بازیکنان مازاد استقلال نیامدند/ رابطه سرد پیشکسوت آبی‌ها با مظلومی!

بازیکنان مازاد استقلال نیامدند/ رابطه سرد پیشکسوت آبی‌ها با مظلومی!

حنیف عمران‌زاده، آرش برهانی و وحید طالب‌لو در این مراسم غایب بودند، و تنها پرویز مظلومی سرمربی فصل پیش استقلال حضور داشت.
مظلومی هم بعد از ورود به سالن حسن روشن پیشکسوت استقلال را دید اما روشن به حضور مظلومی بی‌تفاوت بود تا رابطه سرد آنها ادامه یابد.

بازیکنان مازاد استقلال نیامدند/ رابطه سرد پیشکسوت آبی‌ها با مظلومی!

حنیف عمران‌زاده، آرش برهانی و وحید طالب‌لو در این مراسم غایب بودند، و تنها پرویز مظلومی سرمربی فصل پیش استقلال حضور داشت.
مظلومی هم بعد از ورود به سالن حسن روشن پیشکسوت استقلال را دید اما روشن به حضور مظلومی بی‌تفاوت بود تا رابطه سرد آنها ادامه یابد.