امضای تفاهم نامه مشترک گروه خودروسازی سایپا و شرکت SK Networksکره جنوبی

امضای تفاهم نامه مشترک گروه خودروسازی سایپا و شرکت SK Networksکره جنوبی

به گزارش سایپا نیوز، در نشست مشترک مدیرعامل و مدیران ارشد گروه خودروسازی سایپا و شرکت SK Networks کره جنوبی، زمینه های تفاهم و همکاری های فی مابین بررسی و مذاکره های لازم صورت گرفت.

براساس این گزارش مقرر شد گروه سایپا و این شرکت کره ای در سه محور: خرید ورق آهن، جوینت وینچر و گسترش روابط خودرویی، فاینانس و سرمایه گذاری همکاری تجاری داشته باشند.

در این نشست، هردو طرف بر توسعه روابط و همکاری های تجاری به ویژه در حوزه خودرو در چارچوب مقررات دولت جمهوری اسلامی و حفظ منافع طرفین تاکید کردند.

دکتر جمالی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با تاکید بر توسعه روابط و همکاری های تجاری در راستای اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: علاوه بر همکاری های سرمایه گذاری و خرید ورق، آماده هرگونه همکاری در بخش جوینت وینچر خودرویی در چارچوب مقررات وضع شده با طرف کره ای هستیم.

در این نشست پیشنهاد تشکیل یک جوینت وینچر مشترک خودرویی از سوی مدیرعامل سایپا مطرح و اظهاری امیدواری شد که تا یک ماه آینده تشکیل جوینت وینچر مشترک با طرف کره ای نهایی شود.

جمالی گفت: در تشکیل جوینت وینچر مشترک می توان براساس دو مدل طراحی و حرکت کرد که امیدوارم با بحث های کارشناسی هرچه سریعتر به تصمیم نهایی برسیم.

مدیرعامل سایپا تاکید کرد: این جوینت وینچر مشترک می تواند نماینده شرکت کیاموتورز در ایران باشد و در این زمینه مجوزهای لازم از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ خواهد شد.

وی افزود: اجرای این ایده، فرصت سرمایه گذاری مناسبی است که سایپا می تواند بخشی از بازار خودرو را به جوینت وینچر مشترک اختصاص دهد و حتما منافع زیادی نصیب دوطرف خواهد شد.

جمالی همچنین تصریح کرد: تشکیل جوینت وینچر مشترک با کیاموتورز مطابقت بیشتری با سیاست های فعلی دولت جمهوری اسلامی ایران دارد.

وی افزود: گروه سایپا تمایل دارد که شرکت SK Networks درحوزه های اصلی صنعت خودرو فعالیت های مشترک بیشتری انجام دهد.

در ادامه مدیرعامل شرکت SK Networks کره جنوبی گفت: با توجه به تعامل نزدیکی که با شرکت کیاموتورز وجود دارد، با برگزاری جلسات سه جانبه مشترک با کیاموتورز، سایپا و SK Networks  قطعا می توانیم به همکاری مشترک در این زمینه دست یابیم.

وی افزود: تامین، حمل و پشتیبانی به موقع کالاهای مورد نیاز سایپا از اهداف اصلی SK Networks است و ایجاد یک هاب در داخل ایران که بتواند به موقع سرویس دهی مطلوبی به سایپا داشته باشد، از خواسته های این شرکت است.

مدیرعامل این شرکت کره ای تاکید کرد: با توجه به شبکه های مختلف در زمینه های گوناگون صنعتی از جمله صنعت خودرو در شرکت  SK Networks، تمایل به سرمایه گذاری در حوزه خودرو از سوی این شرکت با همکاری سایپا وجود دارد.

امضای تفاهم نامه مشترک گروه خودروسازی سایپا و شرکت SK Networksکره جنوبی

به گزارش سایپا نیوز، در نشست مشترک مدیرعامل و مدیران ارشد گروه خودروسازی سایپا و شرکت SK Networks کره جنوبی، زمینه های تفاهم و همکاری های فی مابین بررسی و مذاکره های لازم صورت گرفت.

براساس این گزارش مقرر شد گروه سایپا و این شرکت کره ای در سه محور: خرید ورق آهن، جوینت وینچر و گسترش روابط خودرویی، فاینانس و سرمایه گذاری همکاری تجاری داشته باشند.

در این نشست، هردو طرف بر توسعه روابط و همکاری های تجاری به ویژه در حوزه خودرو در چارچوب مقررات دولت جمهوری اسلامی و حفظ منافع طرفین تاکید کردند.

دکتر جمالی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با تاکید بر توسعه روابط و همکاری های تجاری در راستای اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: علاوه بر همکاری های سرمایه گذاری و خرید ورق، آماده هرگونه همکاری در بخش جوینت وینچر خودرویی در چارچوب مقررات وضع شده با طرف کره ای هستیم.

در این نشست پیشنهاد تشکیل یک جوینت وینچر مشترک خودرویی از سوی مدیرعامل سایپا مطرح و اظهاری امیدواری شد که تا یک ماه آینده تشکیل جوینت وینچر مشترک با طرف کره ای نهایی شود.

جمالی گفت: در تشکیل جوینت وینچر مشترک می توان براساس دو مدل طراحی و حرکت کرد که امیدوارم با بحث های کارشناسی هرچه سریعتر به تصمیم نهایی برسیم.

مدیرعامل سایپا تاکید کرد: این جوینت وینچر مشترک می تواند نماینده شرکت کیاموتورز در ایران باشد و در این زمینه مجوزهای لازم از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ خواهد شد.

وی افزود: اجرای این ایده، فرصت سرمایه گذاری مناسبی است که سایپا می تواند بخشی از بازار خودرو را به جوینت وینچر مشترک اختصاص دهد و حتما منافع زیادی نصیب دوطرف خواهد شد.

جمالی همچنین تصریح کرد: تشکیل جوینت وینچر مشترک با کیاموتورز مطابقت بیشتری با سیاست های فعلی دولت جمهوری اسلامی ایران دارد.

وی افزود: گروه سایپا تمایل دارد که شرکت SK Networks درحوزه های اصلی صنعت خودرو فعالیت های مشترک بیشتری انجام دهد.

در ادامه مدیرعامل شرکت SK Networks کره جنوبی گفت: با توجه به تعامل نزدیکی که با شرکت کیاموتورز وجود دارد، با برگزاری جلسات سه جانبه مشترک با کیاموتورز، سایپا و SK Networks  قطعا می توانیم به همکاری مشترک در این زمینه دست یابیم.

وی افزود: تامین، حمل و پشتیبانی به موقع کالاهای مورد نیاز سایپا از اهداف اصلی SK Networks است و ایجاد یک هاب در داخل ایران که بتواند به موقع سرویس دهی مطلوبی به سایپا داشته باشد، از خواسته های این شرکت است.

مدیرعامل این شرکت کره ای تاکید کرد: با توجه به شبکه های مختلف در زمینه های گوناگون صنعتی از جمله صنعت خودرو در شرکت  SK Networks، تمایل به سرمایه گذاری در حوزه خودرو از سوی این شرکت با همکاری سایپا وجود دارد.