پرسپولیس بمب جذاب نقل و انتقالات را نخواست و با استقلال وارد مذاکره شد!

پرسپولیس بمب جذاب نقل و انتقالات را نخواست و با استقلال وارد مذاکره شد!

ابوالفضل جلالی در روایتی جالب توجه عنوان کرد که علی کریمی پس از جدایی از السیلیه،با مخالفت داریوش مصطفوی،مدیرعامل وقت پرسپولیس برای بازگشت به جمع سرخپوشان روبرو شد.

 

وی در این باره عنوان کرد:کریمی مجانی بود و باشگاه پرسپولیس حتی حاضر نشد او را مجانی بگیرد.من هم بحث حضورش در استقلال را با قلعه نویی مطرح کردم و صحبت استقلال وجود داشت.علی کریمی خیلی ناراحت شده بود.موضوع به علی آبادی رئیس وقت سازمان تربیت بدنی کشید و او خواست مشکل را حل کند.

 

جلالی افزود:من گفتم وقتی خانه پدری بسته است مجبور می شویم به خانه ناپدری پناه ببریم.بحث استقلال در آن مقطع و مذاکره ای که صورت گرفت واقعیت داشت.به هر حال او به پرسپولیس بازگشت ولی بازگشتی که با حاشیه همراه باشد او را خیلی تحت فشار قرار داد.یادم هست می گفتند اگر کریمی برگردد بحث امنیت فوتبال زیر سوال می رود.کریمی از این بابت واقعا دل شکسته بود.

پرسپولیس بمب جذاب نقل و انتقالات را نخواست و با استقلال وارد مذاکره شد!

ابوالفضل جلالی در روایتی جالب توجه عنوان کرد که علی کریمی پس از جدایی از السیلیه،با مخالفت داریوش مصطفوی،مدیرعامل وقت پرسپولیس برای بازگشت به جمع سرخپوشان روبرو شد.

 

وی در این باره عنوان کرد:کریمی مجانی بود و باشگاه پرسپولیس حتی حاضر نشد او را مجانی بگیرد.من هم بحث حضورش در استقلال را با قلعه نویی مطرح کردم و صحبت استقلال وجود داشت.علی کریمی خیلی ناراحت شده بود.موضوع به علی آبادی رئیس وقت سازمان تربیت بدنی کشید و او خواست مشکل را حل کند.

 

جلالی افزود:من گفتم وقتی خانه پدری بسته است مجبور می شویم به خانه ناپدری پناه ببریم.بحث استقلال در آن مقطع و مذاکره ای که صورت گرفت واقعیت داشت.به هر حال او به پرسپولیس بازگشت ولی بازگشتی که با حاشیه همراه باشد او را خیلی تحت فشار قرار داد.یادم هست می گفتند اگر کریمی برگردد بحث امنیت فوتبال زیر سوال می رود.کریمی از این بابت واقعا دل شکسته بود.