هیات مدیره الاهلی نام جباری را از فهرست تیمش خارج کرد

هیات مدیره الاهلی نام جباری را از فهرست تیمش خارج کرد

به گزارش کاپ،هیات مدیره باشگاه الاهلی روز گذشته به ریاست شیخ احمد بن حمد آل ثانی تشکیل جلسه داد و در نهایت این باشگاه تصمیم به خارج کردن نام مجتبی جباری از فهرست تیم گرفت.

جباری به دلیل آسیب دیدگی نمی تواند الاهلی را همراهی کند و با تصمیم باشگاه،نامش از لیست تیم کنار رفت.

در عین حال،باشگاه الاهلی تصمیم گرفت که محمد عدنان مدافع بحرینی این تیم را در فهرستش حفظ کند.

مجتبی جباری

هیات مدیره الاهلی نام جباری را از فهرست تیمش خارج کرد

به گزارش کاپ،هیات مدیره باشگاه الاهلی روز گذشته به ریاست شیخ احمد بن حمد آل ثانی تشکیل جلسه داد و در نهایت این باشگاه تصمیم به خارج کردن نام مجتبی جباری از فهرست تیم گرفت.

جباری به دلیل آسیب دیدگی نمی تواند الاهلی را همراهی کند و با تصمیم باشگاه،نامش از لیست تیم کنار رفت.

در عین حال،باشگاه الاهلی تصمیم گرفت که محمد عدنان مدافع بحرینی این تیم را در فهرستش حفظ کند.

(image)