دست ندادن با معلم زن دو دانش آموز

دست ندادن با معلم زن دو دانش آموز

به گزارش جهان به نقل از العالم، مدیریت کانتون بال، با اشاره به این که تدابیر مربوط به اعطای تابعیت به این خانواده سوری از ماه ژانویه آغاز شده بود، اعلام کرد که دو فرزند پسر 14 و 15 ساله این خانواده براساس محدودیت های دینی خود از دست دادن با معلم زن، که در مدارس سوئیس امری متداول است، خودداری کرده اند.
 
به نوشته روزنامه الحیات عربستان، این مدرسه دو دانش آموزی سوری را از دست دادن با معلمشان معاف کرده بود، اما این اقدام موج شدید اعتراضات؛ به ویژه اعتراض وزیر کشور سوئیس را موجب شد که مدعی شد: “دست دادن بخشی از فرهنگ ماست و سرپیچی این دو دانش آموز از این امر به عنوان آزادی عقیده، مردود است”.
 
در کشورهای اروپایی در حالی به این قبیل رفتارها که بخشی از آموزه های دینی مسلمان است، واکنش تند نشان داده می شود و اصل آزادی دینی و عقیدتی نادیده گرفته می شود که بارها نشریات و نویسندگان و.. این کشورها به بهانه آزادی بیان و عقیده، به مقدسات مسلمانان اهانت می کنند و هیچ نهادی در این کشورها پاسخگو نیست.

دست ندادن با معلم زن دو دانش آموز

به گزارش جهان به نقل از العالم، مدیریت کانتون بال، با اشاره به این که تدابیر مربوط به اعطای تابعیت به این خانواده سوری از ماه ژانویه آغاز شده بود، اعلام کرد که دو فرزند پسر 14 و 15 ساله این خانواده براساس محدودیت های دینی خود از دست دادن با معلم زن، که در مدارس سوئیس امری متداول است، خودداری کرده اند.
 
به نوشته روزنامه الحیات عربستان، این مدرسه دو دانش آموزی سوری را از دست دادن با معلمشان معاف کرده بود، اما این اقدام موج شدید اعتراضات؛ به ویژه اعتراض وزیر کشور سوئیس را موجب شد که مدعی شد: “دست دادن بخشی از فرهنگ ماست و سرپیچی این دو دانش آموز از این امر به عنوان آزادی عقیده، مردود است”.
 
در کشورهای اروپایی در حالی به این قبیل رفتارها که بخشی از آموزه های دینی مسلمان است، واکنش تند نشان داده می شود و اصل آزادی دینی و عقیدتی نادیده گرفته می شود که بارها نشریات و نویسندگان و.. این کشورها به بهانه آزادی بیان و عقیده، به مقدسات مسلمانان اهانت می کنند و هیچ نهادی در این کشورها پاسخگو نیست.

دست ندادن با معلم زن دو دانش آموز

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 5

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

تنها دانش آموز مدرسه ویران شده

تنها دانش آموز مدرسه ویران شده

تنها دانش آموز مدرسه ویران شده

تنها دانش آموز مدرسه ویران شده

بک لینک رنک 1

دانلود سریال و آهنگ