پاسخ وزیر نفت به سخنان ابراهیم رئیسی درباره کرسنت: از مشاورت بپرس در شورای امنیت ملی چه گذشت

پاسخ وزیر نفت به سخنان ابراهیم رئیسی درباره کرسنت: از مشاورت بپرس در شورای امنیت ملی چه گذشت

وزیر نفت روز گذشته درگفت‎و‎گویی کوتاه درواکنش به سخنان ابراهیم رئیسی درباره پرونده کرسنت، اظهارکرد: این نامزد انتخاباتی از جلیلی مشاور ارشد خود بخواهد که توضیح دهد درجلسه آذرماه ۱۳۹۱ شورایعالی امنیت ملی درباره پرونده کرسنت چه گذشته، چه حرف‌هایی رد و بدل شده و چه تصمیم‌هایی اتخاذ شده است.

به گزارش افق نیوز،وی ادامه داد: همین طور از جلیلی بخواهند در باره نامه ای که در۲۵ اسفندماه سال ۸۸ به رئیس جمهوری وقت در باره کرسنت نوشته است و پاسخ رئیس دولت دهم نیز توضیح دهد تا شاید این نامزد انتخاباتی دربیان هرحرفی کمی محتاط تر عمل کنند.

وزیرنفت درپاسخ به این پرسش که رئیسی نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ادعا کرده اند دولت یازدهم به دنبال مذاکره با کرسنت بوده، اظهارکرد: خوب است رئیسی در این باره نیز ازمشاور ارشدشان بپرسند که چه کسی دنبال مذاکره بوده و در چه زمانی و چه مرجعی چنین موردی را تصویب کرده است تا بطورمکرر دچار اشتباه در گفتار نشوند.

زنگنه افزود: البته اگر جلیلی نیز چیزی به خاطرشان نیامد ما آماده ایم که بخشی از این اطلاعات را برای یادآوری ایشان و استحضار ملت ایران منتشر کنیم، اما بعید است که جلیلی ماجرا به خاطر نیاورند.

وزیرنفت اضافه کرد: ما نیز مانند این نامزد انتخاباتی معتقدیم دیناری نباید به کرسنت پرداخت شود، اما به رئیسی توصیه می کنیم از اعضای فعال ستاد خود مانند زاکانی و بذرپاش بپرسند که آن اعداد نجومی را که برخلاف منافع ملی معتقدند به عنوان خسارت باید به کرسنت پرداخت شود، به تحریک چه کسانی و با چه هدفی بیان کرده و می کنند؟

زنگنه درباره این ادعای رئیسی که گفته است «دولت عده ای را که در پرونده کرسنت محکوم و انفصال از خدمت شده اند دوباره به کار گرفته است» نیز گفت: مگر می شود کسی از خدمت منفصل شده باشد و دوباره بتوان او را در دولت به‌ کار گرفت؟ این سخنان نسنجیده توسط کدام دستگاه رسمی نظام تایید شده است؟ کدام حکم قضایی به ما ابلاغ شده که اجرا نکرده ایم؟

وی گفت: این پرونده هنوز مفتوح بوده و توسط ذینفعان تقاضای اعاده دادرسی شده و پرونده در مسیر رسیدگی است و هنوز هیچ حکمی هم به ما ابلاغ نشده و عجیب است که رئیسی به عنوان فردی که سال ها در کسوت قضاوت بوده این چنین سخنی می گوید! آیا ایشان این چنین می خواهد از حرمت اشخاص که پاسداری از آن در قانون اساسی از وظایف رئیس جمهوری است، صیانت کند؟

این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: خوب است نامزد دوازدهمین دوره ریاست به این پرسش پاسخ دهد که چگونه وقتی حکمی درباره فردی صادر نشده ایشان خود را محق می داند او را محکوم و از خدمت منفصل کند؟

وزیر نفت گفت: ما به جد مدعی هستیم که عده ای در دوره گذشته مانند موضوع پرونده هسته ای، درکرسنت هم با بی تدبیری عمل کرده و کشور را گرفتار معضلی کرده اند که باید آن را حل کنیم.

زنگنه اضافه کرد: رئیسی حتما به خاطر دارند که تیم قوی دیپلماتیک مورد نظرشان به ریاست جلیلی هفت سال پرونده کرسنت را هم مدیریت کرد که البته نتیجه اش محکومیت شرکت نفت در داوری به عدم اجرای قرارداد شد، البته اگر این نامزد انتخباتی با این توضیحات موضوع برایشان روشن نشد بازهم ایشان را به صورت جلسه مذاکرات جلسه آذرماه ۱۳۹۱شورایعالی امنیت ملی ارجاع می دهیم.

وی تصریح کرد: به زودی مطالب بیشتری را درباره این پرونده درمصاحبه مفصلی بیان خواهم کرد و پرده از روی بسیاری مسائل که در این سال‌ها با سکوت فداکارانه این دولت برای حفظ منافع ملی مکتوم مانده، در حد ممکن و البته با رعایت منافع ملی بر خواهم داشت.

منبع:

پاسخ وزیر نفت به سخنان ابراهیم رئیسی درباره کرسنت: از مشاورت بپرس در شورای امنیت ملی چه گذشت

وزیر نفت روز گذشته درگفت‎و‎گویی کوتاه درواکنش به سخنان ابراهیم رئیسی درباره پرونده کرسنت، اظهارکرد: این نامزد انتخاباتی از جلیلی مشاور ارشد خود بخواهد که توضیح دهد درجلسه آذرماه ۱۳۹۱ شورایعالی امنیت ملی درباره پرونده کرسنت چه گذشته، چه حرف‌هایی رد و بدل شده و چه تصمیم‌هایی اتخاذ شده است.

به گزارش افق نیوز،وی ادامه داد: همین طور از جلیلی بخواهند در باره نامه ای که در۲۵ اسفندماه سال ۸۸ به رئیس جمهوری وقت در باره کرسنت نوشته است و پاسخ رئیس دولت دهم نیز توضیح دهد تا شاید این نامزد انتخاباتی دربیان هرحرفی کمی محتاط تر عمل کنند.

وزیرنفت درپاسخ به این پرسش که رئیسی نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ادعا کرده اند دولت یازدهم به دنبال مذاکره با کرسنت بوده، اظهارکرد: خوب است رئیسی در این باره نیز ازمشاور ارشدشان بپرسند که چه کسی دنبال مذاکره بوده و در چه زمانی و چه مرجعی چنین موردی را تصویب کرده است تا بطورمکرر دچار اشتباه در گفتار نشوند.

زنگنه افزود: البته اگر جلیلی نیز چیزی به خاطرشان نیامد ما آماده ایم که بخشی از این اطلاعات را برای یادآوری ایشان و استحضار ملت ایران منتشر کنیم، اما بعید است که جلیلی ماجرا به خاطر نیاورند.

وزیرنفت اضافه کرد: ما نیز مانند این نامزد انتخاباتی معتقدیم دیناری نباید به کرسنت پرداخت شود، اما به رئیسی توصیه می کنیم از اعضای فعال ستاد خود مانند زاکانی و بذرپاش بپرسند که آن اعداد نجومی را که برخلاف منافع ملی معتقدند به عنوان خسارت باید به کرسنت پرداخت شود، به تحریک چه کسانی و با چه هدفی بیان کرده و می کنند؟

زنگنه درباره این ادعای رئیسی که گفته است «دولت عده ای را که در پرونده کرسنت محکوم و انفصال از خدمت شده اند دوباره به کار گرفته است» نیز گفت: مگر می شود کسی از خدمت منفصل شده باشد و دوباره بتوان او را در دولت به‌ کار گرفت؟ این سخنان نسنجیده توسط کدام دستگاه رسمی نظام تایید شده است؟ کدام حکم قضایی به ما ابلاغ شده که اجرا نکرده ایم؟

وی گفت: این پرونده هنوز مفتوح بوده و توسط ذینفعان تقاضای اعاده دادرسی شده و پرونده در مسیر رسیدگی است و هنوز هیچ حکمی هم به ما ابلاغ نشده و عجیب است که رئیسی به عنوان فردی که سال ها در کسوت قضاوت بوده این چنین سخنی می گوید! آیا ایشان این چنین می خواهد از حرمت اشخاص که پاسداری از آن در قانون اساسی از وظایف رئیس جمهوری است، صیانت کند؟

این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: خوب است نامزد دوازدهمین دوره ریاست به این پرسش پاسخ دهد که چگونه وقتی حکمی درباره فردی صادر نشده ایشان خود را محق می داند او را محکوم و از خدمت منفصل کند؟

وزیر نفت گفت: ما به جد مدعی هستیم که عده ای در دوره گذشته مانند موضوع پرونده هسته ای، درکرسنت هم با بی تدبیری عمل کرده و کشور را گرفتار معضلی کرده اند که باید آن را حل کنیم.

زنگنه اضافه کرد: رئیسی حتما به خاطر دارند که تیم قوی دیپلماتیک مورد نظرشان به ریاست جلیلی هفت سال پرونده کرسنت را هم مدیریت کرد که البته نتیجه اش محکومیت شرکت نفت در داوری به عدم اجرای قرارداد شد، البته اگر این نامزد انتخباتی با این توضیحات موضوع برایشان روشن نشد بازهم ایشان را به صورت جلسه مذاکرات جلسه آذرماه ۱۳۹۱شورایعالی امنیت ملی ارجاع می دهیم.

وی تصریح کرد: به زودی مطالب بیشتری را درباره این پرونده درمصاحبه مفصلی بیان خواهم کرد و پرده از روی بسیاری مسائل که در این سال‌ها با سکوت فداکارانه این دولت برای حفظ منافع ملی مکتوم مانده، در حد ممکن و البته با رعایت منافع ملی بر خواهم داشت.

منبع:

پاسخ وزیر نفت به سخنان ابراهیم رئیسی درباره کرسنت: از مشاورت بپرس در شورای امنیت ملی چه گذشت

زاکانی: با 54 میلیارد دلار عدم النفع قرارداد کرسنت می‌توان کل مدارس کشور را از نو ساخت

زاکانی: با 54 میلیارد دلار عدم النفع قرارداد کرسنت می‌توان کل مدارس کشور را از نو ساخت

نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:‌ با 54 میلیارد دلار عدم النفع قرارداد کرسنت، می‌توان کل مدارس کشور را از نو ساخت.
 

به گزارش جهان نیوز، علیرضا زاکانی نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در کانال تلگرامی خود نوشت «با 54 میلیارد دلار (200هزارمیلیاردتومان) عدم النفع قرارداد کرسنت، می‌توان کل مدارس کشور را از نو ساخت، تا 13.5 میلیون دانش‌آموز ما از زلزله، آتش سوزی، گرما و سرما مصون باشند.»

زاکانی: با 54 میلیارد دلار عدم النفع قرارداد کرسنت می‌توان کل مدارس کشور را از نو ساخت

نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:‌ با 54 میلیارد دلار عدم النفع قرارداد کرسنت، می‌توان کل مدارس کشور را از نو ساخت.
 

به گزارش جهان نیوز، علیرضا زاکانی نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در کانال تلگرامی خود نوشت «با 54 میلیارد دلار (200هزارمیلیاردتومان) عدم النفع قرارداد کرسنت، می‌توان کل مدارس کشور را از نو ساخت، تا 13.5 میلیون دانش‌آموز ما از زلزله، آتش سوزی، گرما و سرما مصون باشند.»

زاکانی: با 54 میلیارد دلار عدم النفع قرارداد کرسنت می‌توان کل مدارس کشور را از نو ساخت

مذاکرات با کرسنت برای تهاتر جریمه ایران

مذاکرات با کرسنت برای تهاتر جریمه ایران

به گزارش جهان،یک منبع آگاه در گفت‌وگو با فارس با اشاره به مذاکرات جدی ایران و کرسنت به منظور صادرات گاز میدان سلمان گفت: مسئولان ارشد صنعت نفت به دنبال صادرات گاز میدان سلمان هستند تا بتوانند باوجود اینکه ایران در دادگاه لاهه محکوم شده است به جای پرداخت جریمه نقدی این جریمه با گاز میدان سلمان پرداخت شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا صادرات گاز این میدان براساس همان قرارداد اول کرسنت اجرایی می‌شود،گفت: هنوز چیزی مشخص نیست اما مذاکرات سخت و فشرده بین مسئولان صنعت نفت وکرسنت در حال انجام است و انتظار می‌رود که قیمت قرارداد اصلاح شود.

این منبع مطلع اظهار داشت: ظاهرا مسئولان مذاکره کننده به دنبال این هستند که در سال 95 بتوانند مذاکرات با کرسنت را نهایی و اجرایی کنند.

مذاکرات با کرسنت برای تهاتر جریمه ایران

به گزارش جهان،یک منبع آگاه در گفت‌وگو با فارس با اشاره به مذاکرات جدی ایران و کرسنت به منظور صادرات گاز میدان سلمان گفت: مسئولان ارشد صنعت نفت به دنبال صادرات گاز میدان سلمان هستند تا بتوانند باوجود اینکه ایران در دادگاه لاهه محکوم شده است به جای پرداخت جریمه نقدی این جریمه با گاز میدان سلمان پرداخت شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا صادرات گاز این میدان براساس همان قرارداد اول کرسنت اجرایی می‌شود،گفت: هنوز چیزی مشخص نیست اما مذاکرات سخت و فشرده بین مسئولان صنعت نفت وکرسنت در حال انجام است و انتظار می‌رود که قیمت قرارداد اصلاح شود.

این منبع مطلع اظهار داشت: ظاهرا مسئولان مذاکره کننده به دنبال این هستند که در سال 95 بتوانند مذاکرات با کرسنت را نهایی و اجرایی کنند.

مذاکرات با کرسنت برای تهاتر جریمه ایران

عکس های داغ جدید

کانون نماز

فسادِ کرسنت به کجا می‌خورد که هاشمی رفسنجانی از بررسی آن عصبانی می‌شود؟

گروه سیاست جهان نیوز ـ  الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه 2 اسفند) در نشست انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان با عنوان «آمارها از فاجعه می‌گوید/ بررسی تاثیرات مخرب فساد اقتصادی در بحران رکود و فاجعه بیکاری» که به همت انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان در موسسه فرهنگی هنری «اسوه» برگزار شد، با یادآوری جلسات قبلی که از سوی این انجمن با موضوع مفاسد اقتصادی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور سابق پس از محبوس شدن وی برگزار شد، گفت: بنده، آقای زاکانی و آقای توکلی سه نفر از اصولگرایانی هستیم که به جد مفاسد اقتصادی دولتی را پیگیری می‌کردیم.

*فساد یقه سفیدها و مقامات دولتی بیشترین لطمه را به سلامتی اقتصادی می‌زند

وی افزود: ما هم از ابتدا معتقد بودیم که فساد یقه‌سفیدها و مقامات سیاسی می‌تواند به روند جاری اقتصاد و سلامت اقتصادی بیشترین لطمه را بزند و هرگونه برنامه‌ریزی را برای ایجاد رونق در کشور با مانع مواجه کرده و به جایگاه ایران در منطقه که در شان ملت ایران باشد آسیب بزند.

نادران از رونق اقتصادی، معیشت و اشتغال جوانان به عنوان اساتید معضلاتی که کشور با آنها درگیر است نام برد و با به فال نیک گرفتن اقرار اعضای فهرست دولت‌ساخته انتخابات مجلس مبنی بر تعمیق رکود و مشکلات اقتصادی در کشور افزود: این اقرار فهرست انتخاباتی حامیان که رکود و بیکاری را مشکل اساسی کشور می‌داند اقراری مبارک است اما باید دید که برای حرف و فصل آن چه برنامه‌ای داشته و با کدام مردان اقتصادی و سیاسی می‌خواهند در مجلس آینده این معضلات را حل کنند.

*اساسی‌ترین مانع برای اشتغال و رکود مفاسد مالی و اقتصادی است

وی اساسی‌ترین مانع برای اشتغال و رکود را مفاسد مالی و اقتصادی ذکر کرد و اظهار داشت: فهرست ائتلاف اصولگرایان که مدعی است برای حل مشکلات اقتصادی برنامه دارد در فهرست خود 10 نفر از کسانی که سابقه وزارتی در حوزه اقتصاد یا سابقه قانون‌گذاری و یا سابقه دانشگاهی در حوزه اقتصادی و پژوهشی دارند گذاشته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که مفاسد اقتصادی چگونه مانع رونق اقتصادی می‌شود، گفت: طبق مطالعات متعدد از تجارب کشورها فساد موجب توقف رشد اقتصادی می‌شود زیرا فساد ریسک سیاسی برای سرمایه‌ گذاری را بالا برده و صرفا سرمایه‌گذاری‌هایی صورت می‌گیرد که حاشیه سود آنها بالا باشد و صاحبان سرمایه به جای راه‌های قانونی به دنبال مناسبات سیاسی می‌گردند که آن را نیز در مرکز قدرت سیاسی بیابند.

وی با یاداوری سیاست‌های تعدیل اقتصادی دولت سازندگی که به عنوان زمینه توسعه اقتصادی در آن مقطع در کشور پیگیری شد خاطرنشان کرد: وقتی که بحث از این شد که خصوصی‌سازی یکی از مولفه‌های سیاست‌های تعدیل اقتصادی باشد، اتفاق نامبارکی افتاد که آثار آن هنوز پیداست و آن این بود که در بسیاری موارد فروشنده و خریدار یک نفر بود یعنی یک طرف را به عنوان وزیر و یک طرف را به عنوان خریدار امضا می‌کرد.

*پول‌های کثیف در دولت هاشمی وارد عرصه سیاست و انتخابات شد

نادران با اشاره به متوقف شدن این روند پس از مدتی از سوی خود دولت سازندگی به علت مشکلاتی که ایجاد کرده بود، گفت: آنها که از این سیاست بهره‌های خود را بردند عادت کردند که نظام سیاسی را هم در همین مدار تعریف کنند. در نتیجه پول‌های کثیف وارد عرصه سیاست و انتخابات شد و با تشکیل احزاب دولت‌ساخته این پول‌ها میان آنها توزیع شد.

وی اضافه کرد: این موضوع موجب شد که حتی در دولت اصلاحات هم 6 نفر از وزرای اقتصادی همان وزرای دولت آقای هاشمی بودند یعنی سیاست خارجی و فرهنگ و اجتماع برای آنها فرع موضوع بود و اصل بر حفظ مناسبات پشت پرده بود.

*برادر مدعی مبارزه با مفاسد در دولت با حمایت مشایی و بقایی هلدینگ راه انداخت

وی با ذکر این نکته که همین جریان در دولت بعدی که نقطه مقابل دولت اصلاحات بود نیز نفوذ کرد و همان مناسبات را تداوم داد، تصریح کرد: فردی که امروز در دولت آقای روحانی ادعای مبارزه با فساد دارد نباید فراموش کند که برادرش در دولت قبل با حمایت آقایان مشایی و بقائی بیشترین امتیاز را با تاسیس هلدینگ کشور گرفتند و بانک گردشگری را به عنوان پشتوانه مالی آن تاسیس کردند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اگر رحمانی فضلی می‌خواهد مسئله پول‌های کثیف را ردیابی کند باید این مسیر را دنبال کند، در ادامه گفت: در موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها که افراد ثروتمند نیازی به دریافت 45 هزار تومان یارانه دولت ندارند، رئیس‌جمهور گفت، به حساب‌های بانکی افراد سرک نمی‌کشیم؛ ایشان بگویند برای مبارزه با پولشویی و پول‌های کثیف چه شیوه‌ای غیر از این سراغ دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تدوین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط مجلس با مشارکت همه نهادهای مربوط و درگیر اظهار داشت: چرا پس از دو سال حتی آیین‌نامه های اجرایی آن نیز عملیاتی نمی‌شود؟ چون اول باید به سراغ کسانی بروند که 20 میلیارد دلار قاچاق وارد کشور می‌کنند که در نتیجه آن جوانان ما هر روز بیکارتر می‌شوند. آیا واردکنندگان قاچاق مردم کوچه و بازارند.

نادران با ابراز شگفتی از اینکه نظام جمهوری اسلامی که در میان دیگر دولت‌های منطقه امنیتی بی‌نظیر در کشور برقرار کرده قادر نیست قاچاقچیان کالا و ارز را بشناسد، گفت: شاید هم اینها به نحوی خود را متصل کرده‌اند که هزاران تن نیروی خارجی وارد کشور می‌شود اما ناظر دولتی آنها را نمی‌بیند.

*اگر مدیران دولتی در قاچاق دخیل نیستند با آن مبارزه کنند

وی ادامه داد: اگر مدیران دولتی در ورود این حجم از قاچاق به کشور دخیل نیستند باید اراده خود را در اجرای قانونی که پس از تصمیم مجلس و تایید شورای نگهبان لازم‌الاجرا است بگذارند یا اینکه پاسخ دهند چرا آن را اجرا نمی‌کنند؟ آنها یا سهم درست از این موضوع نداشته و یا اراده و عرضه اجرای این قانون را ندارند یا اینکه خود شریک جرمند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: اساسی‌ترین نکته برای مبارزه با فساد یقه‌سفیدها کسانی هستند که قانون را می‌‌شناسند اما به آن عمل نمی‌کنند.

وی با اشاره به اینکه دلالان در قرارداد کرسنت برای یاری رساندن به طرف خارجی پیوست 6 را که داوری به محاکم بین‌المللی انتقال می‌داد اضافه کردند، بیان داشت: مدیرعامل کرسنت چقدر برای این پیوست هزینه کرده است و این هزینه الان کجا رفته است؟

*فسادِ کرسنت به کجا می‌خورد که رفسنجانی از بررسی آن عصبانی می‌شود

نادران با پرسش از اینکه چرا همان زمان امضاکنندگان این قرارداد محاکمه نشدند گفت: چرا هروقت صحبت از محاکمان عاملان کرسنت می‌شود آقای هاشمی رفسنجانی مستقیما رهبری نظام را هدف قرار می‌دهد؟ مگر پیگیری کرسنت به کجا می‌خورد که ایشان این گونه واکنش نشان می‌دهد؟

وی افزود: در استات‌اویل آقای یزدان‌پناه 15 میلیون دلاری که بنا بود داده شود قسط اول را در بانک مرکزی تجارت تهران و وقتی افشا شد پول را برداشت و از کشور فرار کرد و به دبی رفت. آیا او به تنهایی قادر بود چنین کاری بکند؟ این آقای جونیور که در اسناد استات‌اویل است و در دادگاه استات‌اویل قاضی صریحا می‌نویسد چون دراین رشوه‌گیری طرف ایرانی متصل به یکی از مقامات عالی‌رتبه است از تعقیب او صرفه نظر می‌کنیم، آن مقام عالی‌رتبه کجاست؟ مقامات قضایی ایران که می‌توانستند او را محاکمه کنند اما ملاحظات سیاسی داشتند و منافع آنها نیز در این بود که از این مناسبات فاسد بهره‌ای ببرند.

نادران گفت: اگر آنها که مدعی ایجاد اشتغال و رونق برای اقتصاد کشور و جوانان هستند در برنامه خود با فساد اقتصادی مبارزه می‌کردند امروز کشور بسیار فراتر از آن بود که امروز قرار داشت.

*فساد در دولت هاشمی شکل گرفت و با امثال کرباسچی نهادینه شد

وی با تاکید بر اینکه ریشه فساد در دولت هاشمی رفسنجانی شکل گرفت و با کرباسچی نهادینه شد خاطرنشان کرد: این فساد در دولت بعدی گسترده شد و اکنون به یک فساد سازمان‌یافته تبدیل شده است که مبارزه با آن مشکل شده است.

نادران با اشاره به اینکه مجلس امروز به نمایندگانی نیاز دارد که رونق اقتصادی را همراه با سلامت اقتصادی به ارمغان بیاورند، گفت: اینکه فردی فرض کند و براساس آن عمل کند که رونق به وجود نخواهد آمد مگر با رانت و وزرایی درست کند که به طور متوسط یک میلیارد تومان درآمد داشته باشد اینها فهم بیکاری جوانان تحصیل‌کرده را نخواهند داشت و برای آنها نه برنامه خواهند داشت و نه اراده لازم و نه توان لازم.

وی ادامه داد: خوب بود که این شرط سنی 75 سال را برای وزرا نیز می‌گذاشتند چراکه عمر خدمتی بعضی از وزرای دولت آقای روحانی دو بار کنتور انداخته است و به دارایی‌ها و مایملک خود نمی‌رسند. در نتیجه اینها به جای حل مشکلات جوانان به حل مشکلات خود می‌پردازند و به عنوان مثال 25 میلیون تومان برای خودروسازی وام از جیب مردم می‌دهند که خودروسازانی رشد کنند که خودشان در آن سهام دارند و پشتیبانی‌های مالی را برای انتخابات از قبل رقم بزنند. در ازای آن جوانان مملکت که با کمترین کمک مالی امکان مسکن‌دار شدن و اشتغال و ازدواج داشتن که محرومیت از آنها موجب این همه مفاسد اجتماعی شده است از امکانات دولتی محروم بماند.

نادران گفت: همین آقایان قیمت خوراک پتروشیمی را 40 درصد کاهش دادند تا حاشیه سود پتروشیمی کشور را بالا ببرند.

وی ادامه داد: یک پیش نویس لایحه‌ای را وزارت صنایع و معادن تهیه کرده بود تا به دولت بدهد و به کمیسیون اصل 44 و تولید ملی ارائه کرد. من سوالی از وزیر محترم کردم مبنی براینکه برای خروج از رکود و رونق اقتصادی غیر از پتروشیمی صنعت دیگری نیست که شما در همان ابتدای ماده یک درباره پتروشیمی نوشته‌اید؟

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: من به وزیر گفتم سهامدار بیشتر پتروشیمی‌ها خود شما هستید. شما نمی‌خواهید کشور را از رکود اقتصادی نجات دهید بلکه می‌خواهید مشکلات خودتان را حل کنید.

وی با اشاره به اینکه امروز سودآورترین صنعت در کشور پتروشیمی است، خاطرنشان کرد: در این صنعت با یک ابزار بسیار ساده می‌توانند گاز را با خشک کردن و تبدیل به جامد به عنوان ماده خام پتروشیمی صادر کنند و حاشیه سودشان هم بالای صددرصد است و بعضا تا 400 درصد هم سود می دهند.

نادران با طرح این پرسش که اینها برای اشتغال جوانان کشور چه می‌کنند؟ گفت: به ازای هر یک میلیون تن تولید پتروشیمی در مرحله اول 500 نفر مشغول به کار می‌شوند و همین اگر برود در صنایع پایین‌دستی و نفوذ کند در لایحه‌های دوم و سوم تا 200 برابر اشتغال‌زایی می‌کند.

*وزیری که هزار میلیارد سرمایه دارد از ایجاد صنایع پایین دستی برای محصولات پتروشیمی عاجز است

وی در پاسخ به این سوال که چرا آقایان این منابع را به لایحه‌های دوم و سوم انتقال نمی‌دهند، تصریح کرد: وزیری که هزار میلیارد تومان سرمایه دارد عاجز است از اینکه صنایع پایین‌دستی را برای تولید محصولات پتروشیمی در کشور ایجاد کند؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: از آنجایی که حاشیه سود در صنایع پایین‌دستی کمتر است و دیگر نمی‌توان از رانت نفتی و گازی متصل به شبکه دولتی در آنجا استفاده کرد به این کار علاقه‌ای ندارند. بعد کشور مجبور می‌شود از همان کشورهایی که خام‌فروشی پتروشیمی را انجام داده واردات محصولات پتروشیمی انجام دهند.

وی اظهار داشت: این آقایان اگر برنامه برای رونق اقتصادی داشتند و اگر مسئله اساسی‌شان اشتغال جوانان بود چرا تعرفه‌های ترجیحی با دولت ترکیه امضا کردند و در حوزه پوشاک و نساجی 30 درصد تعرفه‌ها را کاهش دادند؟ فقط برای کشور ترکیه؛ اکنون شما ببینید صنعت نساجی و پوشاک کشور چگونه به خاک سیاه نشسته است و رکود در آن عمیق‌تر شده و جوانان از این صنعت اخراج شدند.

*سرمایه‌ در محیط آکنده از فساد به جریان رودخانه رونق اقتصادی نمی‌ریزد

نادران با تشبیه فساد به حوضی پرمنفذ که هرچه سرمایه در آن بریزی از آن خارج می‌شود، گفت: سرمایه‌ها در محیط آکنده از فساد به جریان رودخانه رونق اقتصادی نمی‌ریزد.

وی با اشاره به ادعای یکی از دولتمردان درباره برنامه داشتن دولت برای مبارزه با فساد در برنامه ششم توسعه خاطرنشان کرد: ما نمایندگان در لایحه‌ای که دولت به مجلس داده است هیچ برنامه‌ای برای مبارزه با فساد ندیدیم.

*شگفتی از اینکه دلالان کرسنت ادعای مبارزه با فساد دارند

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با ابراز شگفتی از اینکه دلالان پرونده کرسنت ادعای مبارزه با فساد می‌کنند، گفت: اینها چگونه می‌توانند از مبارزه با فساد سخن بگویند در حالی که در دولتی که با شعار گزارش صد روزه به روی کار آمد در عرض دو سال و نیم گذشته ماهیانه 5 هزار و 352 جوان تحصیل‌ کرده کشور به ارتش بیکاران اضافه شده‌اند.

وی با تاکید براینکه دولت یازدهم با شعار برجام به کلی از حوزه اقتصادی کشور غفلت کرد، بیان داشت: دولت یک برنامه برای رونق اقتصادی و اشتغال جوانان به ویژه تحصیل‌کرده‌ها نداشته است. با این حال مدعی می‌شوند که ما می‌خواهیم رونق اقتصادی ایجاد کنیم. پس چرا در این دو سال و نیم که دولت در دستتان بود رونق ایجاد نکردید؟

*برادر رئیس جمهور ستاد انتخاباتی دولت را به ساختمان بدهکار بانکی برده است

نادران به نبود حتی یک چهره اقتصادی در فهرست انتخاباتی حامیان دولت اشاره کرد و گفت: برادر رئیس‌جمهور ستاد انتخاباتی فهرست حامیان دولت را در ساختمان یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی دولت یعنی آقای شب‌دوست قرار می‌دهد؛ آیا اینها می‌خواهند اشتغال ایجاد و با فساد مبارزه کنند؟

وی با تاکید بر ضرورت تعیین میزان بدهی شب‌دوست به نظام بانکی کشور خاطرنشان کرد: چه کسی از او حمایت کرده است که به زندان نیفتد؟ اگر آقای حسین فریدون این حمایت را نکرده پس چه کسی کرده است؟ دولت به قوه قضاییه اجازه دهد که همین امروز آقای شب‌دوست را بازداشت کند و حقوق ملت را استیفا کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خطاب به مدیران دولت و تدوین‌کنندگان فهرست انتخاباتی حامیان دولت گفت: آیا شما با ملت صادق هستید؟ آیا با وعده می‌توان مردم را نگه داشت؟ یک سال، دو سال، … مردم تا کی صبر کنند؟

ادامه دارد. . . . .
منبع:فارس

روزنامه ایران

نخبگان

مرخصی مهدی هاشمی به انتخابات ربطی نداشت/محکومیت برخی در پرونده کرسنت

حجت‌الاسلام «غلامحسین محسنی اژه‌ای» معاون اول قوه قضاییه و سخنگوی این قوه امشب با حضور در برنامه تلویزیونی «نگاه یک» به پرسش‌های مجری برنامه درباره موضوعات گوناگون، ازجمله اقدامات قوه قضاییه در برخورد با تخلفاتی که در روند برگزاری انتخابات صورت می‌گیرد، موضوع برجام و رفع تحریم‌ها، مرخصی مهدی هاشمی، پرونده بابک زنجانی، و تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا، پاسخ گفت.

تاکنون تخلفات زیادی گزارش نشده است

وی در آغاز ضمن تبریک به مناسبت ایام دهه فجر در خصوص فضای انتخاباتی در کشور اظهار داشت: ما در آستانه دو انتخابات بزرگ و ایام مبارک فجر هستیم ان‌شاءالله این انتخابات هم مثل انتخابات گذشته در کمال آرامش و با حضور حداکثری افراد واجد شرایط اتفاق می افتد و مردمی که به آرمان های میهن اسلامی اهمیت می دهند حتما در انتخابات شرکت می کنند. مردم با مسائل انتخاباتی و تخلفات آشنا شده‌اند و سعی می‌کنند، رعایت کنند و مراقب تبلیغات مسموم دشمن که از خارج نشأت می گیرد هستند.

اژه‌ای گفت: ما در سال ۹۴ تا الان تخلفات زیادی نداشته ایم و قوه قضائیه با کمک دستگاه های امنیی فضا را رصد می‌کند و اگر قابل پیشگیری باشد تذکر می دهند و اگر نه برخورد می کنند. در نشست قبلی گفتم ۴۰ پرونده تشکیل شده اما الان بیشتر شده بخش عمده این تخلفات هم در فضای مجازی صورت گرفته است.

وی افزود: در همین فضای مجازی برخی اقدامات ضد امنیتی صورت می گیرد. در خارج از فضای مجازی اقدامات مجرمانه مثل توهین یا اقداماتی که منجر به اغتشاش می شود رخ می‌دهد که البته قوه قضاییه فضا را رصد می‌کند.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اگر کسانی به نهادهای رسمی و قانونی کشور توهین کند و آنها را زیر سوال ببرند و مردم را بدبین کنند همه اینها جرم است و قوه قضائیه رصد می کند و پرونده برای آنها تشکیل می دهد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بسیاری از اینها ضرورتی ندارد حتما شکایت خصوصی باشد برخی ممکن است جنبه عمومی داشته باشد و دادستان ورود می کند. اگر کسی به مسئولین انتخابات مثل وزارت کشور و شورای نگهبان توهین کند، نیازی به شکایت خصوصی ندارد.

وی افزود: در اینجا خود دادستان وارد می شود که البته ستادی هم در قوه قضاییه تشکیل شده به ریاست دادستان کل کشور و مسائل را به طور مرتب رصد می کند.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: اگر با برخی افراد برخورد نشده‌است، فکر نکنند برخورد نخواهد شد. پرونده در حال تکمیل است و به وقتش احضار می شوند و به پرونده‌شان رسیدگی می‌شود.

فضای مجازی حیاط خلوت متخلفان نخواهد بود

محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا فضای مجازی همجنان حیاط خلوت متخلفان خواهد بود، گفت: حیاط خلوتی برای کسی نخواهد بود و افرادی که تخلف کردند حتما دستگیر خواهند شد.

وی افزود: لازم به ذکر است حتما وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجاری اقداماتی انجام دهند تا زیر ساخت‌های مورد نیاز به درستی فراهم شود.

محسنی اژه‌ای گفت: نباید همه وظایف بر عهده قوه قضائیه و نیروی انتظامی باشد. وزارت ارتباطات باید به زیر ساخت ها توجه بیشتری داشته باشد.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: دستگاه قضایی و نیروی انتظامی و دستگاه های اطلاعاتی امروز منتظر اقدامات سایر دستگاه ها نمی مانند.

وی افزود: ما به جد وارد شدیم اطلاعاتی ها طی یک هفته اخیر افرادی را شناسایی کردند که برخی از آنها بازداشت شدند. اگر دست برندارند شاید در هفته جاری یا هفته بعد با آنها در قالب بازداشت یا احضار برخورد شود.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص حمله شدید به شورای نگهبان گفت: مسلما در هفته های اخیر برخی حرف‌ها از زبان برخی مسئولین زده شد که ادعایی هم در کشور دارند که می تواند هم مصداق توهین هم تشویش اذهان عمومی و هم تحریک افراد برای دست زدن به اعمال خلاف قانون باشد که قطعا برخورد می شود؛ حتی اگر مسئول باشند.

وی افزود: اگر روزی دستگاه قضایی تبعیضی قائل شد، حتما بدانید آن موقع مشکل جدی پیش خواهد آمد ما زمانی می توانیم ادعا کنیم یک نظام اسلامی و دستگاه قضایی اسلامی هستیم که تبعیض قائل نشویم.

پرونده رحیمی در زمان مسئولیتش مفتوح شد

محسنی اژه‌ای در ادامه سخنان خود در برنامه نگاه یک گفت: نمی توانیم کسی را که صاحب قدرت و ثروت نیست تعقیب کنیم. اما با صاحبان قدرت و ثروت که تخلف کنند، کاری نداشته باشیم.

وی افزود: این تبعیض نگذاشتن باید در همه حوزه ها باشد ما عزم جدی داریم برای اینکه واقعا همه را در مقابل قانون یکسان ببینیم. در مورد مرخصی قرار بازداشت ها هم باید اینگونه باشد که هست.

معاون اول قوه قضاییه گفت: این عزم امروز در قوه قضائیه است، ممکن است یک سری جاها مانع داشته باشیم اما این عزم در قوه است که تبعیض قائل نشویم.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: ما از سال ۹۲ بحث نظارت داخلی بر قوه قضائیه را شروع کردیم. قاضی بوده دادستان بوده در زمان شاغل بودنشان هم مورد بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: بر فرض اقای رحیمی از زمانی که معاون اول رئیس جمهور بود برایش پرونده شکل گرفت اما تا رفت حکم قطعی شود، زمان برد.

معاون اول قوه قضاییه گفت: شما پرونده های نفتی را نگاه کنید چه کسانی هستند؟ اینها آفتابه دزدها بودند؟ حتی فرزندان مسئولین بودند یک زمانی فردی که مسئولیت بالایی در کشور داشت همزمان دو تا از بچه هاش در زندان بودند.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: ما در همین ماه های گذشته تعدادی قاضی را دستگیر کردیم و الان بازداشت هستند. برخی صلب صلاحیت شدند پس عزم ما در مبارزه با هر جرمی جدی است اما آیا در عمل همه جا توانسته ایم موفق باشیم؟

سخنگوی قوه قضاییه گفت: خیلی از مردم فکر می‌کنند اگر کسی دزدی کرد باید دستش قطع شود. خب همه دزد ها را نمی شود دستشان را قطع کرد باید حد در موردشان اجرا شود. یا مفسدان اقتصادی اگر در حد افساد فی الارض باشد حکم آن اعدام است.

مرخصی مهدی هاشمی به انتخابات ربطی نداشت

معاون اول قوه قضاییه در ادامه سخنان خود در خصوص مخالفت برخی با دادن مرخصی به مهدی هاشمی گفت: اعطای مرخصی به این فرد به خاطر انتخابات نبوده است.

وی افزود: بله در خصوص مسائل انتخابات گذشته این فرد اتهاماتی داشت. حکم گرفت اتفاقا اشد مجازات هم به وی اختصاص داده شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این فرد بر اثر نظر پزشک نیاز پیدا کرد به دلیل ناراحتی کلا در بیمارستانی بیرون از زندان منتقل و درمان شود نه برای این زندانی برای همه زندانیان اینطور است.

وی افزود: برخی از آنها تحت نظر با مأمور مراقب اعزام می‌شوند آنجا پزشک است که تشخیص می دهد چقدر باید در بیمارستان بماند و چقدر باید دوران نقاهت را طی کند.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: ایشان یک عمل جراحی داشته‌است. پزشک معالج نظر داد باید دو هفته دوران نقاهت را در خارج از زندان به سر ببرد. شاید به جهت حساسیت هایی که هست به نظر پزشک معالج اکتفا نشد سه پزشک از پزشکی قانونی هم نظر دادند که باید بیرون از زندان باشد تا آنجایی که می دانم برای این مرخصی قوه قضائیه تحت فشار نبوده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضاییه در موارد دیگر تحت فشار بوده است یا خیر گفت: در مورد این پرونده فشارهایی به قوه می آمد. مهم این است که دستگاه قصایی تسلیم نشد و نکته دیگر این است که وقتی یک طرف یک پرونده دارای ثروت و قدرت باشد حتما فشار وارد خواهد کرد.

معاون اول قوه قضاییه گفت: در این پرونده تخفیفی هم قائل نشدیم، در این مرخصی هیچ فشاری به قوه وارد نشده و بعد دو هفته متهم به زندان برگشته است و در زندان است.

غرب از ابتدای انقلاب هر اقدام ظالمانه‌ای را به ملت ما روا داشته است

محسنی اژه‌ای همچنین در خصوص برجام گفت: موضوع برجام ابعاد مختلفی دارد، فکر نمی کنم کسی در جمهوری اسلامی باشد که قبول نکند غرب از اول انقلاب ما را تحریم کرده و جنگ های سخت و نرمی علیه ما داشته و باورشان این بوده ایران با این تحریم ها به زانو در می‌آید.

وی افزود: خدا را شکر که ایران بر اساس آن تجریه ای که داشت و بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری در تمام این سالها مقاومت کرد و اساس کار مقاومت مردم بود که این تحریم های ظالمانه اثر نکرد.

حجت الاسلام اژه‌ای گفت: این اقدامات غرب به معنایی هم برای جلوگیری از رشد و تعالی نظام جمهوری اسلامی بوده که موفق نشدند.

آزادی ۴ دوتابعیتی ربطی به برجام ندارد

معاون اول قوه قضاییه در ادامه برنامه در خصوص تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا گفت: یک وقتی هست با یک کشوری قرارداد استرداد مجرمین داریم؛ یه وقتی هست قرارداد انتقال داریم.

وی افزود: برخی موارد است که به صورت موردی تحت تعقیب قرار می گیرند با آن کشور هم قراردادی نداریم از اینترپل می‌خواهیم انجام دهد. برخی کشورهای اروپایی انجام نمی دهند.

محسنی اژه‌ای گفت: در مورد اخیری که اتفاق افتاد ۳ نفر از دو تابعیتی ها که در ایران بر اساس جرم‌شان حکم برایشان قطعی شده بود در حال تحمل کیفر بودند. یک نفر هم که جیسون رضائیان بود به اتهام جاسوسی دستگیر شده بود. حکمش قطعی نبود که البته آزادی اینها ارتباطی با برجام نداشت.

معاون اول قوه قضاییه گفت: یک نفر پنجمی هم بود که پرونده جداگانه ای داشت. بعد با روال عادی خودش آزاد شد. از آنها ۴ نفر آزاد شدند از ما تعداد بیشتری آزاد شدند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این ها تصمیم شواری عالی امنیت ملی بود البته ما شرایطی را قائل شدیم و آنها پذیرفتند که من از بیان جزئیات معذورم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا آزادی جیسون به معنای بسته شدن پرونده ارتباطی وی با همدستانش در ایران است یا نه گفت: خیر همه اینها شناسایی شده‌اند و تمام کسانی که در این زمینه ها شناسایی می شوند در فرصت و موقع مناسب در موردشان اقدام قضایی می شود. مهم این است بفهمیم طرف در حال چه کاری بوده است و پرونده افراد مرتبط با رضائیان بسته نشده است.

محسنی اژه‌ای گفت: ما همچنان زندانی دو تابعیتی داریم که معمولا جرایمشان از همین قبیل است.

پرونده زنجانی تا الان یک روز هم معطل و متوقف نمانده است

سخنگوی قوه قضاییه درباره متهم نفتی و پرونده وی گفت: در پرونده متهم نفتی یک بار دیگر هم گفتم که مشکلی برای بردن نام این فرد نیست و می‌توانید بگویید بابک زنجانی، زیرا در قانون قبلی منعی داشتیم برای بیان مشخصات فرد اما در حال حاضر به واسطه قانون جدید این منع برداشته شده است.

وی افزود: بابک زنجانی تاکنون مبلغ بدهی اش را نپرداخته است و چیزی را برنگردانده است. وی قبل از برجام می‌گفت که تحریم هستم.

محسنی اژه‌ای گفت: این فرد آمد و از دادگاه مهلتی یک ماهه گرفت تا پول را برگرداند اما با توجه به تأخیر به وجود آمد مهلت یک ماهه وی تمدید شد که بعید است دیگر این مهلت تمدید شود.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: این فرد ۲٫۵ میلیون یورو یعنی نزدیک ۹ هزار میلیارد تومان بدهکاری دارد و اموالی که از او شناسایی شده کفاف همه بدهی‌اش را نمی‌دهد.

وی افزود در هر صورت دادگاه بعد از اتمام فرصت مجددا تشکیل خواهد شد و حکم مربوط به این پرونده صادر خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد این که اموال بابک زنجانی چقدر قیمت گذاری شده است را کارشناسان رسمی دادگستری باید پاسخگو باشند البته اینها درست است که اسمشان کارمند دادگستری است اما عضو قوه قضاییه نیستند و وقتی نظرشان را دادند و طرفین اعتراض کنند هیأتی سه نفره کار کارشناسی را انجام می‌دهند.

محسنی اژه ای گفت: تاکنون وزارت نفت به نحوه قیمت گذاری اعتراضی نداشته است و تنها آقای زنجانی به این موضوع اعتراض داشته است.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: این افرادی که ادعا می‌کنند با بابک زنجانی مماشات شده اگر حجم پرونده و تحقیقات را می‌دیدند آن زمان دیگر اینگونه سخن نمی‌گفتند.

وی افزود:افراد زیادی در این پرونده مورد تحقیق قرار گرفتند. پولهای زیادی ردیابی شد. زیرا در این پرونده بابک زنجانی حتی صحت قول هم نداشت. در این پرونده سفرهای متعددی به خارج کشور انجام شد.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در یک قلم فرض کنید که آن ساختمانی که گرفته بود قبل بازداشت کارشناسی می‌کند به رقمی حدود ۷۵۰ میلیارد تومان بعد از اعتراض و کارشناسی مجدد گفت ۱۷۰۰ میلیارد تومان. بعد آمدند براساس یک کاری که انجام داده بودند ۸ هزار میلیارد تومان سند رسمی داده بودند به آن شرکت نفتی.

معاون اول قوه قضاییه درباره رفتار زنجانی در دادگاه گفت: اینجا شاکی خصوصی نبود که زنجانی را دستگیر کرد بلکه دادستانی رفت و دستگیرش کرد.از آن زمان تا امروز یک روز هم پرونده معطل نبوده است و توقفی نداشته است و نکته سوم اینکه قوه عزمش جزم است که هر حکمی صادر شد را بدون ملاحظه اجرا کند.

برخی افراد در پرونده موسوم به کرسنت محکوم شدند

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در بخش‌ پایانی سخنانش در خصوص پرونده موسوم به کرسنت گفت: حکمی در این خصوص صادر شد و به آن اعتراض شد.

وی افزود: بعد از اعتراض پرونده به دیوان عالی کشور رفت، آنجا گفتند مشمول مرور زمان شده و دیگر اظهار نظر نشد، اینجا درخواست فوق‌العاده رسیدگی شد و رأی شعبه ۲۰ را شکست و رای قبلی دادگاه به قوت خود باقی ماند. اما الان مجدد درخواست کردند برای رسیدگی فوق العاده که برخی افراد محکوم شدند.

معاون اول قوه قضاییه در خصوص قراردادهای جدید نفتی و ورود دیوان عدالت اداری به این قراردادها گفت: طبق قانون هیئتی داریم باید در مورد این قراردادها نظر دهند و نمایندگان قوای سه گانه در آن حضور دارند از سوی دیگر مجلس خودش بررسی می کند سازمان بازرسی هم ورود کرده بنابراین به نظرم می رسد با توجه به وجود این هیئت ها ضرورتی برای ورود دستگاه قضایی غیر از بازرسی کل کشور نمی بینیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: برخی از افراد به طولانی بودن مدت اجرای قراردادها اعتراض دارند که باید بگویم صرف طولانی بودن نقص قرارداد ها نیست.

وی در خصوص پرونده پدیده شاندیز و کمک قوه قضاییه به مالباختگان گفت: کمک های زیادی شده قوه قضائیه ابتدا گفت دیگر حق تبلیغات ندارند.

محسنی اژه‌ای گفت: بخش دیگر دفاتر آنهایی که آمده بودند و سهام را با قیمت های کذای می فروختند ار صحنه خارج کرد.

معاون اول قوه قضاییه افزود: ستادی در خراسان رضوی به ریاست استاندار تشکیل شد قرار شد حق کسی ضایع نشود اگر خلاف هایی که صورت گرفته قابل اصلاح بود اصلاح شود. انهایی هم که قابل اصلاح نیست یا تخریب یا محدود شود. آن بخش از کار هم که صحیح بوده ادامه پیدا کند.

 

[del.icio.us] [Facebook] [Google] [Technorati] [Twitter] [Yahoo!] [Email]

سایت استخدامی

موبایل دوستان

زاکانی پس از بیان جزئیات «کرسنت» به دادسرا احضار شد/ «سریعتر دادگاه را برپا کنید تا ناگفته‌هایم را بگویم»

به گزارش جهان، علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه پس از افشاگری‌هایش پیرامون پرونده کرسنت به دادسرا احضار شد.

زاکانی پس از حضور در دادسرا در گفت‌وگو با فارس، خواستار برپایی هرچه سریعتر دادگاه برای افشاگری پیرامون پرونده کرسنت شد.

وی اضافه کرد: من از برپایی دادگاه کرسنت استقبال می‌کنم زیرا ما می‌توانیم در این دادگاه ناگفته‌های خود را بیان کنیم.

دانلود موزیک

ابدیت نود 32