“مقتدی صدر” معمای این روزهای تهران؟!

“مقتدی صدر” معمای این روزهای تهران؟!

به گزارش جهان، سخنگوی وزارت خارجه در جلسه هفتگی خود میزبان خبرنگاران بود و به پرسش های اهالی رسانه پاسخ داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در ابتدای نشست خبری امروز خود، با اشاره به گسترش اتفاقات تروریستی در منطقه، اظهار داشت: تولید کننده مواد انفجاری در کشور ترکیه بوده است بارها و بارها اعلام کردیم که سیاست مبتنی ابزاری در تروریسم در تحولات منطقه سیاستهایی است که به نتایج معکوس می رسد.

مشخص است که جریاناتی تروریستی در منطقه است که مایل است اوضاع منطقه را به هم بریزد که نقش آفرینی آنها به نفع کشورهای منطقه و حتی بین المللی نخواهد بود ممکن است به صورت کوتاه مدت وجود آنها مورد بهره برداری بعضی ها قرار گیرد.

توقع ما از همسایگان و دوستان این است که این مسایل را با ابعاد راهبردی آن مورد اهتمام قرار دهند و اجازه ندهند جریانات تروریستی که به دنبال بر هم زدن  ثبات در منطقه هستند موفق نشوند، چون چنین عملی بر ضد همه دولت های منطقه خواهد بود.

ایران همه طرف های عراقی را تشویق به گفتگو می کند

جابری انصاری درباره سفر اخیر رهبر جریان صدر به تهران نیز گفت: مقتدا صدر هیچگونه سفر رسمی به ایران و دیدار رسمی با مقامات کشورمان نداشته است.

سخنگوی وزارت خارجه درباره تحولات کشور عراق نیز گفت: از دید ایران استقلال، وحدت و تمامیت ارضی عراق ضامن منافع این کشور و منطقه است. خطر اصلی که عراق را تهدید می کند تروریسم و افراطی گری است و ایران همه طرف های عراقی را تشویق به موازین و رویکردهای قانونی و گفتگو می کند.

“مقتدی صدر” معمای این روزهای تهران؟!

به گزارش جهان، سخنگوی وزارت خارجه در جلسه هفتگی خود میزبان خبرنگاران بود و به پرسش های اهالی رسانه پاسخ داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در ابتدای نشست خبری امروز خود، با اشاره به گسترش اتفاقات تروریستی در منطقه، اظهار داشت: تولید کننده مواد انفجاری در کشور ترکیه بوده است بارها و بارها اعلام کردیم که سیاست مبتنی ابزاری در تروریسم در تحولات منطقه سیاستهایی است که به نتایج معکوس می رسد.

مشخص است که جریاناتی تروریستی در منطقه است که مایل است اوضاع منطقه را به هم بریزد که نقش آفرینی آنها به نفع کشورهای منطقه و حتی بین المللی نخواهد بود ممکن است به صورت کوتاه مدت وجود آنها مورد بهره برداری بعضی ها قرار گیرد.

توقع ما از همسایگان و دوستان این است که این مسایل را با ابعاد راهبردی آن مورد اهتمام قرار دهند و اجازه ندهند جریانات تروریستی که به دنبال بر هم زدن  ثبات در منطقه هستند موفق نشوند، چون چنین عملی بر ضد همه دولت های منطقه خواهد بود.

ایران همه طرف های عراقی را تشویق به گفتگو می کند

جابری انصاری درباره سفر اخیر رهبر جریان صدر به تهران نیز گفت: مقتدا صدر هیچگونه سفر رسمی به ایران و دیدار رسمی با مقامات کشورمان نداشته است.

سخنگوی وزارت خارجه درباره تحولات کشور عراق نیز گفت: از دید ایران استقلال، وحدت و تمامیت ارضی عراق ضامن منافع این کشور و منطقه است. خطر اصلی که عراق را تهدید می کند تروریسم و افراطی گری است و ایران همه طرف های عراقی را تشویق به موازین و رویکردهای قانونی و گفتگو می کند.

“مقتدی صدر” معمای این روزهای تهران؟!

فروش بک لینک

مرکز فیلم