چهارمی می‌گوید: اگر خوابت سبک بود می فهمیدی و پنجمی و ششمی و…

مشهدی رجب دست بالا می برد و می‌گوید خدایا از این داستان در عجبم که همه مقصرند الا دزد !!!!

شنیدم که دزدی زبل نیمه شب
ربود از طویله خر مش رجب
رجب تا که شستش خبر دار شد
جهان پیش چشمش شب تار شد
درون طویله دو زانو نشست
زمین و زمان را دم فحش بست
یکی گفت تقصیر از آن توست
که قفل طویله نبستی درست
یکی گفت گیرید معمار را
بنا کرده کوتاه دیوار را
یکی گفت تقصیر از شحنه هاست
که هر روز بر پا چنین صحنه هاست
یکی گفت: نه، بوده تقصیر خر
چرا ؟ چون که می کرد اگر عر و عر
و یا یک کمی جفتک و گرد و خاک
مسلم که آن دزد می زد به چاک
شنیدم که با غیض مشدی رجب
در آن بین می گفت : یاللعجب
که هر کس به نوعی ست در اشتباه
فقط دزد در این میان بی گناه

یک نظرسنجی و حکایت “خر مش رجب”

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، یک سایت حامی دولت یازدهم طی یک نظرسنجی از مخاطبان خود خواست مسئول غارت 2 میلیارد دلاری از اموال ملت ایران توسط آمریکا را انتخاب کنند. 

این سایت در گزینه‌های خود بدون اشاره به نام آمریکا از مخاطبان خود خواسته از بین “محمود احمدی‌نژاد”، “سعید جلیلی” و “نمایندگان مجلس” یکی را به عنوان مقصر غارت 2 میلیارد دلاری اموال ملت ایران انتخاب کنند.
 
چنان رویه‌ای پیش‌تر نیز توسط برخی مقامات دولت یازدهم به کار گرفته شده است. برخی شخصیت‌های دولتی از جمله اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور نیز دولت قبل را مسئول این غارت معرفی کرده‌اند. بعضی از رسانه‌های وابسته به جبهه دوم خرداد نیز در گزارش‌های خود در این باره بدون محکوم کردن آمریکا، معطوف کردن تقصیرها به گردن دولت قبل را ساده‌ترین و کارسازترین گزینه دیده‌اند. 
 

این روزها چنین رویکردی درباره غارت 2 میلیارد دلاری اموال ایران توسط آمریکا با یک حکایت قدیمی ایرانی مشابه‌سازی می‌شود؛ در این حکایت جالب نیز پس از وقوع امر دزدی، همسایگان و آشنایان به جای سرزنش دزد، تقصیرها را به گردن صاحبخانه انداخته و او را شماتت می‌کنند. مشروح این حکایت به این شرح است:

در زمان‌های قدیم، نه خیلی دور، نه خیلی نزدیک، در دهی از دهات ایران، مشهدی رجب نامی بود که یک خر داشت؛ از قضای روزگار شبی،‌ دزدی نابکار خر را از طویله می‌رباید . صبح با داد و قال مشهدی رجب همه جمع می شوند و بعد از فهمیدن ماجرا هرکسی نظری میدهد. اولی می گوید عجب خر نفهمی بوده ؟؟!!! اگر عرعر میکرد و جفتک می انداخت دزد فرار میکرد. دومی می‌گوید: مشهدی رجب مرد حسابی این قفل کوچک که زدی طویله مشکل دارد، یک قفل بزرگ میزدی ، دزد خر را نمی برد. سومی می‌گوید: آخه، مرد حسابی اگر برای طویله چراغ میگذاشتی، دزد را می دیدی. چهارمی می‌گوید: اگر خوابت سبک بود می فهمیدی و پنجمی و ششمی و…

مشهدی رجب دست بالا می برد و می‌گوید خدایا از این داستان در عجبم که همه مقصرند الا دزد !!!!

شنیدم که دزدی زبل نیمه شب
ربود از طویله خر مش رجب
رجب تا که شستش خبر دار شد
جهان پیش چشمش شب تار شد
درون طویله دو زانو نشست
زمین و زمان را دم فحش بست
یکی گفت تقصیر از آن توست
که قفل طویله نبستی درست
یکی گفت گیرید معمار را
بنا کرده کوتاه دیوار را
یکی گفت تقصیر از شحنه هاست
که هر روز بر پا چنین صحنه هاست
یکی گفت: نه، بوده تقصیر خر
چرا ؟ چون که می کرد اگر عر و عر
و یا یک کمی جفتک و گرد و خاک
مسلم که آن دزد می زد به چاک
شنیدم که با غیض مشدی رجب
در آن بین می گفت : یاللعجب
که هر کس به نوعی ست در اشتباه
فقط دزد در این میان بی گناه

یک نظرسنجی و حکایت “خر مش رجب”

فروش بک لینک

خبرگزاری اصفحان